Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV JAVNIH DRAŽB

 

JAVNE DRAŽBE (ARHIV)

 

Objavljeno 9. 11. 2015

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo 4 nepremičnin na območju Republike Slovenije z metodo javne dražbe.


Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete v priponki, obrnete pa se lahko tudi na Matejo Gašperlin, tel.: 01 369 5280 ali e-pošta: mateja.gasperlin(at)gov.si. Za ogled nepremičnin je obvezna pisna prijava najkasneje do 20. 11. 2015 po e-pošti: gp.mp(at)gov.si.

 

Objavljeno 1. 9. 2015

Obvestilo o ustavitvi postopka prodaje nepremičnin pod tč. 6-11/3. točke objave Javne dražbe za prodajo nepremičnin objavljene dne 14. 8. 2015.

 

Objavljeno 14. 8. 2015

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo 13 nepremičnin na območju Republike Slovenije z metodo javne dražbe.


Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete v priponki, obrnete pa se lahko tudi na Matejo Gašperlin, tel.: 01 369 5280 ali e-pošta: mateja.gasperlin(at)gov.si.


Objavljeno 30. 6. 2015

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo 13 nepremičnin na območju Republike Slovenije z metodo javne dražbe.


Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete v priponki, obrnete pa se lahko tudi na Matejo Gašperlin, tel.: 01 369 5280 ali e-pošta: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

Objavljeno 9. 9. 2014

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin z metodo javne dražbe:

 

1) Parc. št. *51/7, k.o. 522-Spodnji Žerjavci, v izmeri 90 m2  ter parc. št. 409/1, k.o. 522-Spodnji Žerjavci, v izmeri 2213 m2. V naravi gre za zemljišči, na katerima stoji starejši stanovanjski objekt s pripadajočim gospodarskim poslopjem na naslovu Spodnji Žerjavci 48, Lenart v Slovenskih Goricah, ki se prodajajo kot celota. Stanovanjski objekt je srednje vzdrževan, trenutno nenaseljen, priključen na javno električno, vodovodno in telefonsko omrežje. Tla prostorov so delno lesena, delno iz estriha, pretežno je položen PVC, stavbno pohištvo je leseno, streha je dvokapnica z lesenim ostrešjem in krita z opečno kritino. Konstrukcija gospodarskega objekta je mešane izvedbe iz opeke in kamna, v slabšem stanju, na tleh je zemlja. Dostop in dovoz je omogočen po vaški cesti. Zemljišči sta zemljiškoknjižno urejeni in brez bremen. Izklicna cena je 40.375,00 EUR. Na izklicano ceno kupec plača še 2% davek na promet nepremičnin.  

 

2) Nepremičnina z ID znakom 1871-2302-15, dvosobno stanovanje št. 15 v 5. etaži (3. nadstropje) večstanovanjske stavbe z naslovom Trg revolucije 2a, Trbovlje, s pripadajočo kletjo št. 15 v 1. etaži, v skupni izmeri 65,05 m2. Gre za stanovanje na zahodni strani objekta, ki je bil zgrajen leta 1985, v objektu je dvigalo. Komunalna opremljenost objekta: elektrika, vodovod, kanalizacija, toplovod, telefon, CATV, asfaltno ulično cestno omrežje, odvodnjavanje, parkiranje. Stanovanje je že dalj časa prazno, potrebno je generalne prenove, elektro števec je izključen in odstranjen. Izklicna cena je 29.325,00 EUR. Na izklicano ceno kupec plača še 2% davek na promet nepremičnin.  

 

Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete v priponki, obrnete se lahko tudi na Marijo Petek, tel. št. 01 478 8334 ali e-posta: marija.petek(at)gov.si

 

Objavljeno 25. 8. 2014

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine z metodo javne dražbe:


Parc. št. *131/0, k.o. 2434-Voglje v izmeri 626 m2 na kateri stoji stavba št. 26 z naslovom Dol pri Vogljah 19, Sežana, ki v naravi predstavlja opuščeni objekt na mejnem prehodu Repentabor. Na nepremičnini ima predkupno pravico Občina Sežana. Podrobnejši pogoji javne dražbe so vidni tukaj. Obrazec z izjavo o izpolnjevanju pogojev za pristop na javno dražbo pa dobite tukaj.

