Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

URSIKS: Svečana prisega novosprejetih pravosodnih policistov

Na Generalnem uradu je danes, 15. aprila 2019, potekala svečana prisega šestih novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno opravili predpisano usposabljanje in zahtevane izpite. Pravosodni policisti bodo svoje delo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper in Dob ter v Prevzgojnem domu Radeče.


Pravosodni policisti so podali prisego pred v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«


Mag. Majcen je pravosodnim policistom v svojem nagovoru izrekel pohvalo za uspešen zaključek usposabljanja, ki pa hkrati pomeni nov začetek opravljanja dela v zavodu s polnimi pooblastili. Dotaknil se je kadrovskih težav, s katerimi se sooča uprava in izrazil zadovoljstvo, da se z vsakim takim dogodkom krepijo vrste naših zaposlenih. Pravosodnim policistom je zaželel, da bi se v delovni sredini počutili dobro in da bi upoštevali osnovno vodilo svojega dela, ki je začrtano v slovesni prisegi. Ena pomembnejših nalog Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij bo v prihodnjem obdobju tudi krepitev usposabljanj za pravosodne policiste ter na ta način dvig znanja in povečanje ugleda poklica.