Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM URADNIH OSEB

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU

 

Ministrstvo za pravosodje

 

•    Adile Kosirnik, višja referentka I, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-57/2016/2 z dne 13. 1. 2016
•    Alenka Štigl, višja referentka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu 1002-31/2017/114 z dne 17. 10. 2017
•    Andreja Parkelj, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu 1002-31/2017/83 z dne 28. 8. 2017
•    Barbara Antić, višja referentka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/77 z dne 28. 8. 2017
•    Barbara Gerečnik, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/124 z dne 17. 10. 2017
•    Barbara Merlak, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Centra za izobraževanje v pravosodju, po pooblastilu št. 1002-38/2012/441 z dne 16. 11. 2015
•    Bojana Klemenčič Škodič, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 27. 11. 2014
•    Damir Balažic, sekretar, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 1002-38/2012/398 z dne 15. 6. 2012
•    Darja Šumah, višja svetovalka III, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/282 z dne 15. 2. 2019
•    dr. Tadeja Jelovšek, dodeljena sodnica, za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji z delovnega področja Centra za izobraževanje v pravosodju, po pooblastilu št. 1002-31/2017/232 z dne 20. 9. 2018
•    Goran Šuler, sekretar, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/123 z dne 17. 10. 2017
•    Tina Kodrič, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/333 z dne 17. 7. 2019
•    Ivana Smogavec Lipovec, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/84 z dne 30. 8. 2017
•    Jana Ilešič, višja svetovalka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/82 z dne 29. 8. 2017
•    Jasna Vidmar, višja svetovalka II, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/269 z dne 22. 1. 2019
•    Jožica Pongrac, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/85 z dne 29. 8. 2017
•    Klementina Juvančič, svetovalka I, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Centra za izobraževanje v pravosodju, po pooblastilu št. 1002-38/2012/511 z dne 10. 3. 2016
•    Kristina Klinc, svetovalka II, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/262 z dne 7. 12. 2018
•    Kristina Umek Jenko, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, št. 1002-31/2017/133 z dne 13. 11. 2017
•    mag. Lea Drofenik Štibelj, svetovalka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/90 z dne 28. 8. 2017
•    mag. Evelin Pristavec Tratar, višja sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/75 z dne 28. 8. 2017
•    mag. Maja Čarni Pretnar, višja svetovalka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/215 z dne 27. 7. 2018
•    mag. Špela Štebal Renčelj, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločb v zadevah mednarodne pravne pomoči v Ministrstva za pravosodje (izročitve, dovoljenja za tranzit, prenosi izvršitve kazni, soglasja za kazenski pregon), po pooblastilu št. 1004-442/2012/17 z dne 15. 10. 2013
•    Maja Stare, višja svetovalka II, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/237 z dne 3. 10. 2018
•    Manja Valantič, višja svetovalka I, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-38/2012/612 z dne 26. 1. 2017
•    Marija Zaletelj, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 27. 11. 2014
•    Matejka Vozelj Ilič, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/125 z dne 23. 10. 2017
•    Miha Verčko, sekretar, za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji v upravnih zadevah z delovnega področja priznavanja vzajemnosti skladno z zakonom, ki ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti, po pooblastilu št. 1002-31/2017/223 z dne 21. 8. 2018
•    Mihael Gubenšek, sekretar, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 24. 11. 2014
•    Mija Cankar, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/122 z dne 17. 10. 2017
•    Miriam Lavrič, višja svetovalka I, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 26. 11. 2014
•    Mojca Prus, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/121 z dne 17. 10. 2017
•    Nataša Kotnik, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na področju varstva osebnih podatkov Ministrstva za pravosodje, ki se vodi na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), po pooblastilu št. 1002-31/2017/49 z dne 20. 6. 2017
•    Nina Mrhar, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/120 z dne 17. 10. 2017
•    Rok Janez Šteblaj, sekretar, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-57/2016/1 z dne 13. 1. 2016
•    Romana Berčič, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-38/2012/613 z dne 15. 2. 2017
•    Sara Regancin, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, ter za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji v upravnih zadevah z delovnega področja priznavanja vzajemnosti skladno z zakonom, ki ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti, po pooblastilu št. 1002-31/2017/222 z dne 21. 8. 2018
•    Saša Jerant, višja svetovalka III, za vodenje upravnih postopkov na prvi in drugi stopnji s področja izvrševanja kazenskih sankcij, po pooblastilu št. 1002-31/2017/144 z dne 27. 12. 2017
•    Saša Kraševec, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/220 z dne 21. 8. 2018
•    Saša Renko, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 25. 11. 2014
•    Simonka Kumar, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/254 z dne 13. 11. 2018
•    Tanja Debevec, višja svetovalka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/135 z dne 13. 11. 2017
•    Tatjana Eberlinc Jurkas, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/24 z dne 7. 4. 2017
•    Tjaša Vesel Henigman, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji s področja izvrševanja kazenskih sankcij in za vodenje upravnih postopkov v zvezi z imenovanjem svetovalcev za begunce ter odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji, in sicer glede odločb, ki jih na prvi stopnji izda Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, po pooblastilu št. 1002-31/2017/129 z dne 7. 11. 2017
•    Vesna Brecl, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, št. 1002-31/2017/134 z dne 13. 11. 2017
•    Viktorija Vazzaz, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/290 z dne 27. 2. 2019
•    Vlasta Korenjak, svetovalka I, za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/45 z dne 21. 6. 2017
•    mag. Lidija Bela, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/185 z dne 30. 1. 2018


