Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

URSIKS: Predstavitev letnega poročila 2018

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je danes, 23. maja 2019, organizirala novinarsko konferenco, namenjeno predstavitvi letnega poročila za leto 2018.

 

V. d. generalnega direktorja mag. Bojan Majcen je uvodoma izpostavil glavne značilnosti zadnjega poročila. Poudaril je, da je na vseh ravneh delovanja uprave ključen strpen dialog. V zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu smo vseskozi zagotavljali stabilne varnostne razmere. Potrebno je upoštevati dejstvo, da absolutne varnosti ni in da na našem področju dela ves čas obstajajo varnostna tveganja, ki pa jih uspešno obvladujemo. Pristojne službe uprave so naloge, vezane na zagotavljanje varnosti, opravljale korektno in profesionalno. Povedal je, da se večina naših zavodov nahaja v starih zgradbah, potrebnih celovite obnove. Vezano na prezasedenost, ki nas pesti že dalj časa in je aktualna tudi v tem letu, je z zadovoljstvom pozdravil nadaljevanje aktivnosti v zvezi z investicijama novega zapora v Ljubljani ter obnovo in dograditvijo ženskega zapora na Igu. V prihodnjih letih si lahko obetamo boljše bivalne in delovne pogoje tako za zaprte kot zaposlene. Uprava je v tem letu skrbela za enotno, strokovno in zakonito obravnavo zaprtih oseb. Še vedno se soočamo s pomembnim pomanjkanjem kadrov na vseh področjih dela, še posebej na področju varnosti in strokovnega dela z zaprtimi. Konec leta so bili po dolgih letih prizadevanj potrjeni Kadrovski standardi in normativi za delo strokovnih delavcev in pravosodnih policistov, ki predstavlja ključen strateški dokument na področju zaposlovanja v upravi. V tem letu je pričela veljati tudi novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1G), s katero se je izboljšal normativni okvir ter zagotovila ustreznejša pravna podlaga za izvrševanje kazenskih sankcij. Z novelo zakona se je sledilo ugotovitvam ob spremljanju in presoji posledic veljavne zakonodaje v praksi ter opozorilom in ugotovitvam Varuha človekovih pravic v njegovih letnih poročilih. Uprava je v tem letu še vedno namenjala posebno skrb spremljanju gibanja števila zaprtih oseb v kontekstu prezasedenosti zavodov. V celotnem obdobju leta 2018 je bilo v povprečju zaprtih 1.353 oseb, kar je za 0,4 % več kot v prejšnjem letu. Tekoče se izvaja premeščanje zaprtih oseb iz bolj zasedenih v manj zasedene zavode in oddelke. Prezasedenost ne predstavlja le težav z namestitvijo zaprtih oseb, temveč to vpliva na celoten proces dela v zavodu. Tudi število odpovednih spremstev, ki jih je bilo v lanskem letu 562, je posledica vseh naštetih dejavnikov. Glede statističnih trendov v preteklem letu izstopa povečanje števila pripornikov in tujcev. Izpostavil je tudi dobro sodelovanje z novoustanovljeno Upravo za probacijo.


Predstavitev je nadaljevala Lucija Božikov, vodja Sektorja za tretma, ki je izpostavila, da smo kljub pomanjkanju kadra skrbeli za poenotenje in dvigovanje kvalitete strokovnega dela. Izvedli smo veliko aktivnosti, katerih cilj je predvsem uveljavljanje tretmanske usmeritve dela v zaporu. To pomeni, da se išče in spodbuja dobro v vsakem človeku. Temu je sledil tudi projekt Inovativen.si, sofinanciran iz evropskih sredstev, ki smo ga izvedli skupaj z Ministrstvom za javno upravo in v katerem smo izbrali izdelek, ki poudarja pomen učenja iz napak in ruši predsodke o zaprtih osebah. Izbran je bil izdelek Dobra roka - Igri dajemo smisel, ki v ospredje postavlja zgodbo ponovne priložnosti. Naš cilj je, da bi zaprte osebe lesene igrače pričele izdelovati v sklopu delovne terapije. V letu 2018 smo izvedli interni strokovni posvet na temo »Režimi prestajanja kazni zapora«, ki je potekal v obliki igre vlog. Cilj posveta je bil pridobiti vtis o tem, kakšno je trenutno pojmovanje vloge režima v kontekstu obravnave zaprtih oseb. Ocenjujemo, da je trenutna ureditev razporeditve v režime ustrezna, saj omogoča individualen pristop in odločanje strokovne skupine ter nudi dobro podlago za nadgradnjo sistema. Uspešno smo nadaljevali s projektom »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, sofinanciranim iz Evropskega socialnega sklada, v okviru katerega se obsojencem omogoča, da brezplačno pridobijo formalno izobrazbo za različne stopnje šolske izobrazbe ter znanja, spretnosti in veščine za poklice, ki omogočajo zaposlitev in s tem življenje brez socialne pomoči po prestani kazni. Od začetka projekta je bilo v programe vključenih že 739 obsojencev, od tega 245 v delovno terapijo, 109 v izobraževalne programe in 385 v usposabljanja za delo (NPK). Nanizala je ključne poudarke po posameznih področjih – od pedagoškega in socialnega dela, do specialnih obravnav zaprtih oseb.


Jasmin Musić, vodja Oddelka za varnost je predstavil področje varnosti. Izpostavil je vsebine, ki so v preteklem letu najbolj zaznamovale splošne varnostne razmere slovenskega zaporskega sistema. Te so bile ves čas stabilne, čeprav se je število nekaterih varnostnih dogodkov povečalo.

 

Ob zaključku je v. d. generalnega direktorja predstavil nekatere aktualne teme in odgovarjal na novinarska vprašanja.