Skoči na vsebino

OVERITVE JAVNIH LISTIN ZA UPORABO V TUJINI

 

Za overitev podpisa sodnika, notarja ali tolmača mora stranka izpolniti prošnjo za overitev listin ter skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah plačati upravno takso (upravna taksa za overitev podpisa od 21. maja 2016 dalje znaša 3 evre). Taksa se lahko v skladu s prvim odstavkom 8. člena ZUT plača:

  1. osebno v vložišču na sedežu ministrstva z gotovino oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, o plačilu stranka ministrstvu posreduje potrdilo, ali
  2. s položnico: na račun št. 01100-1000315637; sklic 11 20303-7111002; naslov: Ministrstvo za pravosodje RS, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

O plačani taksi stranka ministrstvu posreduje potrdilo. Če ob prejemu vloge (ko takšna obveznost nastane) taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ takšnemu zavezancu pošlje plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso.

 

Listine lahko v overitev pošljete tudi po pošti. V tem primeru je potrebno listinam priložiti tudi potrdilo o vplačani upravni taksi ter izpolnjeno vlogo za overitev listin, ki jo najdete tukaj

 

Overitve opravljamo na naslovu: Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (V. nadstropje, soba 519).

 

Uradne ure za stranke:
PON: 9.00 - 12.00
SRE: 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00
PET: 9.00 - 12.00

 

Kontaktne osebe glede morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z overitvami listin za uporabo v tujini:

 

Katarina Keršmanc, mag.
T: (01) 369 5348
F: (01) 369 5233
E: gp.mp(at)gov.si

 

tajništvo Sektorja za mednarodno pravno pomoč

T: (01) 369 5394

F: (01) 369 5233

E: gp.mp(at)gov.si