Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB

 • Adile Kosirnik, višja referentka I, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-57/2016/2 z dne 13. 1. 2016
 • Alenka Štigl, višja referentka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu 1002-31/2017/114 z dne 17. 10. 2017
 • Andreja Parkelj, podsekretarka, za vodenje  upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu 1002-31/2017/83 z dne 28. 8. 2017
 • Antić Barbara, višja referentka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo  odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/77 z dne 28. 8. 2017
 • Barbara Gerečnik, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/124 z dne 17. 10. 2017
 • Barbara Merlak, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Centra za izobraževanje v pravosodju, po pooblastilu št. 1002-38/2012/441 z dne 16. 11. 2015
 • Barbara Starič Strajnar, sekretarka, za odločanje v upravnih postopkih Uprave Republike Slovenije za probacijo, po pooblastilu št. 1002-37/2018/1 z dne 12. 1. 2018
 • Biserka Javoršek, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/87 z dne 29. 8. 2017
 • Bojana Klemenčič Škodič, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 27. 11. 2014
 • Damir Balažic, sekretar, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 1002-38/2012/398 z dne 15. 6. 2012
 • Darja Božič Boštjančič, višja svetovalka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/76 z dne 28. 8. 2017
 • Darja Šumah, višja svetovalka III, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/86 z dne 29. 8. 2017
 • dr. Tadeja Jelovšek, dodeljena sodnica, za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji z delovnega področja Centra za izobraževanje v pravosodju, po pooblastilu št. 1002-38/2012/413 z dne 1. 10. 2015
 • Goran Šuler, sekretar, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/123 z dne 17. 10. 2017
 • Ignac Lesar, višji svetovalec III, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji s področja izvrševanja kazenskih sankcij ter vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na drugi stopnji, in sicer glede odločb, ki jih na prvi stopnji izda Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, po pooblastilu št. 1002-31/2017/126 z dne 25. 10. 2017
 • Ivana Smogavec Lipovec, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/84 z dne 30. 8. 2017
 • Jana Ilešič, višja svetovalka I, za vodenje  upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/82 z dne 29. 8. 2017
 • Jožica Pongrac, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/85 z dne 29. 8. 2017
 • mag. Katja Debeljak, višja svetovalka III, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/53 z dne 4. 7. 2017
 • Kristina Umek Jenko, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, št. 1002-31/2017/133 z dne 13. 11. 2017
 • mag. Lea Drofenik Štibelj, svetovalka I, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/90 z dne 28. 8. 2017
 • mag. Majda Pučnik Rudl, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-834/2013-2 z dne 18. 9. 2013
 • mag. Evelin Pristavec Tratar, višja sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/75 z dne 28. 8. 2017
 • mag. Katjo Debeljak, višja svetovalka III, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/53 z dne 4. 7. 2017
 • mag. Špela Štebal Renčelj, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločb v zadevah mednarodne pravne pomoči v MP (izročitve, dovoljenja za tranzit, prenosi izvršitve kazni, soglasja za kazenski pregon), po pooblastilu št. 1004-442/2012/17 z dne 15. 10. 2013
 • Manja Valantič, višja svetovalka I, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-38/2012/612 z dne 26. 1. 2017
 • Marija Zaletelj, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 27. 11. 2014
 • Matejka Vozelj Ilič, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/125 z dne 23. 10. 2017
 • Mihael Gubenšek, sekretar, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 24. 11. 2014
 • Mija Cankar, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/122 z dne 17. 10. 2017
 • Miranda Osterc Zinrajh, pravnik VII/1, za  vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/80 z dne 28. 8. 2017
 • Miriam Lavrič, višja svetovalka II, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 26. 11. 2014
 • Mojca Prus, podsekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/121 z dne 17. 10. 2017
 • Nina Mrhar, višja svetovalka II, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/120 z dne 17. 10. 2017
 • Rok Janez Šteblaj, sekretar, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-57/2016/1 z dne 13. 1. 2016
 • Romana Berčič, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-38/2012/613 z dne 15. 2. 2017
 • Saša Jerant, višja svetovalka III, za vodenje upravnih postopkov na prvi in drugi stopnji s področja izvrševanja kazenskih sankcij, po pooblastilu št. 1002-31/2017/144 z dne 27. 12. 2017
 • Saša Kraševec, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 27. 11. 2014
 • Saša Renko, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 25. 11. 2014
 • Tanja Debevec, višja svetovalka I, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju Centra za izobraževanje v pravosodju, po pooblastilu št. 1002-38/2012/444 z dne 16. 11. 2015
 • Tatjana Eberlinc Jurkas, sekretarka, za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/24 z dne 7. 4. 2017
 • Tjaša Vesel Henigman, podsekretarka, za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji s področja izvrševanja kazenskih sankcij in za vodenje upravnih postopkov v zvezi z imenovanjem svetovalcev za begunce ter odločanje v upravnih postopkih na drugi stopnji, in sicer glede odločb, ki jih na prvi stopnji izda Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, po pooblastilu št. 1002-31/2017/129 z dne 7. 11. 2017
 • Vesna Brecl, sekretarka, za vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na celotnem delovnem področju Ministrstva za pravosodje, št. 1002-31/2017/134 z dne 13. 11. 2017
 • Viktorija Vazzaz, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb z delovnega področja sektorja, po pooblastilu št. 021-251/2012 z dne 30. 7. 2012
 • Vlasta Korenjak, svetovalka I, za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji, in sicer na delovnem področju MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/45 z dne 21. 6. 2017
 • Vojka Kirn Čeligoj, sekretarka, za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločb na delovnem področju ministrstva, po pooblastilu št. 020-1127/2014 z dne 25. 11. 2014

 

Enostavne upravne zadeve:

 • Beno Verovšek, analitik V, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi – izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/103 z dne 18. 9. 2017
 • Jana Juvančič, višja svetovalka I, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi – izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/104 z dne 19. 9. 2017
 • Jasmina Drnovšek, višja referentka II, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/105 z dne 19. 9. 2017
 • Klavdija Staniša, svetovalka I, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/106 z dne 19. 9. 2017
 • Ksenija Maselj Kavčič, analitik V, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/107 z dne 19. 9. 2017
 • Mojca Vidmar, referentka I, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/108 z dne 19. 9. 2017
 • Tatjana Furman, višja svetovalka I, za vodenje  in odločanje v enostavni upravni zadevi - izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih, po pooblastilu št. 1002-31/2017/109 z dne 19. 9. 2017
 • Dragica Bajić, analitik V, za izdajo potrdil iz kazenske evidence, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu in evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, po pooblastilu št. 1002-31/2017/116 z dne 13. 10. 2017

 

Uradni osebi za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja:

 • mag. Simona Izlakar, sekretarka, za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/26 z dne 7. 4. 2017
 • Romana Berčič, sekretarka, za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/25 z dne 7. 4. 2017
 • mag. Katja Debeljak, podsekretarka, za odločanje v postopkih glede dostopov do informacij javnega značaja MP, po pooblastilu št. 1002-31/2017/145 z dne 28. 12. 2017