Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

DZ RS sprejel noveli s področja pravosodja – Zakona o sodnih taksah ter Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju


Poslanke in poslanci so na 17. redni seji Državnega zbora RS sprejeli noveli pravosodnih zakonov, in sicer novelo Zakona o sodnih taksah ter novelo Zakona o  finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem...

Izjava MP ob odločitvi DPRS, da ne uvede disciplinskega postopka v zadevi TS Ormož


Na Ministrstvu za pravosodje smo z začudenjem sprejeli pojasnilo disciplinske tožilke Državnega pravobranilstva Republike Slovenije (DPRS), da za uvedbo disciplinskega postopka zoper državnega pravobranilca Lucijana Bembiča ni...

Probacijska služba tudi v Sloveniji


Na obisku v Sloveniji sekretar Evropskega združenja probacijskih služb

Minister Klemenčič z nagovorom otvoril seminar o podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju


Minister za pravosodje Goran Klemenčič je 21. 3. 2016 sodeloval v uvodnem delu seminarja »Podkupovanje tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za pravosodje. Cilj dogodka je...

Delegacija Slovenije pod vodstvom DS Tine Brecelj v Ženevi predstavila poročilo o uresničevanju državljanskih in političnih pravic


Delegacija RS na Odboru Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi

Minister Klemenčič na ministrskem zasedanju OECD v Parizu


Minister za pravosodje Goran Klemenčič se je danes v Parizu udeležil ministrskega zasedanja v okviru Delovne skupine OECD proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju. Sodelovalo je 41 držav podpisnic...

Minister Klemenčič: Boj proti terorizmu ne sme spodjesti naših vrednot


Minister Klemenčič na zasedanju Sveta za pravosodne in notranje zadeve v Bruslju