Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Zaprisega izvršitelja pred državno sekretarko Tino Brecelj


Na Ministrstvu za pravosodje je v četrtek, 28. avgusta 2014, pred državno sekretarko Tino Brecelj slavnostno zaprisegel izvršitelj Denis Paternost.

Sporočilo za javnost po 70. redni seji Vlade RS


Vlada sprejela Uredbo o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podplanina Vlada Republike Slovenije je na redni seji, dne 26. avgusta 2014, sprejela Uredbo o določitvi ureditvenega območja meddržavnega...

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom in stališčem Državnega pravobranilstva glede odškodninskega zahtevka Ladislava Trohe


Na dopisni seji se je Vlada Republike Slovenije seznanila z mnenjem Državnega pravobranilstva Republike Slovenije o vsebini, podlagi in utemeljenosti odškodninskega zahtevka Ladislava Trohe. Državno pravobranilstvo poudarja, da...

Vlada RS sprejela dopolnitve sklepa vlade o sklenitvi dogovora o mediaciji z Ladislavom Troho


Vlada RS je 8. 8. 2014 sprejela Sklep št. 70000-5/2014/2 z dne 8. 8. 2014,  ki je določil, da se je Vlada Republike Slovenije seznanila z zahtevki Ladislava Trohe ter, skladno s pobudo Predsednika Republike Slovenije, odločila, da...

Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila s civilnopravnimi zahtevki Ladislava Trohe


Na današnji dopisni seji se je Vlada Republike Slovenije seznanila z zahtevki že skoraj dva meseca gladovno stavkajočega Ladislava Trohe. Skladno s pobudo Predsednika Republike Slovenije je Vlada odločila, da se glede na...

Obvestilo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij


V zvezi z današnjo odločitvijo, sprejeto na ustanovni seji Državnega zbora, po kateri je bil obsojencu Janezu Janši potrjen mandat poslanca, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij sporoča, da bo imenovanemu omogočeno...