 

Objavljeno 22. 7. 2014

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin z metodo javne dražbe:

 

a) Parc. št. *51/7, k.o. 522-Spodnji Žerjavci, v izmeri 90 m2  ter parc. št. 409/1, k.o. 522-Spodnji Žerjavci, v izmeri 2213 m2. V naravi gre za zemljišči, na katerima stoji starejši stanovanjski objekt s pripadajočim gospodarskim poslopjem na naslovu Spodnji Žerjavci 48, Lenart v Slovenskih Goricah, ki se prodajajo kot celota. Stanovanjski objekt je srednje vzdrževan, trenutno nenaseljen, priključen na javno električno, vodovodno in telefonsko omrežje. Tla prostorov so delno lesena, delno iz estriha, pretežno je položen PVC, stavbno pohištvo je leseno, streha je dvokapnica z lesenim ostrešjem in krita z opečno kritino. Konstrukcija gospodarskega objekta je mešane izvedbe iz opeke in kamna, v slabšem stanju, na tleh je zemlja. Dostop in dovoz je omogočen po vaški cesti. Zemljišči sta zemljiškoknjižno urejeni in brez bremen. Izklicna cena je 47.500,00 EUR. Na izklicano ceno kupec plača še 2% davek na promet nepremičnin.

 

b) Nepremičnina z ID znakom 1871-2302-15, dvosobno stanovanje št. 15 v 5. etaži (3. nadstropje) večstanovanjske stavbe z naslovom Trg revolucije 2a, Trbovlje, s pripadajočo kletjo št. 15 v 1. etaži, v skupni izmeri 65,05 m2. Gre za stanovanje na zahodni strani objekta, ki je bil zgrajen leta 1985, v objektu je dvigalo. Komunalna opremljenost objekta: elektrika, vodovod, kanalizacija, toplovod, telefon, CATV, asfaltno ulično cestno omrežje, odvodnjavanje, parkiranje. Stanovanje je že dalj časa prazno, potrebno je generalne prenove, elektro števec je izključen in odstranjen. Izklicna cena je 34.500,00 EUR. Na izklicano ceno kupec plača še 2% davek na promet nepremičnin.

 

Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete v priponki, obrnete se lahko tudi na Marijo Petek, tel. št. 01 478 8334 ali e-posta: marija.petek(at)gov.si

 

Objavljeno 10. 2. 2014

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin z metodo javne dražbe:

 

a) Parcelna številka 1061/2, k.o. 2611-Marezige, ID znak 2611-1061/2-0, v izmeri 680 m2, ki se nahaja na ureditvenem območju za poselitev v naselju Marezige v Mestni občini Koper. Parcela ni komunalno opremljena, teren je raven, nahaja se nedaleč od občinske ceste Marezige – Truške, dostopna pot za vozilo in peš dostop sta možna le preko sosednjih parcel. Je zemljiškoknjižno urejena in brez bremen, na njej ima predkupno pravico Mestna občina Koper. Izklicna cena je 23.120,00 EUR. Na izklicano ceno kupec plača še 22% davek na dodano vrednost.

 

b) Parcelna številka *11/0, ID znak 1191-11/0-1, v izmeri 932 m2, parcelna številka 11/0, ID znak 1191-11/0-0, v izmeri 442 m2 in parcelna številka 5/0, ID znak 1191-5/0-0, v izmeri 468 m2, vse k.o. 1191-Grliče. V naravi gre za zemljišča na katerih stoji stanovanjska montažna hiša zgrajena leta 1977 s tremi gospodarskimi poslopji na naslovu Grliče 23, 3241 Podplat, ki se prodajajo kot celota. Zemljišča so opremljena z individualnimi in kolektivnimi komunalnimi napravami minimalne kategorije, z električnim distributivnem omrežjem in vodovodnim omrežjem. Dostop in dovoz je omogočen po vaški cesti. Zemljišča so zemljiškoknjižno urejena, na njih je vknjižena služnost stanovanja enega služnostnega upravičenca, na njih ima predkupno pravico Občina Šmarje pri Jelšah. Izklicna cena je 42.500,00 EUR. Na izklicano ceno kupec plača še 2 % davek na promet nepremičnin.

