Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Postopna izdelava in dobava tog, znamenj in priponk za pravosodne organe v obdobju 36 mesecev od sklenitve pogodbe Ministrstvo za pravosodje 26.04.2018 18.05.2018 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Vzpostavitev sistema za distribucijo storitev e-pravosodja Ministrstvo za pravosodje 25.04.2018 14.05.2018 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Dobava rentgenskih naprav in detektorjev kovin za pregled oseb in osebne prtljage Ministrstvo za pravosodje 13.04.2018 07.05.2018 do 12:00
Odprti postopek (40. člen ZJN-3) Zamenjava dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na objektih petih sodišč – Ajdovščina, Kamnik, Kranj, Gornja Radgona, Ilirska Bistrica Ministrstvo za pravosodje 30.03.2018 07.05.2018 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izgradnja dvigala na objektu Okrožnega sodišča v Novi Gorici (za zagotovitev dostopa gibalno oviranim osebam) Ministrstvo za pravosodje 29.03.2018 20.04.2018 do 10:00
Odprti postopek (40. člen ZJN-3) Razširitev informacijskega sistema za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij Ministrstvo za pravosodje 29.03.2018 21.05.2018 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Okoljsko manj obremenjujoča obnova centralne klimatske naprave v objektu Okrožnega sodišča v Kopru, Ferrarska 9 Ministrstvo za pravosodje 29.03.2018 20.04.2018 do 11:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Nadgradnja informacijskega sistema za delo notarjev Ministrstvo za pravosodje 22.03.2018 17.05.2018 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Vzdrževanje programske opreme za skupno evidenco kazenskih točk (EKT) in evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških (EPS) Ministrstvo za pravosodje 19.03.2018 05.04.2018 do 10:00
Odprti postopek (40. člen ZJN-3) Vzpostavitev sistema za upravljanje s podatki pravosodnih organov Ministrstvo za pravosodje 19.02.2018 04.04.2018 do 10:00
Postopek naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 147: območje ob Vzhodni obvoznici in Litijski cesti Ministrstvo za pravosodje 19.10.2017 30.10.2017 do 10:00
Odprti postopek (40.člen ZJN-3) Pregled dokumentacije stečajnega dolžnika, ki jo je prevzel stečajni upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolventnosti in dokumentacije, ki jo mora voditi stečajni upravitelj Ministrstvo za pravosodje 22.09.2017 07.11.2017 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11