Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

URSIKS: Strokovni posvet v Prevzgojnem domu Radeče

V Prevzgojnem domu Radeče smo v petek, 17. maja 2019, organizirali strokovni posvet o izvrševanju ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom. Posvet je bil organiziran z namenom predstavitve institucije prevzgojnega doma ter odprtja strokovne razprave o pomembnih temah, ki se nanašajo na izvrševanje ukrepa.


Prevzgojni dom Radeče izvaja vzgojni ukrep oddaje mladoletnika v prevzgojni dom, ki ga izreče sodišče zaradi storjenih kaznivih dejanj za območja vseh sodnih okrožij Republike Slovenije. Je edini v Sloveniji, ki izvršuje ta ukrep. V zavod so mladoletniki nameščeni na podlagi 80. člena Kazenskega zakonika, oziroma začasno nameščeni po 481. členu v zvezi s 471. členom Zakona o kazenskem postopku, z namenom, da se jih izloči iz okolja, v katerem so živeli, ali da se jim zagotovi pomoč, varstvo ali nastanitev. Mladoletniki so v prevzgojni dom nameščeni na podlagi sklepa sodišča, ker so potrebni učinkoviti prevzgojni ukrepi z določitvijo konkretnih ciljev na posameznih področjih življenja in dela v ali izven zavoda. Upošteva se narava in okoliščine kaznivih dejanj, predhodna obravnava, ter razvoj osebnosti nasploh. Stari od 14 do vključno 23 let v zavodu preživijo najmanj eno in največ tri leta, odvisno od realiziranih ciljev v osebnem načrtu. Pri delu z mladoletniki je ključnega pomena kvaliteten odnos med mladoletnikom in strokovnim delavcem, s cilji, prilagojenim potrebam, željam in sposobnostim posameznika. Celotno delo je izrazito strukturirano, temelječe na kvalitetno zapolnjenem celotnem dnevu; dnevno prepletanje delovno izobraževalnega procesa z vzgojnim delom in načrtovanjem prostočasnih dejavnosti. Strokovno delo z mladoletniki poteka individualno in skupinsko.


Strokovnega posveta so se udeležili sodniki in strokovni sodelavci večine slovenskih okrožnih sodišč ter predstavniki Ministrstva za pravosodje in Urada Varuha človekovih pravic.

 

Udeleženci so si pod vodstvom strokovnih sodelavcev Prevzgojnega doma Radeče in mladoletnikov na prestajanju vzgojnega ukrepa uvodoma ogledali zavod. Sledila je predstavitev dela in življenja v prevzgojnem domu ter delo v skupinah, ki je potekalo pri koči na Magolniku, kjer so se obravnavale različne teme. Te so nagovarjale predvsem različne odločitve pristojnih organov v povezavi z izvrševanjem vzgojnega ukrepa, z namenom izmenjave mnenj in narejenega koraka v smeri poenotenja prakse na ravni celotne države. Ob zaključku so vsi udeleženci prejeli izdelek, ki so ga mladoletniki izdelali v okviru prostočasnih dejavnosti.