 

Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete v priponki, obrnete pa se lahko tudi na Marijo Petek tel. št.: 01 478 8334 ali e-naslov: marija.petek(at)gov.si.

 

Objavljeno dne 16. 12. 2013

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnin v k.o. Marezige ter v k.o. Grliče

 

Objavljeno 15. 11. 2013

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin na javni dražbi:

 

1) Nepremičnine parc. št. 4252/11, 4252/16 in 4252/17, vse k.o. 2214 Breginj, v skupni izmeri 260 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 129, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Most na Nadiži in zemljišče ob objektu. Izklicna cena: 14.500 EUR.

 

2) Nepremičnini parc. št. 2599/3 in 2599/2, obe k.o. 1 Hodoš, v skupni izmeri 2.428 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 416, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Hodoš in zemljišče ob objektu. Izklicna cena: 77.500 EUR.

 

3) Nepremičnini parc. št. 980/2 in 979/3, obe k.o. 2286 Medana, v skupni izmeri 265 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 25, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Plešivo in zemljišče ob objektu. Izklicna cena: 41.000 EUR.

 

4) Nepremičnini parc. št. 1053/11 in 1053/12, obe k.o. 2230 Livek, v skupni izmeri 525 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 229, ki v naravi predstavljata opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Livek in zemljišče ob objektu. Izklicna cena: 17.000 EUR.

 

5) Nepremičnina parc. št. 318/2, k.o. 28 Sotina, v izmeri 1727 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 384, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Kuzma (Sotina) in zemljišče ob objektu. Izklicna cena: 110.500 EUR.

 

6) Predmet prodaje je poslovni prostor v nestanovanjski stavbi na naslovu Na produ 58, Prevalje, z ID oznako št. 884-622-5, št. stavbe 622, k.o. 884 Farna vas. Del stavbe v naravi predstavlja poslovni prostor v pritličju v izmeri 220,10 m2, od tega je del v izmeri 65,30 m2 zaseden z najemnikom do konca leta 2013. Izklicna cena: 92.000 EUR.

 

Podrobnejše informacije najdete v priponki, obrnete pa se lahko tudi na Matejo Gašperlin, tel.: 01 478 18 77 ali e-pošta: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

Objavljeno dne 29. 10. 2013

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnin v k.o. ter v k.o. Izola

 

Objavljeno dne 26. 8. 2013

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnin v k.o. Trnovlje, k.o. Lipa, k.o. Izola ter k.o. Movraž

 

Objavljeno 18. 7. 2013

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin na javni dražbi: 


a) Nepremičnini parc. št. 724 in 723/1, k.o. 2167 Rateče, v skupni izmeri 1670 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stojita stavbi št. 2 (ID znak 2167-2) in 13 (ID znak 2167-13), ki v naravi predstavljata opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Rateče na meji z Republiko Italijo in zemljišče ob objektu. Izklicna cena: 195.000 EUR.

b) Nepremičnina parc. št. 999, k.o. 35 Fikšinci, v izmeri 270 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 46, ki v naravi predstavljata opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Fikšinci in zemljišče ob objektu. Izklicna cena: 4.000 EUR.

c) Nepremičnine parc. št. 649, 676, 673/2 in 677, vse k.o. 2492 Slavina, v skupni izmeri 1.674,50 m2, v lasti Republike Slovenije do ½ idealnega solastnega deleža. Nepremičnine se prodajajo skupaj.Izklicna cena: 24.500 EUR.

Podrobnejše informacije lahko najdete v priponki, obrnete pa se lahko tudi na Matejo Gašperlin, tel.: 01 478 18 77 ali e-pošta: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

Objavljeno 8. 7. 2013

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo dveh osebnih vozil  na javni dražbi


1.)

Osebno vozilo AUDI A4/21,9/TDI, neregistrirano, prva registracija 22.11.2002, prva registracija v RS 13.3.2006, id št. WAUZZZ8E33A218429, tip vozila 8E, moč motorja 74kW, delovna prostornina motorja 1.896 cm3, tip motorja AVB, oblika karoserije AA limuzina, barva vozila E7D, št. prevoženih kilometrov 223.968, vozilo je odjavljeno iz prometa.
  
