Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava projektne dokumentacije za ureditev neoviranega dostopa za invalide v objekt sodišča v Slovenj Gradcu ter izvajanje tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora Ministrstvo za pravosodje 04.06.2019 03.07.2019 do 11:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izvedba nadgradnje obstoječega energetskega informacijskega sistema Ministrstvo za pravosodje 24.05.2019 21.06.2019 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja Ministrstvo za pravosodje 24.05.2019 21.06.2019 do 11:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izvedba sanacije poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti 1a Celje za potrebe Upravnega sodišča RS, zunanjega oddelka v Celju in za potrebe Okrožnega sodišča v Celju Ministrstvo za pravosodje 15.05.2019 07.06.2019 do 11:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izvedba GOI del pri sanaciji vlage v prostorih zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Črnomlju Ministrstvo za pravosodje 09.05.2019 28.05.2019 do 11:00
Odprti postopek (40. člen ZJN-3) Izvedba zamenjave dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na lokacijah sodnih stavb – Okrajno sodišče v Trebnjem, Okrajno sodišče na Vrhniki, Okrajno sodišče v Žalcu, Okrajno sodišče v Lendavi, Okrožno sodišče v Mariboru Ministrstvo za pravosodje 29.04.2019 28.05.2019 do 09:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Vzdrževanje informacijskega sistema Vpisniki Državnega tožilstva RS in Državnega odvetništva RS Ministrstvo za pravosodje 26.04.2019 21.05.2019 do 09:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov z gradbenim in projektantskim nadzorom za potrebe obnove objekta Okrajnega sodišča v Brežicah Ministrstvo za pravosodje 18.04.2019 15.05.2019 do 12:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje projektantskega nadzora za potrebe celovite obnove in rekonstrukcije stavbe Okrajnega sodišča na Jesenicah Ministrstvo za pravosodje 11.04.2019 13.05.2019 do 12:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora ter koordinacije VZD pri zamenjavi fasadnega stavbnega pohištva na 5 objektih sodnih stavb Ministrstvo za pravosodje 22.03.2019 12.04.2019 do 10:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Izdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora Ministrstvo za pravosodje 18.03.2019 04.04.2019 do 12:00
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) Nakup in dobava računalniške opreme za državno odvetništvo in državno tožilstvo Ministrstvo za pravosodje 11.03.2019 01.04.2019 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15