Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Evropski svet potrdil strateške smernice oz. večletni program za prihodnost področja pravosodja in notranjih zadev


Evropski svet je v petek, 27. junija 2014, potrdil tudi strateški načrt oziroma prednostne naloge unije v prihodnjih petih letih za področje pravosodja in notranjih zadev. Dokončno razpravo o pogledih Sveta na prihodnji razvoj...

Podelitev pravice državljanom EU do sodnega varstva v ZDA bi lahko odprla vrata za sklenitev krovnega sporazuma o varstvu podatkov med EU in ZDA


Ameriški generalni pravobranilec Eric Holder je na ministrskem vrhu med EU in ZDA s področja pravosodja in notranjih zadev, ki je potekal 25.6.2014 v Atenah, oznanil, da se ameriška vladna administracija zavzema za širitev kavtel...

Elektronsko vročanje v postopkih izvršbe in zavarovanja


Drugi odstavek 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-C) določa, da minister, pristojen za pravosodje, ob tehnični izpolnitvi pogojev za vročanje po elektronski poti, z odredbo določi datum,...

Sporočilo za javnost po dopisni seji Vlade RS


Vlada Republike Slovenije sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopkuNa današnji dopisni seji je Vlada RS določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem...

Sporočilo za javnost po 63. redni seji Vlade RS


Vlada Republike Slovenije sprejela Predlog odgovora Varuhu človekovih pravic v zvezi s Sklepom o določitvi tarif za parkirnine v občini Piran Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s problematiko Sklepa o...

Obvestilo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij


Generalni urad Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v zadnjih dneh prejel številna vprašanja v zvezi z morebitnim prihodom Janeza Janše na prestajanje kazni zapora.

Vlada v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila projekt Usposabljanje na področju evropskega družinskega prava


Na današnji seji je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila project z nazivom ''Usposabljanje na področju evropskega družinskega prava''.Projekt »Usposabljanje na področju evropskega družinskega prava« se financira...