Vozilo se nahaja v nevoznem stanju, akumulator je izpraznjen. Na posameznih delih karoserije izstopajo mehanske poškodbe, splošno stanje vozila je primerno starosti. Prodajalec razpolaga z  enim  ključem vozila in prometnim dovoljenjem.
     
Izklicna cena 3.500,00 EUR, najnižji znesek višanja 100,00 EUR.

2.)
Osebno vozilo AUDI A6/2,4, neregistrirano, prva registracija 11.3.2005, prva registracija v RS 3.5.2006, id. št. WAUZZZ4F95N094791, moč motorja 130kW, delovna prostornina motorja 2.393 cm3,tip motorja BDW, oblika karoserije AA limuzina barva vozila E7D metal siva, o št. prevoženih kilometrov ni podatka.

Vozilo se nahaja v nevoznem stanju, akumulator je izpraznjen, zato ni možno odčitati števca. Na vseh delih karoserije izrazito izstopajo mehanske poškodbe laka, na določenih delih so vidna tudi korodirana mesta. Splošno stanje vozila je primerno starosti. Prodajalec razpolaga z dvema ključema, prometno dovoljenje je izgubljeno.

Izklicna cena 6.500,00 EUR, najnižji znesek višanja 100,00 EUR.

Več informacij o sodelovanju na javni dražbi najdete tukaj.

 

Objavljeno 27. 6. 2013

Republika Slovenija objavlja namero za oddajo v najem naslednje nepremičnine na javni dražbi:


Predmet oddaje v najem je nepremičnina parc. št. 1752/50, k.o. 2458 Bazovica, v izmeri 3154 m2, v lasti Republike Slovenije, ki v naravi predstavlja poslovni objekt bivšega mejnega prehoda Lipica v izmeri 284,90 m2 in zemljišče ob objektu v izmeri 1577 m2.

Podrobnejše informacije lahko najdete v priponki, obrnete pa se lahko tudi na Matejo Gašperlin, tel.: 01 478 18 77 ali e-pošta: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

V zvezi z razpisano javno dražbo obveščamo, da bo ogled nepremičnine izveden dne 1. 8. 2013 ob 10.00 uri.

Za vse informacije v zvezi z ogledom se obrnite na Toneta Murglja, tel: 01/478 1847, e-naslov: tone.murgelj(at)gov.si

 

Objavljeno 20. 6. 2013

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin na javni dražbi: 


a) Nepremičnina parc. št. 318/2, k.o. 28 Sotina, v izmeri 1727 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 384, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Kuzma (Sotina) in zemljišče ob objektu. Izklicna cena: 130.000 EUR

b) Nepremičnini parc. št. 1053/11 in 1053/12, obe k.o. 2230 Livek, v skupni izmeri 525 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 229, ki v naravi predstavljata opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Livek in zemljišče ob objektu. Izklicna cena: 20.000 EUR 

c) Poslovni prostor v poslovni stavbi na naslovu Prežihova 7, Ravne na Koroškem z ID oznako št. 882-210-2 in 882-210-4, št. stavbe 210, k.o. 882 Ravne. Deli stavbe v naravi predstavljajo poslovne prostore v pritličju, nadstropju in mansardi, v skupni izmeri 868,20 m2. Poslovni prostor je prazen. 
Izklicna cena: 595.500 EUR

č) Nepremičnini parc. št. 2183/4 in 2183/6, obe k.o. 2266 Ajba, v skupni izmeri 770 m2. Nepremičnini se prodajajta skupaj. Izklicna cena: 3.100 EUR 

Podrobnejše informacije lahko najdete v priponki, obrnete pa se lahko tudi na Matejo Gašperlin, tel.: 01 478 18 77 ali e-pošta: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

Objavljeno dne 18. 6. 2013

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnin v k.o. Spodnja Hudinja, v k.o. Radohova vas, v k.o. Nadanje selo ter v k.o. Trnovlje

 

Objavljeno dne 8. 4. 2013

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnin v k.o. Voglje, v k.o. Spodnja Hudinja, v k.o. Radohova vas, v k.o. Nadanje selo, ter v k.o. Novigrad (Republika Hrvaška)

 

Objavljeno 11. 3. 2013

Javna dražba (objavljena v Ur. l. RS, št. 20/2013 z dne 8.3.2012) bo 27. 3. 2013, in sicer za prodajo:

  • 4-sobnega stanovanja št. 210, z ID znakom 1725-218-210, v izmeri 152,80 m2, v  4. nadstropju stavbe na naslovu Slovenska cesta 55, Ljubljana, do celote in solastnina na skupnih delih stavbe v etažni lastnini;
  • fotografije predmetne nepremičnine.

