Skoči na vsebino

NOVICA

22. 6. 2017

Državni zbor potrdil Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča

Poslanke in poslanci so na 31. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije sprejeli Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1).

Zakon, ki  je bil sprejet z 51 glasovi za in nobenim proti, je usmerjen v odpravo administrativnih ovir in v poenostavitve pri vzpostavljanju etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanju pripadajočega zemljišča.

 

 

ZVEtL-1 je rezultat večletne priprave in v določenem delu zapis sodne prakse, ki se je že izoblikovala na tem področju, prinaša pa vrsto procesnih poenostavitev ter razširja možnost uvedbe postopka vzpostavitve etažne lastnine in ugotovitve pripadajočega zemljišča še na druge osebe, ki imajo interes. Novost je tudi sprememba meril v postopku ugotavljanja pripadajočega zemljišča, ki so popolnejša in hkrati bolj prožna. Zakon daje sodiščem več pristojnosti v postopku ugotavljanja lastninskopravnih razmerij, vse z namenom njihove celovite in dokončne ureditve, vsebuje pa tudi vzvode, ki bodo dodatno motivirali etažne lastnike, da svoje pravice uredijo in jih ustrezno vpišejo v zemljiško knjigo, saj je temeljni cilj tega zakona, da se vsa stvarnopravna in druga lastninska razmerja, ki še niso bila vpisana v zemljiško knjigo ali vpisi niso popolni, vpišejo, s tem pa se zagotovi popolna varnost pravnega prometa z nepremičninami.