Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIVI IN OBVESTILA

Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo premičnine – osebnega vozila Audi A6  2.0 TDi

 

Ministrstvo za pravosodje, na podlagi 49. oz. 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti-1 (Ur. l. RS, št. 11/18) v povezavi z določili 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), OBJAVLJA JAVNO ZBIRANJE PONUDB.

 

Priloga 1 - Ponudba za nakup avtomobila

 

Priloga 2 - Osnutek prodajne pogodbe

 

Priloga 3 - Fotografije

 

* * *

 

Zadeva:          Koncesijska pogodba za projekt »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«, MP št. pogodbe C2030-19-163200

 

Pogodba

 

Priloge h koncesijski pogodbi št. C2030-19-163200 so dostopne na sedežu javnega partnerja.

 

Sklep o oddaji javnega razpisa

 

 

* * *

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15 in 23/17 – ZSSve) Ministrstvo za pravosodje objavlja


                                                                                                     JAVNI POZIV

 

 • okrožnim, višjim in vrhovnim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev štirih sodnikov na delo na Ministrstvo za pravosodje za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 in za druge ustrezne naloge.

 
Sodniki bodo dodeljeni za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na področju kazenskega ali civilnega prava.

Naloge sodnikov v času predsedovanja:
- sodelovanje pri oblikovanju programa predsedovanja s področja pristojnosti Ministrstva za pravosodje RS,
- sodelovanje pri pripravi stališč k predlogom aktov, ki se obravnavajo na delovnih skupinah Sveta EU s področja pravosodja in spremljanje vseh aktov, ki jih delovne skupine obravnavajo, kar vključuje poznavanje povezanih aktov in že sprejetih instrumentov,
- udeležba na sestankih delovnih skupin Sveta EU s področja pravosodja, po dogovoru v času predsedovanja tudi vodenje,
- udeležba na sestankih na Evropski komisiji,
- sodelovanje pri pripravi mednarodnih strokovnih konferenc s področja pravosodja, ki bodo organizirane v času predsedovanja,
- sodelovanje s strokovnimi nasveti pri pripravi različnih gradiv, vezanih na predsedovanje,
- izvajanje dnevnih stikov z Generalnim sekretariatom Sveta EU, Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom, drugimi državami članicami, Stalnim predstavništvom RS pri EU v Bruslju v času predsedovanja.

 

V času priprav na predsedovanje se bodo sodniki udeleževali različnih oblik usposabljanja za opravljanje nalog, povezanih s predsedovanjem.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju mednarodnega sodelovanja.

Od kandidatov se pričakuje višja raven znanja angleškega jezika.

 

Dodelitev štirih sodnikov bo predvidoma trajala od 1.7. 2020 do 30. 6. 2022.    

 

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis in motivacijsko pismo do 1. 9. 2019 od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana oziroma na elektronski naslov gp.mp@gov.si s sklicem na številko 700-52/2019.

                                

                                                                                                                                                                                               Ministrstvo za pravosodje

                                                                                                                                  ***
           

Številka: 1100-28/2019/89
Datum: 18. 6. 2019

 

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM: 28) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana

 

Obveščamo vas, da je javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM: 28) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana, številka javnega natečaja 1100-28/2019, ki je bil dne 14. 5. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Poloni Tomec, telefon 369-5761, e-naslov: polona.tomec@gov.si.

 


                                                                                                                                                            mag. Danijela Mrhar Prelić
                                                                                                                                                                        direktorica

 

                                                                                                      ***

Številka: 1100-27/2019/31
Datum: 18. 6. 2019

 

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM: 27) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana

 

Obveščamo vas, da je javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM: 27) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana, številka javnega natečaja 1100-27/2019, ki je bil dne 14. 5. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Poloni Tomec, telefon 369-5761, e-naslov: polona.tomec@gov.si.

