Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA JAVNOST

Mednarodno priznanje slovenskemu sodstvu glede krepitve kakovosti sodnega odločanja – Kristalna tehtnica sodstva Sveta Evrope


Svet Evrope, mednarodna organizacija s področja človekovih pravic, vladavine prava in demokracije, ter Evropska komisija sta med štiri finaliste za bienalno nagrado »Kristalna tehtnica sodstva«, ki bo podeljena oktobra letos v...

Na Ministrstva za pravosodje je danes potekal posvet o problematiki dolgotrajnih kadrovskih postopkih imenovanja državnih tožilcev


Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje na pobudo ministrice Andreje Katič potekal posvet o problematiki dolgotrajnih kadrovskih postopkih imenovanja državnih tožilcev, ki so se ga udeležili predstavniki Vrhovnega državnega...

Problematika pomanjkanja izvedencev za področje družinskih razmerij


Republika Slovenija se že dlje časa srečuje s problematiko pomanjkanja izvedencev iz področja psihologije, zato je ministrica za pravosodje Andreja Katič sklicala posvet z naslovom Problematika pomanjkanja izvedencev za področje...

Vloga probacijskih služb pri učinkovitem izvajanju kazni in ukrepov v skupnosti


Svet Evrope je v okviru svojih rednih aktivnosti ob pomoči Uprave za probacijo Ministrstva za pravosodje organiziral regionalno srečanje Vloga probacijskih služb pri učinkovitem izvajanju kazni in ukrepov v skupnosti, ki je...

Zaprisega sodnih izvedencev in sodnih tolmačev pred državnim sekretarjem Gregorjem Strojinom


Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje potekala slovesna zaprisega sodnih izvedencev in sodnih tolmačev.

Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku Evropska komisija proti Republiki Sloveniji


Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) je dne 16. aprila 2019 pred Sodiščem EU vložila tožbo zoper Republiko Slovenijo, v kateri ji v zvezi s hišno preiskavo in zasegom v Banki Slovenije dne 6. julija 2016 očita dve kršitvi...

Zaprisega sodnih izvedencev in tolmačev pred ministrico za pravosodje Andrejo Katič


Pred ministrico za pravosodje Andrejo Katič so v torek 18. junij 2019, na Ministrstvu za pravosodje zaprisegli sodni izvedenci in sodni tolmači. Skupaj je zapriseglo 8 sodnih strokonjakov. Ministrica Katič je v nagovoru...