Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica za pravosodje Andreja Katič ostro obsoja kakršnekoli nedopustne pritiske na pravosodne deležnike

Ministrstvo za pravosodje je bilo v teh dneh iz pisanja različnih medijev seznanjeno z izjavo sodnika Radonjiča, ki je v izreku sodbe opozoril na domnevne pritiske nanj.

Vse bolj so odmevna pričakovanja medijske ter druge javnosti, da naj minister za pravosodje komentira odločitev sodstva ali izjavo sodnika. Ministrica Katič meni, da bi to lahko pripeljalo do nevarne prakse – političnega vpliva na konkretne odločitve neodvisnih organov, zato se bo kljub zahtevam in pričakovanjem javnosti vzdržala komentarja konkretnih primerov, saj mora sodstvo ostati neodvisno od vsakokratne oblasti. Hkrati pa poudarja, da sta prav nepristranskost in neodvisnost sodstva nujen pogoj za obstoj pravne države, zato ostro obsoja kakršnekoli nedopustne pritiske na delo in odločitve sodnikov. 

 

Ministrstvo za pravosodje sicer ni seznanjeno s konkretnejšimi okoliščinami glede domnevnih pritiskov, zato lahko glede navedb in postopkovnih možnosti poda le splošno stališče. Funkciji odkrivanja in pregona morebitnih kaznivih dejanj sta v pristojnosti dveh samostojnih organov – policije kot organa odkrivanja in državnega tožilstva kot organa pregona kaznivih dejanj. Za ugotavljanje in presojo okoliščin, ki bi utegnile predstavljati grožnjo samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti oziroma sojenja so v okviru zakonodaje predvideni tudi drugi ustrezni postopki, ki se jih sodnik lahko posluži. Sodni svet lahko, na primer, odloča o predlogu za odpravo kršitev sodnika, ki meni, da je bila kakorkoli prizadeta njegova neodvisnost, Komisija za etiko in integriteto pri Sodnem svetu sprejema načelna mnenja glede ravnanj, ki pomenijo kršitev kodeksa sodniške etika, različna ravnanja pa lahko predstavljajo podlago za disciplinske postopke bodisi zoper sodnike bodisi tožilce. 

 

Za ugled in s tem tudi zaupanje javnosti v pravosodje lahko največ storijo nosilci funkcij sami. Vsi deležniki v sodnih postopkih se morajo zavedati, da so pri tem lahko izpostavljeni tudi kritični presoji javnosti, sodnik pa mora pri uresničevanju svojih pravic vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost sojenja ter ugled sodniške službe, za zaščito teh vrednot in načel pa tudi uporabiti temu primerne mehanizme.