Skoči na vsebino

NOVICA

14. 2. 2017

Damijan Florjančič je novi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Državni zbor je z 48 glasovi potrdil predlog pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča

Mag. Damijan Florjančič, vrhovni sodnik, je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1979 in v letu 1981 opravil pravniški državni izpit. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je bil imenovan za namestnika javnega tožilca v Kopru na Enoti v Sežani. V letu 1987 je bil izvoljen za sodnika Temeljnega sodišča v Kopru na Enoti v Sežani in od leta 1992 do 1993 je bil tudi vodja Enote v Sežani.

 

V letih od 1994 do 2001 je bil najprej predsednik Temeljnega sodišča v Kopru in nato po reorganizaciji sodstva predsednik Okrožnega sodišča v Kopru. V letu 2001 je bil imenovan za višjega sodnika na Višjem sodišču v Kopru in razporejen na kazenski oddelek. Od leta 2007 do leta 2008 je bil kot višji sodnik dodeljen na Ministrstvo za pravosodje na Direktorat za mednarodno sodelovanje, kjer je opravljal naloge v zvezi s predsedovanjem Republike Slovenije Svetu EU.

 

V letih od 2008 do 2010 je bil kot dodeljeni višji sodnik na Ministrstvu za pravosodje direktor Centra za izobraževanje v pravosodju. Od oktobra leta 2010 dalje opravlja funkcijo vrhovnega sodnika na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Vseskozi se strokovno izpopolnjuje in izobražuje ter udeležuje različnih oblik izobraževanja tako doma kot v tujini. V letu 2005 je na Pravni fakulteti v Ljubljani pridobil naziv magistra znanosti. Aktivno obvlada angleški, italijanski in srbski ter hrvaški jezik.

 

Predsednika vrhovnega sodišča imenuje državni zbor na predlog ministra za pravosodje po poprejšnjem mnenju Sodnega sveta in občne seje vrhovnega sodišča. Državni zbor Republike Slovenije je na redni seji z 48 glasovi za sprejel sklep, s katerim se za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za dobo šestih let imenuje mag. Damijan Florjančič, vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.