Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBRAZCI

 

 

Na tem spletnem mestu so objavljeni obrazci za pripravo izjav oziroma dokumentov, ki jih Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju naročnik) zahteva od ponudnika oziroma podizvajalca v postopku oddaje javnega naročila po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 - uradno prečiščeno besedilo, 19/2014).

 

Obrazec "Predračun" je pripravljen za vsako posamezno javno naročilo posebej in na tem mestu ni vnaprej objavljen. Prav tako niso vnaprej objavljeni obrazci za pripravo izjav za izkazovanje zahtevane ekonomsko-finančne, tehnične oziroma kadrovske sposobnosti. 

 

Vsi obrazci so v .doc formatu in omogočajo elektronsko vpisovanje podatkov. Izpolnjen obrazec je potrebno natisniti in podpisati, v primeru uporabe žiga pa tudi žigosati.

 

Navodila za izpolnjevanje posameznega obrazca so pripeta k obrazcu. Navodil v ponudbi ni potrebno prilagati.

 

Če naročnik javno naročilo izdaja v okviru operacije e-pravosodje ali Sklada za zunanje meje, je zaželjeno, da se za pripravo zahtevanih izjav oziroma dokumentov uporabi obrazce z logotipom (obrazci z ustreznim logotipom so objavljeni na dnu te strani).

 

 

Obrazec št. 1: Naslovnica ponudbe

 

Obrazec št. 2: Podatki o ponudniku

 

Obrazec št. 3: Podatki o partnerju vodilnega ponudnika (v primeru skupne ponudbe)

 

Obrazec št. 4:  Podatki o podizvajalcu

 

Obrazec št. 5: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

 

Obrazec št. 6: Izjava ponudnika in pooblastilo

 

Obrazec št. 7: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika

 

Obrazec št. 8: Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

 

Obrazec št. 9: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

 

Obrazec št. 10: Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

 

Obrazec št. 11: Podatki o novem podizvajalcu

 

Obrazec št. 12: Pooblastilo za javno odpiranje ponudb

 

 

Obrazci (1-12) za javna naročila v okviru operacije e-pravosodje (.zip)

 

Obrazci (1-12) za javna naročila v okviru Sklada za zunanje meje (.zip)