Enostavne upravne zadeve:

 

•    Beno Verovšek, analitik V, za vodenje in odločanje v enostavni upravni zadevi – izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/103 z dne 18. 9. 2017, in za izdajo potrdil iz kazenske evidence, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu in evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, po pooblastilu št. 1002-31/2017/117 z dne 13. 10. 2017
•    Jana Juvančič, višja svetovalka I, za vodenje in odločanje v enostavni upravni zadevi – izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/104 z dne 19. 9. 2017, in za izdajo potrdil iz kazenske evidence, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu in evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, po pooblastilu št. 1002-31/2017/178 z dne 17. 1. 2018
•    Jasmina Drnovšek, višja referentka I, za vodenje in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/105 z dne 19. 9. 2017, in za izdajo potrdil iz kazenske evidence, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu in evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, po pooblastilu št. 1002-31/2017/181 z dne 17. 1. 2018
•    Klavdija Staniša, svetovalka I, za vodenje in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/106 z dne 19. 9. 2017, in za izdajo potrdil iz kazenske evidence, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu in evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, po pooblastilu št. 1002-31/2017/180 z dne 17. 1. 2018
•    Ksenija Maselj Kavčič, analitik V, za vodenje in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/107 z dne 19. 9. 2017, in za izdajo potrdil iz kazenske evidence, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu in evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, po pooblastilu št. 1002-31/2017/118 z dne 13. 10. 2017
•    Mojca Vidmar, referentka I, za vodenje in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/108 z dne 19. 9. 2017, in za izdajo potrdil iz kazenske evidence, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu in evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, po pooblastilu št. 1002-31/2017/182 z dne 17. 1. 2018
•    Tatjana Furman, višja svetovalka I, za vodenje in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/109 z dne 19. 9. 2017, in za izdajo potrdil iz kazenske evidence, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu in evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, po pooblastilu št. 1002-31/2017/179 z dne 17. 1. 2018
•    Dragica Bajić, analitik V, za izdajo potrdil iz kazenske evidence, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu in evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, po pooblastilu št. 1002-31/2017/116 z dne 13. 10. 2017


Uradna oseba za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja:

 

•    mag. Lidija Bela, za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja, in sicer na delovnem področju Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo ter Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč, v Ministrstvu za pravosodje; ter v času odsotnosti javnega uslužbenca, ki ima pooblastilo za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja na preostalem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, tudi za to področje, po pooblastilu št. 1002-31/2017/169 z dne 12. 1. 2018


Uprava Republike Slovenije za probacijo

 

•    Barbara Starič Strajnar, sekretarka, za odločanje v upravnih postopkih Uprave Republike Slovenije za probacijo, po pooblastilu št. 1002-37/2018/1 z dne 12. 1. 2018


Uradna oseba za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja:

 

•    Barbara Starič Strajnar, za opravljanje nalog, vodenje postopka in odločanje v postopku v zvezi z zahtevami za dostop do informacije javnega značaja in zahtevami za ponovno uporabo informacije javnega značaja v Upravi Republike Slovenije za probacijo, po pooblastilu št. 1002-50/2018/26 z dne 8. 3. 2019