Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Vzdrževanje informacijskega sistema Vpisniki Državnega tožilstva RS in Državnega odvetništva RS Ministrstvo za pravosodje 26.04.2019 17.05.2019 do 09:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov z gradbenim in projektantskim nadzorom za potrebe obnove objekta Okrajnega sodišča v Brežicah Ministrstvo za pravosodje 18.04.2019 15.05.2019 do 12:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje projektantskega nadzora za potrebe celovite obnove in rekonstrukcije stavbe Okrajnega sodišča na Jesenicah Ministrstvo za pravosodje 11.04.2019 13.05.2019 do 12:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora ter koordinacije VZD pri zamenjavi fasadnega stavbnega pohištva na 5 objektih sodnih stavb Ministrstvo za pravosodje 22.03.2019 12.04.2019 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora Ministrstvo za pravosodje 18.03.2019 04.04.2019 do 12:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Nakup in dobava računalniške opreme za državno odvetništvo in državno tožilstvo Ministrstvo za pravosodje 11.03.2019 01.04.2019 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izvedba strokovno tehničnega nadzora nad izdelavo projektne in druge dokumentacije za potrebe ZPKZ Ljubljana in izvedba recenzije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ZPKZ Ig Ministrstvo za pravosodje 15.02.2019 04.03.2019 do 14:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava poslovne analize Državnega odvetništva Republike Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in državnih tožilstev Ministrstvo za pravosodje 28.01.2019 06.03.2019 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izvajanje geodetskih storitev za potrebe Ministrstva za pravosodje Ministrstvo za pravosodje 25.01.2019 14.02.2019 do 12:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje projektantskega nadzora za potrebe sanacije sodne stavbe Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu na Jerebovi ulici 2 Ministrstvo za pravosodje 23.01.2019 13.02.2019 do 12:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izvedba predhodnega postopka in preizkusa javno-zasebnega partnerstva za projekta reševanja prostorske problematike ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig Ministrstvo za pravosodje 21.01.2019 12.02.2019 do 13:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Dobava in montaža rentgenskih naprav in detektorjev kovin za pregled oseb in osebne prtljage Ministrstvo za pravosodje 03.01.2019 23.01.2019 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14