Skoči na vsebino

NOVICA

5. 7. 2017

Predsednik ESČP: »Slovenija je model za zgledno izvrševanje sodb ESČP«

Minister za pravosodje Goran Klemenčič se te dni udeležuje uradnih obiskov z visokimi predstavniki Sveta Evrope ter Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). V delegaciji je tudi generalni državni pravobranilec mag. Jurij Groznik

Foto: Candice Imbert

Med drugim se je minister srečal z generalnim sekretarjem Sveta Evrope Thorbjørnom Jaglandom, kateremu je predal ratifikacijsko listino Protokola št. 15 o spremembah EKČP in podpisal Konvencijo Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v zvezi s kulturnimi dobrinami, katere cilj je je boj proti nedovoljeni trgovini s predmeti kulturne dediščine, inkriminaciji načrtnega uničevanja kulturne dediščine ter spodbujanje sodelovanja med državami, kot tudi ozaveščanje javnosti o škodi, povzročeni z nedovoljeno trgovino predmetov kulturne dediščine.

 

O učinkovitosti ESČP in odpravi sodnih zaostankov je spregovoril s predsednikom ESČP Guidom Raimondijem, ki ga je seznanil s statistiko vseh odprtih zadev pred ESČP, ter nacionalnim sodnikom ESČP dr. Markom Bošnjakom, ki je dodal spodbujajoče dejstvo, da se število vloženih zadev iz Slovenije neprestano zmanjšuje. Sogovorniki so spregovorili tudi o samem izvrševanju sodb ESČP, kjer predsednik ESČP priznava napore Slovenije še posebej pri implementaciji pilotnih sodb (Lukenda (sodni zaostanki), Kurić (izbrisani) ter Ališić (stari devizni varčevalci)), kar je pospremil z besedami: »Slovenija je model za zgledno izvrševanje sodb ESČP«. S predsednikom sta se dotaknila tudi odnosa med ESČP in nacionalnimi sodišči, pri čemer si obe strani želita večjega sodelovanja, kot tudi težnje po koherentnem odnosu s Sodiščem EU in upanjem po obuditvi korakov v procesu pristopanja EU k Evropski konvenciji za človekove pravice.

 

Minister je danes nagovoril tudi Odbor ministrskih namestnikov, kjer je spregovoril o temeljnem načelu vladavine prava ter s tem povezanim nujnim spoštovanjem sodb ESČP kot tudi odločitev drugih mednarodnih tribunalov, na kar se je pozitivno odzvalo večje število držav članic Sveta Evrope.