Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Vlada sprejela mnenje k predlogu priporočil glede sodnih postopkov


Vlada RS je na 7. redni seji v sredo, 29. oktobra 2014, sprejela mnenje k predlogu priporočila v zvezi s stanjem na področju zagotavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v sodnih postopkih, ki ga bo posredovala...

Minister Klemenčič na strokovnem srečanju sodnih izvedencev in sodnih cenilcev


Minister Klemenčič je v pozdravnem nagovoru na 3. strokovnem srečanju sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije med drugim spregovoril tudi o tem, da so spremembe na tem področju potrebne ter, da se jih bo ministrstvo lotilo...

Vlada RS na 6. redni seji določila besedilo Predloga novele Zakona o kazenskem postopku


Vlada RS je na 6. redni seji, 22. oktobra 2014, določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Predlog ZKP-M), ki ga bo predložila Državnemu zboru RS v obravnavo po skrajšanem postopku.

Minister Klemenčič na Dnevih Pravnikov o soodgovornosti pravne stroke za trenutne razmere


Minister Klemenčič je v četrtek, 16. oktobra 2014, na Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu kot slavnostni govornik na podelitvi priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije spregovoril o pravni državi in odgovornosti pravnikov v...

Uvodnik ministra Klemenčiča v Pravni praksi


Vlada RS na 5. redni seji sprejela stališča glede treh mnenj Državnega sveta RS


Vlada RS je na današnji seji sprejela stališča glede mnenj Državnega sveta RS k Letnemu poročilu o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2013, k Skupnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2013 in k Poročilu o delu...

Objavljen javni poziv k vložitvi kandidatur za člana iz RS v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja


V skladu 3. členom izvedbenega dela Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Uradni list RS, št. 2/94 - Mednarodne pogodbe, št. 1/94) Ministrstvo...