Skoči na vsebino

NOVICA

14. 6. 2017

Enotna spletna platforma EU za večje zaupanje in boljšo preglednost poslovanja podjetij

Investitorji in potrošniki lahko odslej pri izbiri podjetja, s katerim želijo sodelovati, preverijo, ali podjetje res obstaja, ali je zanesljivo, morda v likvidacijskem postopku ali pa morda izbrisano iz poslovnega registra v kateri izmed držav članic EU oz. Evropskega gospodarskega prostora.

Z novelama Zakona o Sodnem registru ter Zakona o Poslovnem registru Slovenije, ki ju je Vlada Republike Slovenije sprejela 138. seji, se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva o povezovanju evropskih poslovnih registrov, ki na notranjem trgu Evropske unije vzpostavlja podlago za sistem povezovanja poslovnih registrov držav članic EU in Evropskega gospodarskega prostora – t.i. sistem BRIS (Business Registers Interconnection System). Enotna spletna platforma za izmenjavo informacij o podjetjih v EU je pričela delovati 9. junija 2017, Slovenija pa je ena izmed prvih desetih držav članic, ki so poskrbele za polno funkcionalnost sistema.

 

Povezanost nacionalnih poslovnih registrov bo olajšala čezmejno trgovino ter izboljšala zaupanje in preglednost na enotnem trgu EU. Preko platforme bo mogoče brezplačno vlagati poizvedbe o družbah in podružnicah v drugih državah. Sistem bo zagotavljal ažurno izmenjavo podatkov med poslovnimi registri ter prek spletnega iskalnika na evropskem portalu e-pravosodje posameznikom omogočal dostop do informacij o podjetjih iz nacionalnih poslovnih registrov, podatke in listine pa bodo zagotavljali poslovni registri držav članic. Osrednji pristojni organ za zagotavljanje in upravljanje povezovanja v sistem BRIS v Sloveniji predstavlja Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Pristojnosti AJPES v zvezi s sistemom BRIS določa že prej omenjena novela Zakona o Poslovnem registru Slovenije.

 

Platforma predstavlja zanesljiv vir informacij ter posledično zagotavlja tako pravno varnost, potrebno za varstvo interesov tretjih oseb, kot tudi preglednost delovanja gospodarskih subjektov in s tem dobro delovanje trga. Sistem BRIS pa bo v pomoč tudi organom pregona.