Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Srečanje ministrice za pravosodje Andreje Katič z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom

Danes sta se na Ministrstvu za pravosodje na delovnem sestanku srečala ministrica za pravosodje Andreja Katič in minister za javno upravo Rudi Medved s sodelavci.

Na sestanku, kjer je bila prisotna tudi Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, je pri prvi točki dnevnega reda beseda tekla o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki je trenutno v medresorskem usklajevanju. Prisotni so se dogovorili, da bodo konstruktivno sodelovali pri nadaljnjem usklajevanju predloga zakona.

Sogovorniki so se dotaknili skupnih točk obeh ministrstev, med drugim predloga spremembe Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in nadgradnje pravnega varstva z odločanjem na drugi stopnji preko sodišč, kritja obratovalnih stroškov za prostore, ki jih uporabljajo poravnalci v kazenskih zadevah ter implementacije Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitev prava Unije (''Žvižgači'').

Ministrica Katič je izpostavila potek skupnih aktivnosti Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za pravosodje za zagotovitev pogojev za prehajanje vojakov nad 45. letom starosti med pravosodne policiste. Na Ministrstvu za javno upravo si prizadevajo, da bi v čim krajšem možnem času našli ustrezne rešitve.

Oba ministra sta ocenila, da je tovrstno usklajevanje in medresorsko sodelovanje nujno potrebno in da si bosta za to prizadevala tudi v prihodnje.