Skoči na vsebino

NOVICA

10. 10. 2017

Slavnostna zaprisega novih sodnih izvedenk

Na Ministrstvu za pravosodje so slovesno zaprisegle sodni izvedenki za klinično psihologijo ter sodna izvedenka za psihiatrijo

Dogodek je s pozdravnim nagovorom začela državna sekretarka Tina Brecelj, ki je poudarila pomembnost in vlogo sodnih izvedencev v procesih odločanja pred sodišči in drugimi organi. Sodni izvedenci predstavljajo nepogrešljiv člen pri pojasnitvi dejanskega stanja v posameznih zadevah in tako pomembno pripomorejo k sprejemanju končnih odločitev. Brez strokovnega znanja je dandanes praktično onemogočeno učinkovito in nemoteno delovanje sodišč, zato je državna sekretarka izrazila upanje, da se zapriseženca zavedata pomembnosti svoje vloge v procesu sodnega odločanja ter da bodo svoje delo opravljali strokovno in zagnano.

 

Sledila je zaprisega, slavnostni dogodek pa se je zaključil s kratko pogostitvijo in sproščenim klepetom.