 


                                                                                                                                                                                 mag. Danijela Mrhar Prelić
                                                                                                                                                                                          direktorica

                                                                                                                 ***

 

Številka:       1100-15/2019/153
Datum:         7. 6. 2019

 

Zadeva:     Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Upravi Republike Slovenije za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana

 

Obveščamo vas, da je javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC (šifra DM: 29) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi Republike Slovenije za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana, številka javnega natečaja 1100-15/2019, ki je bil dne 25. 4. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Poloni Tomec, telefon 369-5761, e-naslov: polona.tomec(at)gov.si.

 


mag. Danijela Mrhar Prelić
direktorica

 

* * *

Številka:     1100-25/2019/45
Datum:        6. 6. 2019

 


ZADEVA: Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Novo mesto


Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM: 61) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Novo mesto, številka javnega natečaja 1100-25/2019, ki je bil dne 13. 5. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.


Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.


Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Špeli Intihar, telefon 369 5790, e-naslov: spela.intihar(at)gov.si.

    
Mag. Danijela Mrhar Prelić
direktorica

 

* * *

Številka: 1100-26/2019/10

Datum:    3. 6. 2019


Zadeva: Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

 

Obveščamo, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM: 63) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi Republike Slovenije za probacijo, Probacijski enoti Novo mesto, številka javnega natečaja 1100-26/2019, ki je bil 13. 5. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, neuspešno zaključen.
Kandidati imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.
                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                         mag. Danijela Mrhar Prelić

                                                                                                                                                                                                                      direktorica

 

                                                                                                                                  ***

Številka:    1100-7/2019/119
Datum:      30. 5. 2019

 

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM: 1107) v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za javna naročila in splošne zadeve


Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM: 1107) v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za javna naročila in splošne zadeve, številka javnega natečaja 1100-7/2019, ki je bil 12. 2. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Nataši Kotnik, telefon 369-5450, e-naslov: natasa.kotnik1(at)gov.si.

 


Lilijana Kodrič
namestnica generalnega sekretarja

 

* * *

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in 23/17) Ministrstvo za pravosodje objavlja


JAVNI POZIV

 • okrajnim in okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije s predvideno razporeditvijo na upravni oddelek.

Predvideni čas dodelitve je tri leta.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva na spletni strani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 


Ministrstvo za pravosodje


Rok za prijavo na javni poziv se izteče 15 dni po objavi na spletu MP, torej dne 17. 6. 2019.

 

* * *

 

Številka: 1100-18/019/22
Datum: 16. 5. 2019


Zadeva: Obvestilo o zaključenem internem natečaju za zasedbo prostega strokovnotehničnega delovnega mesta poslovni sekretar VII/1 v Ministrstvu za pravosodje, Upravi Republike Slovenije za probacijo, Centralni enoti


Obveščamo vas, da je bil interni natečaj za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta poslovni sekretar VII/1 v Ministrstvu za pravosodje, Upravi Republike Slovenije za probacijo, Centralni enoti, številka javnega natečaja 1100-18/2019, ki je bil dne 25. 4. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo končan in da je bil kandidat izbran.

 


mag. Danijela Mrhar Prelić
direktorica

 

* * *

 

Številka:  1100-16/2019/
Datum:    27. 5. 2019

 

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest svetovalec (šifra DM: 31 in 32) v Upravi Republike Slovenije za proacijo, Probacijski enoti Ljubljana

 

Obveščamo vas, da je javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest svetovalec (šifra DM: 31 in 32) v Upravi Republike Slovenije za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana, številka javnega natečaja 1100-16/2019, ki je bil dne 25. 4. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki sta jih izbrana kandidata navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Poloni Tomec, telefon 369-5761, e-naslov: polona.tomec(at)gov.si.


mag. Danijela Mrhar Prelić,
direktorica

 

* * *

 

Številka: 1100-18/019/22
Datum: 16. 5. 2019


Zadeva: Obvestilo o zaključenem internem natečaju za zasedbo prostega strokovnotehničnega delovnega mesta poslovni sekretar VII/1 v Ministrstvu za pravosodje, Upravi Republike Slovenije za probacijo, Centralni enoti


Obveščamo vas, da je bil interni natečaj za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta poslovni sekretar VII/1 v Ministrstvu za pravosodje, Upravi Republike Slovenije za probacijo, Centralni enoti, številka javnega natečaja 1100-18/2019, ki je bil dne 25. 4. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo končan in da je bil kandidat izbran.