Objavljeno 11. 1. 2013

Javne dražbe (objavljeno v Ur. l. št. 3/2013, z dne 11. 1. 2013), bodo 12. 2. 2013, in sicer za prodajo: 

  • Parc. št. *131/0, k. o. 2434-Voglje v izmeri 626 m2, na kateri stoji stavba št. 26 z naslovom Dol pri Vogljah 19, Sežana, ki v naravi predstavlja opuščeni objekt na mejnem prehodu Repentabor. Na nepremičnini ima predkupno pravico Občina Sežana.
  • Stanovanja št. 23, v izmeri 23,68 m2, v  pritličju stavbe in s samostojnim vhodom, na naslovu Podvozna cesta 2, Lucija, Portorož, št. stavbe 3580, št. dela stavbe 3, k. o. (2631) Portorož (ID 5813349), stoječe na parceli št. 1872/1 k. o. (2631) Portorož (ID 1672884).
  • Parc. št. 3684, k. o. 2616-Podpeč v izmeri 169 m2, ki v naravi predstavlja stavbišče z objektom. Na nepremičnini ima predkupno pravico Občina Koper.

Objavljeno 21. 12. 2012

Javna dražba za prodajo počitniškega objekta, k.o. Novigrad, Republika Hrvaška

(objavljeno v Uradnem listu RS št. 101, z dne 21. 12. 2012).

 

Objavljeno dne 26. 10. 2012

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnin v k.o. Dravlje ter v k.o. Suhi vrh pri Radljah

 

Objavljeno dne 5. 10. 2012

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnin v Ljubljani, v Adjovščini in v Hrastniku

 

Objavljeno dne 21. 9. 2012
Objava javne dražbe za prodajo poslovnih prostorov na naslovu Šaleška 19, Velenje

 

Objavljeno dne 29. 8. 2012

Objava javne dražbe za prodajo poslovnih prostorov na naslovu Šaleška 19 v Velenju

 

Objavljeno dne 22. 8. 2012

Objava javne dražbe za prodajo zemljišča s parc. št. 1015/1, k.o. 1738-Dravlje

 

Objavljeno dne 24. 4. 2012

Objava javne dražbe za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Gruškovje in MMP Petišovci

 

 

Objavljeno dne 14. 11. 2011

Objava javne dražbe za oddajo poslovnih prostorov v najem na MMP Jelšane, Petišovci, Dragonja, Starod, Gruškovje, Središče ob Dravi, Obrežje in Zavrč

 

Objavljeno dne 24. 1. 2011

Javna dražba za prodajo nepremičnine s parc. št. 1466, k.o. 2207 Bovec

Javna dražba za prodajo nepremičnine s parc. št. 1204/4, k.o. 2611 Marezige

  

Objavljeno dne 28. 12. 2010 

Javna dražba za prodajo nepremičnine s parc. št. 1204/4, k.o. 2611 Marezige

 

Objavljeno dne 20. 12. 2010

Javna dražba za prodajo npermeičnine s parc. št. 1466, k.o. 2207 Bovec

 

Objavljeno dne 27. 9. 2010

Javna dražba za oddajo v najem poslovnega prostora na MMP Gruškovje.

 

Objavljeno dne 20. 9. 2010

Javna dražba za prodajo nepremičnine s parc. št. 4/2, k.o. 694 Rogoza.

 

Objavljeno dne 19. 7. 2010

Javna dražba za prodajo nepremičnin, parc. št. 1169/3 v izmeri 281 m2 in parc. št. 157/1.S v izmeri 25 m2, obe k.o. Marezige.

 

Objavljeno dne 23. 7. 2010

Javna dražba za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Gruškovje, Jelšane, Obrežje, Dragonja in Starod.

 

Objavljeno dne 1. 3. 2010

Javna dražba za prodajo stanovanja na naslovu Poljanska cesta 22 b, Ljubljana.

