Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Podpis Protokola o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov

Republika Slovenija je včeraj, 16. maja 2019 podpisala Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, za  katerega je na podlagi 70. člena Zakona o zunanjih zadevah pobudo za podpis podalo Ministrstvo za pravosodje, ki je tudi podalo obrazložitev vsebine Protokola. Konvencija o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo podatkov (iz leta 1981) je bila prvi zavezujoči mednarodni dokument, ki varuje posameznika pred zlorabami, ki lahko spremljajo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. Z novimi izzivi za človekove pravice in temeljne svoboščine s področja varstva do zasebnosti, ki so posledica naraščajoče uporabe novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, globalizacije postopkov obdelave in vedno večjega pretoka osebnih podatkov, obenem pa tudi zaradi boljšega vrednotenja konvencije in njenega mehanizma spremljanja, se je jasno pokazala potreba po prenovi konvencije. Posodobitev vsebine konvencije skozi Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov je potekala v širšem kontekstu (vzporedne) reforme mednarodnih instrumentov za varstvo podatkov, zlasti znotraj Evropske unije. Glavni cilj Protokola je, da se posameznik lahko seznani s tem, kako drugi obdelujejo njegove osebne podatke, da lahko razume in tudi nadzoruje takšno obdelavo. Protokol s svojimi načeli in vrednotami, ki jih zagovarja, na eni strani varuje posameznika, na drugi strani pa zagotavlja okvir za mednarodni pretok podatkov. Protokol je skladen s pravnim redom EU, še posebej s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. Ministrstvo za pravosodje je v pogajanjih v okviru Sveta Evrope v Strasbourgu v letih 2012-2017 zastopalo prepoznan pristop, da je treba čimbolj zavarovati pravico do varstva osebnih podatkov kot človekovo pravico, pri tem pa je sodelovalo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Zaključno besedilo Protokola tako pomeni napredek glede razvoja pravice do varstva osebnih podatkov. Protokol je bil odprt za podpis 10. oktobra 2018 v Strasbourgu, vključno s Slovenijo je sedaj 29 podpisnic protokola.