Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OVERITVE JAVNIH LISTIN ZA UPORABO V TUJINI

 

Za overitev podpisa sodnika, notarja ali tolmača mora stranka izpolniti prošnjo za overitev listin ter skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah plačati upravno takso (upravna taksa za overitev podpisa od 21. maja 2016 dalje znaša 3 evre). Taksa se lahko v skladu s prvim odstavkom 8. člena ZUT plača:

  1. osebno v vložišču na sedežu ministrstva z gotovino oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, o plačilu stranka ministrstvu posreduje potrdilo, ali
  2. s položnico: na račun št. 01100-1000315637; sklic 11 20303-7111002; naslov: Ministrstvo za pravosodje RS, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

O plačani taksi stranka ministrstvu posreduje potrdilo. Če ob prejemu vloge (ko takšna obveznost nastane) taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ takšnemu zavezancu pošlje plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso.

 

Listine lahko v overitev pošljete tudi po pošti. V tem primeru je potrebno listinam priložiti tudi potrdilo o vplačani upravni taksi ter izpolnjeno vlogo za overitev listin, ki jo najdete tukaj

 

Overitve opravljamo na naslovu: Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (V. nadstropje, soba 519).

 

Uradne ure za stranke:
PON: 9.00 - 12.00
SRE: 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00
PET: 9.00 - 12.00

 

Kontaktne osebe glede morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z overitvami listin za uporabo v tujini:

 

Katarina Keršmanc, mag.
T: (01) 369 5348
F: (01) 369 5233
E: gp.mp(at)gov.si

 

tajništvo Sektorja za mednarodno pravno pomoč

T: (01) 369 5394

F: (01) 369 5233

E: gp.mp(at)gov.si