Javno zbiranje ponudb za pridobitev opremljenih prostorov v najem na območju Kranja.

 

Objavljeno dne 26. 1. 2010:

Javna dražba za prodajo nepremičnin v upravljanju Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije.

     Osnutki pogodb

     Razpored ogledov nepremičnin

 

Objavljeno dne 22. 1. 2010:

Javna dražba za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Obrežje in MMP Starod.

 

Objavljeno dne 7. 12. 2009

Javna dražba za oddajo v najem poslovnih prostorov na Cesti 4. julija 42 v Krškem.

 

Objavljeno dne 20. 11. 2009

Javna dražba za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Jelšane, Petišovci in Dragonja.

 

Objavljeno dne 10. 11. 2009

Javna dražba za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Gruškovje, Dobovec, Zavrč in Bistrica ob Sotli

 

Objavljeno dne 20. 10. 2009

Javno zbiranje ponudb za prodajo počitniškega objekta na naslovu Ulica Matije Vlašiča Ilirika 12, Novigrad, Republika Hrvaška.

     Vzorec prodajne pogodbe

     Obrazec za oddajo ponudbe

 

16. 10. 2009

Javna dražba za prodajo stavbe s pripadajočim zemljiščem v k.o. Veliki Trn.

 

31. 7. 2009

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora na naslovu Cesta 4. julija 42 v Krškem.

 

8. 5. 2009

Javna dražba za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Dobovec in MMP Bistrica ob Sotli, z vzorci pogodb.

 

30. 4. 2009

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega stvarnega premoženja - dizelskega agregata in UPS naprave.

     Vzorca pogodb

 

24. 4. 2009

Ponovna javna dražba za prodajo stanovanja na naslovu Kržičeva 4 v Ljubljani.

 

10. 4. 2009

Javna dražba za prodajo nepremičnin v upravljanju Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije.

     Vzorci pogodb

     Razpored ogledov nepremičnin

 

27. 3. 2009

Javna dražba za prodajo zemljišča s parc. št. 2008, k.o. Moste, gozd v izmeri 4.133 m2, z vzorcem pogodbe.

 

20. 3. 2009

Javna dražba za prodajo stanovanja na naslovu Kržičeva 4 v Ljubljani

 

13. 3. 2009

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Gruškovje, Jelšane in Petišovci.

     Vzorci pogodb

     Obrazec za oddajo ponudbe

 

26. 9. 2008

 

Javna dražba za prodajo napremičnine - stanovanja v k.o. Bežigrad, z osnutkom prodajne pogodbe

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin - stanovanjske stavbe, gospodarskega poslopja in zemljišča v k.o. Lipa, z osnutkom prodajne pogodbe

  

Javna dražba za prodajo neprmičnin - stanovanjske stavbe in gospodarskega poslopja v k.o. Skrilje, z osnutkom prodajne pogodbe

 

21. 8. 2008

Javna dražba za prodajo napremičnine - stanovanja v k.o. Bežigrad, z osnutkom prodajne pogodbe

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin - stanovanjske stavbe, gospodarskega poslopja in zemljišča v k.o. Lipa, z osnutkom prodajne pogodbe

 

Javna dražba za prodajo neprmičnin - stanovanjske stavbe in gospodarskega poslopja v k.o. Skrilje, z osnutkom prodajne pogodbe

 

Javna dražba za prodajo nepremičnine - zemljišča v k.o. Marezige, z osnutkom prodajne pogodbe

 

25. 7. 2008

Javna dražba za prodajo nepremičnin - stanovanj, poslovnih prostorov in zemljišč, v različnih k.o.

     Vzorci pogodb

     Urnik ogledov predmetov javne dražbe

 

9. 5. 2008

Javna dražba za prodajo nepremičnine, zemljišča v k.o. 2703-Hrušica.

     Vzorec pogodbe

  

22. 4. 2008 

Javno zbiranje ponudb za prodajo jeklenih konstrukcij, aluminija in stare pločevine, ki se nahajajo na deponiji ob MP Obrežje.

