Skoči na vsebino

NOVICA

13. 12. 2016

Sodna poravnava v primeru Šilih

Na Okrožnem sodišču v Mariboru je bila sklenjena sodna poravnava med Republiko Slovenijo ter Ivanom in Franjo Šilih. Poravnava pomeni zaključek več kot dve desetletji trajajočih sodnih postopkov kot posledice nesrečne smrti Gregorja Šiliha leta 1993 v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec

Sodna poravnava vsebuje opravičilo države zaradi kršitve pravice do učinkovitega sodnega varstva in trajanja postopka v konkretnem primeru, obžalovanje in sožalje Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec, da je do smrti Gregorja Šiliha prišlo ob prejemu medicinske pomoči, zavezo države, da sprejme vse potrebne ukrepe za vzpostavitev sistemske rešitve, s katero bo zagotovljeno učinkovito, neodvisno in nepristransko ugotavljanje vzrokov in odgovornosti za smrt posameznika, ki je prejemnik medicinske pomoči v Republiki Sloveniji (»Projekt Šilih« ) ter denarno odškodnino.


Republika Slovenija je bila zaradi dolgotrajnosti in neučinkovitosti postopka ugotavljanja odgovornosti za smrt Gregorja Šiliha leta 2007 obsojena pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, postopek pa bi se, v kolikor danes ne bi bila sklenjena poravnava, še naprej odvijal pred prvostopenjskim sodiščem, kamor ga je junija letos ponovno vrnilo Ustavno sodišče. 


Ministrstvo za pravosodje se je na podlagi sklepa Vlade RS aktivno vključilo v reševanje konkretnega primera in s soglasjem vseh strank uporabilo postopek mediacije. Odločitev se je izkazala za pravo, saj mediacija kot zakonsko urejeno alternativno reševanje sporov omogoča nepristranost in ne-arbitrarnost ter enakovrednost vseh strank, ki je v takšnih, izjemno težkih primerih, nujen predpogoj za skupno rešitev. Zasluge za današnjo sodno poravnavo ima zato tudi  izkušeni mediator Janez Starman, ki je kot odvetnik opravil izobraževanje v Sloveniji ter vodi mediacije tudi v postopkih, ki so pridruženi sodiščem v Sloveniji. 


Minister za pravosodje Goran Klemenčič je v izjavi za javnost poudaril, da je dolgotrajnost postopkov v tej tragični zgodbi, terjala odločen odziv vlade, ki mora državljankam in državljanom sporočiti, da je nesprejemljivo, da se mora kdorkoli v sodobni pravni državi v iskanju pravice zateči, in to večkrat, na najvišje sodne instance tako doma kot v Strasbourgu. 


Del poravnave zato predstavlja pomembno zavezo države, da vzpostavi mehanizem učinkovitega, neodvisnega in nepristranskega ugotavljanja vzrokov in odgovornosti za smrt posameznika, ki je prejemnik medicinske pomoči v Republiki Sloveniji. Minister Klemenčič je zagotovil, da bo, ob ustreznem sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in drugimi deležniki, s koordinacijo pravosodnega ministrstva do vzpostavitve takšnega postopka tudi prišlo – pa ne zaradi Evropskega sodišča za človekove pravice, temveč zaradi nas samih. Mehanizem smo simbolično poimenovali Projekt Šilih, v spomin na pokojnega Gregorja. 


Pooblaščenec Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Andrej Kac, ki je sodeloval v mediaciji, je Franji in Ivanu Šilihu izrazil iskreno sožalje ob izgubi njunega sina Gregorja Šiliha in obžalovanje, da je do njegove smrti prišlo ob prejemu medicinske pomoči. Obenem je poudaril, da je vsak tovrsten dolgotrajen postopek močno obremenjujoč za vse vpletene strani in izrazil zadovoljstvo, da je ob aktivni vključitvi države do poravnave vendarle prišlo. 


Franja in Ivan Šilih sta v današnji izjavi za javnost izrazila zadovoljstvo ob sklenjeni poravnavi, ki pa žalosti ob izgubi sina nikakor ne more nadomestiti. Poudarila sta, da je za tiste, ki v takšnih postopkih čakajo na odgovore, vsaka minuta predolga, kaj šele skoraj 24 let. Obenem sta izrazila zahvalo tako ministru za pravosodje, njunemu pooblaščencu Franciju Matozu ter mediatorju Janezu Starmanu, pa tudi medijem, ki so nad zadevo bdeli in skrbeli, da ne utone v poplavi drugih novic.