Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB

 • Adile Kosirnik, višja referentka I, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-57/2016/2 z dne 13. 1. 2016
 • Alenka Štigl, višja referentka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu 1002-31/2017/114 z dne 17. 10. 2017
 • Andreja Parkelj, podsekretarka, za vodenje  upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu 1002-31/2017/83 z dne 28. 8. 2017
 • Antić Barbara, višja referentka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo  odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/77 z dne 28. 8. 2017
 • Barbara Gerečnik, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/124 z dne 17. 10. 2017
 • Barbara Merlak, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Centra za izobraževanje v pravosodju, po pooblastilu št. 1002-38/2012/441 z dne 16. 11. 2015
 • Biserka Javoršek, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/87 z dne 29. 8. 2017
 • Bojana Klemenčič Škodič, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 27. 11. 2014
 • Damir Balažic, sekretar, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 1002-38/2012/398 z dne 15. 6. 2012
 • Darja Božič Boštjančič, višja svetovalka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/76 z dne 28. 8. 2017
 • Darja Šumah, višja svetovalka III, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/86 z dne 29. 8. 2017
 • dr. Tadeja Jelovšek, dodeljena sodnica, za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji z delovnega področja Centra za izobraževanje v pravosodju, po pooblastilu št. 1002-38/2012/413 z dne 1. 10. 2015
 • Goran Šuler, sekretar, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/123 z dne 17. 10. 2017
 • Ignac Lesar, višji svetovalec III, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji s področja izvrševanja kazenskih sankcij ter vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na drugi stopnji, in sicer glede odločb, ki jih na prvi stopnji izda Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, po pooblastilu št. 1002-31/2017/126 z dne 25. 10. 2017
 • Ivana Smogavec Lipovec, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/84 z dne 30. 8. 2017
 • Jana Ilešič, višja svetovalka I, za vodenje  upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/82 z dne 29. 8. 2017
 • Jožica Pongrac, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/85 z dne 29. 8. 2017
 • mag. Katja Debeljak, višja svetovalka III, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/53 z dne 4. 7. 2017
 • Kristina Umek Jenko, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, št. 1002-31/2017/133 z dne 13. 11. 2017
 • mag. Lea Drofenik Štibelj, svetovalka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/90 z dne 28. 8. 2017
 • mag. Majda Pučnik Rudl, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-834/2013-2 z dne 18. 9. 2013
 • mag. Evelin Pristavec Tratar, višja sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/75 z dne 28. 8. 2017
 • mag. Katjo Debeljak, višja svetovalka III, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/53 z dne 4. 7. 2017
 • mag. Špela Štebal Renčelj, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločb v zadevah mednarodne pravne pomoči v MP (izročitve, dovoljenja za tranzit, prenosi izvršitve kazni, soglasja za kazenski pregon), po pooblastilu št. 1004-442/2012/17 z dne 15. 10. 2013
 • Manja Valantič, višja svetovalka I, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-38/2012/612 z dne 26. 1. 2017
 • Marija Zaletelj, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 27. 11. 2014
 • Matejka Vozelj Ilič, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/125 z dne 23. 10. 2017
 • Mihael Gubenšek, sekretar, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 24. 11. 2014
 • Mija Cankar, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/122 z dne 17. 10. 2017
 • Miranda Osterc Zinrajh, pravnik VII/1, za  vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/80 z dne 28. 8. 2017
 • Miriam Lavrič, višja svetovalka II, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 26. 11. 2014
 • Mojca Prus, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/121 z dne 17. 10. 2017
 • Nina Mrhar, višja svetovalka II, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/120 z dne 17. 10. 2017
 • Rok Janez Šteblaj, sekretar, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-57/2016/1 z dne 13. 1. 2016
 • Romana Berčič, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-38/2012/613 z dne 15. 2. 2017
 • Saša Jerant, višja svetovalka III, za vodenje upravnih postopkov na prvi in drugi stopnji s področja izvrševanja kazenskih sankcij, po pooblastilu št. 1002-31/2017/144 z dne 27. 12. 2017
 • Saša Kraševec, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 27. 11. 2014
 • Saša Renko, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 25. 11. 2014
 • Tanja Debevec, višja svetovalka I, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Centra za izobraževanje v pravosodju, po pooblastilu št. 1002-38/2012/444 z dne 16. 11. 2015
 • Tatjana Eberlinc Jurkas, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/24 z dne 7. 4. 2017
 • Tjaša Vesel Henigman, podsekretarka, za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji s področja izvrševanja kazenskih sankcij in za vodenje upravnih postopkov v zvezi z imenovanjem svetovalcev za begunce ter odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji, in sicer glede odločb, ki jih na prvi stopnji izda Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, po pooblastilu št. 1002-31/2017/129 z dne 7. 11. 2017
 • Vesna Brecl, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, št. 1002-31/2017/134 z dne 13. 11. 2017
 • Viktorija Vazzaz, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb z delovnega področja sektorja, po pooblastilu št. 021-251/2012 z dne 30. 7. 2012
 • Vlasta Korenjak, svetovalka I, za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/45 z dne 21. 6. 2017
 • Vojka Kirn Čeligoj, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 25. 11. 2014
 • mag. Lidija Bela, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/185 z dne 30. 1. 2018

 

Enostavne upravne zadeve:

 • Beno Verovšek, analitik V, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi – izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/103 z dne 18. 9. 2017
 • Jana Juvančič, višja svetovalka I, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi – izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/104 z dne 19. 9. 2017
 • Jasmina Drnovšek, višja referentka II, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/105 z dne 19. 9. 2017
 • Klavdija Staniša, svetovalka I, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/106 z dne 19. 9. 2017
 • Ksenija Maselj Kavčič, analitik V, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/107 z dne 19. 9. 2017
 • Mojca Vidmar, referentka I, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/108 z dne 19. 9. 2017
 • Tatjana Furman, višja svetovalka I, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/109 z dne 19. 9. 2017
 • Dragica Bajić, analitik V, za izdajo potrdil iz kazenske evidence, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu in evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, po pooblastilu št. 1002-31/2017/116 z dne 13. 10. 2017

 

Uradni osebi za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja:

 • mag. Katja Debeljak, za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja, in sicer: na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, razen na delovnem področju Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo ter Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč; ter v času odsotnosti javnega uslužbenca, ki ima pooblastilo za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja na delovnem področju Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo ter Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč, tudi za navedena področja, po pooblastilu št. 1002-31/2017/168 z dne 12. 1. 2018
 • mag. Lidija Bela, za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja, in sicer na delovnem področju Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo ter Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč, v Ministrstvu za pravosodje; ter v času odsotnosti javnega uslužbenca, ki ima pooblastilo za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja na preostalem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, tudi za to področje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/169 z dne 12. 1. 2018