 

mag. Danijela Mrhar Prelić
direktorica

 

* * *

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in 23/17) Ministrstvo za pravosodje objavlja


JAVNI POZIV

 

 • okrajnim in okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije s predvideno razporeditvijo na upravni oddelek. 


Predvideni čas dodelitve je tri leta.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva na spletni strani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

  

 

Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na javni poziv se izteče 15 dni po objavi na spletu MP, torej dne 13. 5. 2019.

 

* * *

 

 

Številka:  1100-34/2018/106
Datum:    5. 4. 2019

 

Zadeva:   Obvestilo o neuspelem javnem natečaju


Obveščamo, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM: 579) v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Projektni enoti Učinkovito pravosodje, številka javnega natečaja 1100-34/2018, ki je bil 8. 11. 2018 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

 

Kandidati imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

 

Lilijana Kodrič
namestnica generalnega sekretarja

 

* * *
 

 

Številka:   1100-6/2019/89
Datum:     21. 3. 2019


Zadeva:     Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

 

Obveščamo, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM: 1105) v Ministrstvu za pravosodje, Kabinetu ministra, številka javnega natečaja 1100-6/2019, ki je bil 11. 2. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

 

Kandidati imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.


Lilijana Kodrič,
namestnica generalnega sekretarja

 

* * *

 

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15 in 23/17 – ZSSve) Ministrstvo za pravosodje objavlja


JAVNI POZIV

 • okrajnim, okrožnim in višjim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega, okrožnega ali višjega sodnika oziroma sodnice na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije s predvideno razporeditvijo na Oddelek za spremljanje sodne prakse. Zahteva se poznavanje prava EU ter znanje angleškega in nemškega ali francoskega jezika. 


Predvideni čas dodelitve je tri leta.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

                

Ministrstvo za pravosodje

 

 

Rok za prijavo na javni poziv se izteče 15 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za pravosodje, torej dne 1. 4. 2019.

 

* * *

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09,  33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15 in 23/17) v zvezi s četrtim odstavkom 54. člena Zakona o Sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 


JAVNI POZIV

 

 

okrajnim in okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika na delo v strokovno službo Sodnega sveta za strokovno podporo Sodnemu svetu in njegovim delovnim telesom.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva na spletni strani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

                

 

Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na javni poziv se izteče 15 dni po objavi na spletu MP, torej dne 25. 3. 2019.

 

* * *

 

Na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/2017) in 82. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) Ministrstvo za pravosodje, Služba za nepremičnine in investicije pravosodnih organov vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za oddajo v najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe poslovanja Državnega odvetništva Republike Slovenije, zunanjega oddelka na Ptuju za nedoločen čas, skladno s Povabilom k oddaji ponudbe ponudbe za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe poslovanja Državnega odvetništva Republike Slovenije, zunanjega oddelka na Ptuju.

 

Rok za prejem ponudb:
do dne 28. 2 2019 do 12.00 ure na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

Priloga:
Povabilo k oddaji ponudbe za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe poslovanja Državnega odvetništva Republike Slovenije, zunanjega oddelka na Ptuju

 

                                                                                                                                                  ***

 

 

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 82. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za oddajo v najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe poslovanja Okrožnega sodišča v Ljubljani za nedoločen čas, skladno s Povabilom k oddaji ponudbe za najem opremljenih poslovnih prostorov za Okrožno sodišče v Ljubljani.

