Skoči na vsebino

NAVODILA

 

Navodila za pripravo ponudbe in naročnikovi pogoji poslovanja v postopkih oddaje javnih naročil št. 007-254/2013/16 (v nadaljevanju navodila) veljajo od 17. 7. 2014.

 

Navodila za pripravo ponudbe in naročnikovi pogoji poslovanja v postopkih oddaje javnih naročil št. 007-254/2013/16 so, če tako določa razpisna dokumentacija, sestavni del razpisne dokumentacije in se uporabljajo kot podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ki ga Ministrstvo za pravosodje izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 - uradno prečiščeno besedilo, 19/2014)

 

Navodila so objavljena v .pdf obliki z delujočimi povezavami do vnaprej pripravljenih obrazcev. Za dostop do navodil kliknite na povezavo:

 

Navodila za pripravo ponudbe in naročnikovi pogoji poslovanja v postopkih oddaje javnih naročil št. 007-254/2013/16

 

 

Preklicana navodila (ne veljajo in se ne uporabljajo več):

 

Navodila za pripravo ponudbe in naročnikovi pogoji poslovanja v postopkih oddaje javnih naročil št. 007-254/2013/13, veljavna od 17. 4. 2014, preklicana 17. 7. 2014

 

Navodila za pripravo ponudbe in naročnikovi pogoji poslovanja v postopkih oddaje javnih naročil št. 007-254/2013/10, veljavna od 14. 2. 2014, preklicana 17. 4. 2014