Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 123 OD 128

Sporočila po seji Vlade RS dne 12. 4. 2012


Vlada sprejela mnenje o sklepih Državnega sveta glede problematike nakupov, lastninske pravice in posesti tujcev na nepremičninah v RS   Vlada je na današnji seji sprejela mnenje o sklepih državnega sveta glede problematike...

Minister in generalni direktor URSIKS podelila priznanja na področju izvrševanja kazenskih sankcij


Minister za pravosodje in javno upravo prof. dr. Senko Pličanič je skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Dušanom Valentinčičem v sredo, 11. aprila 2012, na slovesnosti ob dnevu Uprave RS za...

Minister in generalni direktor URSIKS podelila priznanja na področju izvrševanja kazenskih sankcij


Minister za pravosodje in javno upravo prof. dr. Senko Pličanič je skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Dušanom Valentinčičem v sredo, 11. aprila 2012, na slovesnosti ob dnevu Uprave RS za...

Minister Pličanič ob 10. obletnici Eurojust-a na neformalnem srečanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve


Minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič se je na povabilo predsednika Eurojust-a Aleda Williamsa ter ministra za pravosodje Danske in predsedujočega Svetu za pravosodje Mortena Bødskova 27. in 28. februarja 2012...

Obvestilo uporabnikom spletnega mesta


V skladu s spremembami Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) sta bili dve do sedaj ločeni področji, pravosodje in javna uprava, združeni v Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Skupno ministrstvo je prevzelo tudi...

Sporočilo po seji Vlade RS dne 8. 3. 2012


Vlada RS sprejela predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih...

Pojasnilo ministrstva v zvezi s sodniškimi plačami


Poglavitni razlog za sprejem novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-L v letu 2009 je bil v odpravi neustavnosti, ugotovljenih z odločbami Ustavnega sodišča št. U-I-60/06, U-I-214/06 in U-I-228/06. Iz navedenih...