 

Rok za prejem ponudb: 
do dne 25. 2. 2019 do 12.00 ure na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

Priloga: Povabilo k oddaji ponudbe za najem opremljenih poslovnih prostorov za Okrožno sodišče v Ljubljani.
 

* * *

 

Številka:   1100-40/2018/74
Datum:     4. 2. 2019

 

Zadeva:    Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za informatiko in ePravosodje


Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za informatiko in ePravosodje, številka javnega natečaja 1100-40/2018, ki je bil dne 21. 11. 2018 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Poloni Tomec, telefon 369-5761, e-naslov: polona.tomec(at)gov.si.


Lilijana Kodrič,
namestnica generalnega sekretarja

 

* * *

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in 23/17) Ministrstvo za pravosodje objavlja


JAVNI POZIV

 

 • okrajnim in okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije s predvideno razporeditvijo na civilni oddelek. 

 

Dodeljeni sodnik mora poznati civilno pravno področje, zaželeno pa je tudi poznavanje gospodarskega pravnega področja. 


Predvideni čas dodelitve je tri leta.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva na spletni strani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

                


Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na javni poziv se izteče 15 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za pravosodje, torej dne 18. 2. 2019.

* * *

 

 

Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo premičnine – osebnega vozila Audi A6  2.0 TDi - USTAVITEV POSTOPKA

 

Ministrstvo za pravosodje, na podlagi 49. oz. 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti-1 (Ur. l. RS, št. 11/18) v povezavi z določili 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), OBJAVLJA JAVNO ZBIRANJE PONUDB in POPRAVEK.

 

Priloga 1 - Ponudba za nakup avtomobila

 

Priloga 2 - Osnutek prodajne pogodbe

 

Priloga 3 - Fotografije

 

Sklep o ustavitvi postopka

 

* * *

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in 23/17) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 


JAVNI POZIV

 

 

okrajnim, okrožnim in višjim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev dveh sodnikov z nazivom okrajnega, okrožnega ali višjega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije v Službo za upravljanje projektov. Delo se primarno nanaša na informacijsko podporo na civilnem pravnem področju, zato so, polega vsebinskega poznavanja civilnega področja, potrebne izkušnje z informacijskim sistemom PUND. Zaželeno je tudi poznavanje projektnega načina dela in siceršnje poznavanje informacijskih sistemov sodstva zaradi možnosti sodelovanja v drugih projektnih skupinah,  


Predvideni čas dodelitve je tri leta.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

       

Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na javni poziv se izteče 15 dni po objavi na spletu MP, torej dne 21. 1. 2019.

 

* * *
 

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in 23/17) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 


JAVNI POZIV

 

 

okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije v Službo za upravljanje projektov. Delo se nanaša na informacijsko podporo na kazensko pravnem področju (Projekt i-K), zato so, poleg vsebinskega poznavanja kaznovalnega področja, potrebne izkušnje z informacijskim sistemom iK, zaželeno je tudi poznavanje projektnega načina dela.

 


Predvideni čas dodelitve je tri leta.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

                


Ministrstvo za pravosodje


Rok za prijavo na razpis se izteče dne 26. 11. 2018. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

* * *

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09,  33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15 in 23/17) v zvezi s četrtim odstavkom 54. člena Zakona o Sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 


JAVNI POZIV

 

 

okrajnim in okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika na delo v strokovno službo Sodnega sveta za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog za Sodni svet in njegova delovna telesa.

 


Predvideni čas dodelitve je tri leta.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

 

 

                


Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na razpis se izteče dne 26. 11. 2018. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

* * *

Številka: 1100-23/2018/40

Datum: 15. 10. 2018

 

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za civilno pravo, Sektorju za nadzor nad izvršitelji in stečajnimi upravitelji

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za civilno pravo, Sektorju za nadzor nad izvršitelji in stečajnimi upravitelji, številka javnega natečaja 1100-23/2018, ki je bil dne 8. 8. 2018 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Poloni Tomec, telefon 369-5761, e-naslov: polona.tomec@gov.si

