Skoči na vsebino

NOVICA

27. 7. 2017

Pri tehtanju različnih vrednot je pomembno dajati posebno težo spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je za leto 2016 pripravila podrobno letno poročilo o svojem delu. Vlada se je s poročilom in priporočili seznanila in ugotavlja, da so ministrstva aktivna pri odpravljanju ugotovljenih nepravilnosti.

Vlada Republike Slovenije se je na 145. redni seji seznanila z Informacijo o realizaciji priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi enaindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2015 in sprejela Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na dvaindvajseto redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2016 ter Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2016.


Z namenom doslednejšega in učinkovitejšega zagotavljanja čim večje realizacije priporočil Varuha človekovih pravic in posledično odpravljanja pomanjkljivosti glede spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji, je Ministrstvo za pravosodje jeseni 2016 napovedalo in marca 2017 v sodelovanju z devetimi ministrstvi in Uradom za narodnosti pripravilo Vmesno spremljanje uresničevanja priporočil Varuha človekovih pravic.

Vlada Republike Slovenije si je v letih 2016 in 2017 prizadevala uresničevati priporočila Varuha človekovih pravic iz letnega poročila za leto 2015 v največji možni meri. Ta prizadevanja in ukrepe v svojem Dvaindvajsetem rednem poročilu za leto 2016 izpostavlja tudi Varuh človekovih pravic.


Kot večinski predlagatelj zakonov ima vlada pomembno vlogo pri priprave predpisov, ki zagotavljajo spoštovanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki krepijo vladavino prava ter spoštovanje človekovega dostojanstva. Zaradi »tehtanja« med uresničevanjem različnih človekovih pravic, ki so med sabo lahko tudi v koliziji,  lahko med različnimi vladnimi resorji pri pripravi posameznih predpisov prihaja do različnih stališč, saj vsak resor daje prednost določenim posebnim vidikom urejanja družbe, kar je povsem običajno. Vlada se zaveda, da je pri tem tehtanju različnih vrednot pomembno dajati posebno težo spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin – vrednote človekovega dostojanstva, različnosti in strpnosti so med temeljnimi vrednotami te vlade.