Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Postopek naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 147: območje ob Vzhodni obvoznici in Litijski cesti Ministrstvo za pravosodje 19.10.2017 30.10.2017 do 10:00
Odprti postopek (40.člen ZJN-3) Pregled dokumentacije stečajnega dolžnika, ki jo je prevzel stečajni upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolventnosti in dokumentacije, ki jo mora voditi stečajni upravitelj Ministrstvo za pravosodje 22.09.2017 07.11.2017 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Nakup okoljsko manj obremenjujočih motornih vozil, s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi – sedem vozil s 4-kolesnim pogonom srednjega razreda Ministrstvo za pravosodje 11.08.2017 28.08.2017 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izvedba sanacije strehe in ostrešja ter ureditev požarne varnosti v mansardi na Okrožnem sodišču v Mariboru, Sodna ulica 14 v Mariboru, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki Ministrstvo za pravosodje 28.07.2017 17.08.2017 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Zamenjava dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na objektih petih sodišč – Ajdovščina, Kamnik, Kranj, Gornja Radgona, Ilirska Bistrica Ministrstvo za pravosodje 28.07.2017 21.08.2017 do 10:00
Postopek naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3) Dobava, montaža in zagon sistemov tehničnega varovanja v prostorih pravosodnih organov Ministrstvo za pravosodje 26.07.2017 21.08.2017 do 10:00
Naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3) Dobava in montaža opreme za potrebe Ministrstva za pravosodje, na lokacijah Župančičeva ulica 3 in 6, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki Ministrstvo za pravosodje 21.07.2017 09.08.2017 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Nakup IR prevajalnih enot z IR sprejemniki in stereo slušalkami za slovenska sodišča Ministrstvo za pravosodje 20.07.2017 07.08.2017 do 10:00
Odprti postopek (40. člen ZJN-3) Izvedba GOI del in dobava opreme za preureditev poslovnih prostorov Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova ulica 27, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki Ministrstvo za pravosodje 17.07.2017 21.08.2017 do 10:00
Naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izvedba kanalizacijskega priključka objekta Okrožnega sodišča v Mariboru, Sodna ulica 14 v Mariboru na javno kanalizacijsko omrežje Ministrstvo za pravosodje 13.07.2017 16.08.2017 do 10:00
Odprti postopek (40. člen ZJN-3) Dobava rentgenskih naprav in detektorjev kovin za pregled oseb in osebne prtljage Ministrstvo za pravosodje 26.06.2017 10.08.2017 do 12:00
Odprti postopek (40. člen ZJN-3) Nakup in namestitev 10 kompletov IR prevajalnih sistemov Ministrstvo za pravosodje 28.03.2017 10.05.2017 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11