Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni organi stremijo k stalnemu ozaveščanju, usposabljanju in izobraževanju o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Vlada Republike Slovenije je na 29. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejela Informacijo o realizaciji priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi triindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2017, Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na štiriindvajseto redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2018 ter Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2018 (Državni preventivni mehanizem po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju).

Skupno poročilo Vlade za leto 2018, ki ga je - tako kot v preteklih letih - v okviru svojih pristojnosti koordiniralo Ministrstvo za pravosodje, tudi tokrat zajema tri relativno samostojna poročila. Poročilo je odraz prizadevanj Vlade in vseh državnih organov za izboljšanje stanja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi in za zagotavljanje spoštovanja načela pravne države.

 

Stanje samoocene realizacije 83 priporočil (ki se nanašajo na Vlado) iz Letnega poročila Varuha za leto 2018 je naslednje: realiziranih je 10 priporočil, delno realiziranih je 19 priporočil, kot stalna naloga je opredeljenih 21 priporočil, zavrnjenih realizacij zaradi nestrinjanja (tudi delne) je 9, nerealiziranih (tudi delno) pa je 24 priporočil.

 

Vlada ugotavlja, da državni organi ves čas stremijo k stalnemu ozaveščanju, usposabljanju in izobraževanju o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno o mednarodnih in regionalnih standardih in sprejetju ter izvajanju konkretnih ukrepov na področjih, ki jih kot problematične izpostavlja tudi Varuh človekovih pravic v svojih letnih poročilih. Prav tako je mogoče ugotoviti, da se pristojni organi praviloma ustrezno in pravočasno odzivajo na pozive in opozorila, s katerimi se Varuh nanje obrača ob obravnavi konkretnih primerov iz svoje pristojnosti.  Je pa potrebno upoštevati, da je bilo tokratno letno poročilo izdano že v mesecu februarju in da je bil tudi čas za odziv Vlade občutno krajši kot v preteklih letih, kar nedvomno vpliva tudi na stanje realizacije priporočil Varuha.