Skoči na vsebino

NOVICA

18. 11. 2016

Predstavitev predloga Zakona o probaciji

Ministrstvo za pravosodje bo v ponedeljek, 21.novembra 2016, predstavilo besedilo predloga Zakona o probaciji.

 

Slovenija odstopa od drugih evropskih držav po organiziranosti izvrševanja skupnostnih sankcij in ukrepov – alternativnih sankcij, saj kot skoraj edina država članica nima organizirane enovite probacijske službe, kot jo poznajo drugod po Evropi.

 

Trenutno v Sloveniji nekatere probacijske naloge izvajajo državni tožilci, centri za socialno delo in zavodi za prestajanje kazni zapora, izvajanje hišnega zapora pa nadzira sodišče samo ali prek policije.

 

Podrobnosti o uvajanju enovite probacijske službe bodo predstavili minister za pravosodje Goran Klemenčič, državni sekretar Darko Stare in Danijela Mrhar Prelić, vodja Službe za probacijo.

 

Novinarska konferenca bo ob 10. uri, v sejni sobi ministrstva (Župančičeva 3, 1. nadstropje)