Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

Odprti postopek (40. člen ZJN-3) Vzpostavitev sistema za upravljanje s podatki pravosodnih organov
Datum objave: 19.02.2018
Rok za prejem ponudb: 04.04.2018 do 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za pravosodje
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Komunikacija poteka preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si).

Razpisna dokumentacija:

Povabilo in navodila

 

Obrazci za pripravo ponudbe

 

Specifikacije s prilogami

 

Osnutek pogodbe

 

Osnutek pogodbe - popravljen

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Naročnik je obvestilo o naročilu objavil na Portalu javnih naročil pod oznako JN000992/2018-B01 in v Dodatku k Uradnemu listu EU pod oznako 2018/S 036-078659, popravek pa 23. 3. 2018 na Portalu javnih naročil pod oznako JN000992/2018-K01 in v Dodatku k Uradnemu listu EU pod oznako 2018/S 059-130915. Javno naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani organa upravljanja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21. 9. 2016. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev, prednostne naložbe 11.1: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja in specifičnega cilja 1: Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu.

 

 

Nazaj