Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

Odprti postopek (40. člen ZJN-3) Nakup in namestitev 10 kompletov IR prevajalnih sistemov
Datum objave: 28.03.2017
Rok za prejem ponudb: 10.05.2017 do 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za pravosodje
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

Naročnik je obvestilo o naročilu objavil 28. 3. 2017 na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) pod oznako JN002417/2017-B01 in v Uradnem listu Evropske Unije (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do) pod oznako 2017/S 062-115793; na navedenem mestu je dostopna tudi vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

Naročnik je popravek obvestila o naročilu objavil 3.4 2017 na portalu javnih naročil pod oznako JN002417/2017-K01 in Uradnem listu Evropske Unije (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do) pod oznako 2017/S 066-124129.

 

 

 

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz tehnične dokumentacije, predračuna, vzorca pogodbe in drugih prilog, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Predmet naročila je financiran v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani organa upravljanja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21. 9. 2016. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev, prednostne naložbe 11.1: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja in specifičnega cilja 1: Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu.

Nazaj