     Vzorec pogodbe

 

07.03.2008

Javna dražba za prodajo premičnin - kontejnerjev, ki se nahajajo na deponiji ob mednarodnem mejnem prehodu Obrežje

     Vzorec pogodbe

 

07.03.2008

Javna dražba za prodajo nepremičnin - zemljišč v k.o. 2088-Goriče

     Vzorec pogodbe

 

07.03.2008

Javna dražba za prodajo nepremičnine - zemljišča v k.o. 2611-Marezige

     Vzorec pogodbe

  

25.01.2008

Javna dražba za prodajo nepremičnine - zemljišča v k.o. Marezige

     Vzorec pogodbe

 

18.01.2008

Javna dražba za prodajo nepremičnin - zemljišč v k.o. Goriče

     Vzorec pogodbe

 

17.12.2007

Javna dražba za oddajo v najem, poslovnih prostorov na MMP Bistrica ob Sotli, MMP Petišovci in MMP Zavrč

     MMP Bistrica ob Sotli - vzorec pogodbe

     MMP Petišovci - vzorec pogodbe

     MMP Zavrč - vzorec pogodbe

 

14.12.2007

Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnin v k.o. Dobrunje

 

04.12.2007

Javna dražba za prodajo nepremičnine v k.o. Dobrunje

     Vzorec pogodbe

 

06.11.2007

Javna dražba za prodajo garažnega boksa št. 18, z oznako 18.E, vpisanega v zkvl. št. 1743/19, k.o. Maribor Grad, s površino 12,50 m2, z izklicno ceno 8.000,00 €. Nepremičnina se nahaja v podzemni garaži na naslovu Cankarjeva ulica 23, 2000 Maribor.

 

05.10.2007

Javna dražba za prodajo dveh nepremičnin v k.o. Ajdovščina (poslovna prostora na Valvasorjevi 12 in Prešernovi 10a v Ljubljani)

     Valvasorjeva - vzorec pogodbe

     Prešernova - vzorec pogodbe

 

13.07.2007

Javna ponudba za oddajo v najem poslovnega prostora na MMP Središče ob Dravi in javna dražba za prodajo nepremičnin (brunarici Ojstrica in Skuta).

    Središče ob Dravi - vzorec pogodbe

    Ojstrica - vzorec pogodbe

    Skuta - vzorec pogodbe

 

25.05.2007

 Javna dražba za prodajo nepremičnine (stanovanja) v k.o. Šentjur

 

15.04.2007

 Javna dražba za prodajo nepremičnin v k.o. Plavje

     Plavje - poziv za prijavo udeležbe na javni dražbi

     Plavje - vzorec pogodbe

      

09.03.2007

Javna ponudba za oddajo poslovnih prostorov na MMP Dragonja v najem

 

02.03.2007

 Javna ponudba za oddajo poslovnih prostorov na MMP Središče ob Dravi v najem

 

02.03.2007

 Javna ponudba za oddajo poslovnih prostorov na MMP Starod v najem

 

26.01.2007

Objava javne dražbe za prodajo stanovanjskih nepremičnin.

 

Ogledi nezasedenih stanovanj bodo organizirani v naslednjih terminih:

31.01.2007 (sreda) Slovenske Konjice 10.30 - 11.30

01.02.2007 (četrtek) Murska Sobota 11.00 - 12.00

05.02.2007 (ponedeljek) Sežana 10.30 - 11.30

06.02.2007 (torek) Mežica 11.00 - 12.00

 

07.07.2006

Objava javne ponudbe za prodajo zasedenega stanovanja in oddajo poslovnega prostora na MMP Gruškovje

 

21.04.2006

Objava javne ponudbe za prodajo zasedenih stanovanj in oddajo poslovnega prostora na MMP Obrežje ter javne dražbe za prodajo nadstrešnice na MMP Gruškovje

 

26.05.2005   

Javna ponudba za ustanovitev stavbne pravice na MMP Gruškovje.

 

02.09.2005

Javna dražba za prodajo kontejnerjev na mejnih prehodih.

 

16.09.2005

Javna dražba za prodajo nepremičnin.

 

30.09.2005

Popravek javne dražbe za prodajo nepremičnin.

 

18.11.2005

Objava javne ponudbe za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Jelšane ter za prodajo zasedenih stanovanj

 

30.12.2005

Objava javne ponudbe za prodajo zasedenih stanovanj ter javne dražbe za prodajo počitniške enote ter nezasedenih stanovanj