 

Lilijana Kodrić

namestnica generalnega sekretarja

 

 

 

Številka: 1100-10/2018/126

Datum: 1. 10. 2018

 

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Upravi Republike Slovenije za probacijo, Centralni enoti

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Upravi Republike Slovenije za probacijo, Centralni enoti, številka javnega natečaja 1100-10/2018, ki je bil dne 11. 4. 2018 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Špeli Intihar, telefon 369-5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si

 

mag. Danijela Mrhar Prelić,

vršilka dolžnosti direktorice

 

 

Številka:       1100-18/2018/52

Datum:        4. 9. 2018

 

 

 

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar (šifra DM: 1088) v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za civilno pravo, Sektorju za civilno zakonodajo

 

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar (šifra DM: 1088) v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za civilno pravo, Sektorju za civilno zakonodajo, številka javnega natečaja 1100-18/2018, ki je bil dne 18. 6. 2018 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Nataši Kotnik, telefon 369-5450, e-naslov: natasa.kotnik1@gov.si.

 

 

 

                                                                                   Lilijana Kodrič

                                                                                   generalna sekretarka

 

Številka: 1100-14/2018/54

Datum: 16. 7. 2018

 

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja Glavne pisarne v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Glavni pisarni

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja Glavne pisarne v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Glavni pisarni, številka javnega natečaja 1100-14/2018, ki je bil dne 28. 5. 2018 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Poloni Tomec, telefon 369-5761, e-naslov: polona.tomec@gov.si.

 

 

 

                                                                                   Lilijana Kodrič

                                                                                   generalna sekretarka

 

***

 

Številka:          1100-11/2018/44

Datum:            27. 6. 2018

 

 

 

Zadeva: Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

 

 

Obveščamo, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec (šifra DM: 833) v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za civilno pravo, Sektorju za nadzor nad izvršitelji in stečajnimi upravitelji, številka javnega natečaja 1100-11/2018, ki je bil 18. 4. 2018 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

 

Kandidati imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

 

 

Lilijana Kodrič

generalna sekretarka

 

***

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 69.a člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in 23/17) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

 

JAVNI POZIV

 

 

sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev šestih sodnikov na delo v specializirani oddelek Okrožnega sodišča v Ljubljani za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj.

 

 

Dodelitev traja do dveh let in se lahko s soglasjem dodeljenega sodnika ponovi enkrat ali večkrat.

 

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 

                                    

 

                                                                                                                             Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 18. 6. 2018.  To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

***

 

              

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in 23/17) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

 

JAVNI POZIV

 

 

okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije v Službo za upravljanje projektov. Delo se nanaša na informacijsko podporo na civilnem in gospodarskem pravnem področju, s poudarkom na poznavanju statusnega prava, nepravdnega gospodarskega, registrskega in insolvenčnega prava. 

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

                                   

                                                                                                                             Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 18. 6. 2018. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

 

 

 

Objava  javnega zbiranja ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Sodnega sveta

 

Ministrstvo za pravosodje na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 27/2017) in 82. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe delovanja Sodnega sveta  objavlja javno zbiranje ponudb:

 

Priloga 1 – Tehnična dokumentacija za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Sodnega sveta

Priloga 2 – Obrazec ponudba

 

V zvezi z objavljeno dokumentacijo je ministrstvo prejelo naslednje vprašanje:

»Vezano na 9. točko razpisne dokumentacije v kateri se omenja možnost predložitve zahteve o lastništvu ponujene nepremičnine sprašujem ali je sprejemljiv tudi podnajem. Najemnik (projektno podjetje) bi torej ne bil lastnik, temveč bi imel od lastnika (fizična oseba) dovoljenje (izjavo o razpolaganju, najemno pogodbo, idr.) za oddajo.«

 

Ministrstvo odgovarja:

Tudi taka oblika je dopustna, vendar pod pogojem, da je pravica oddati v podnajem izkazana na ustrezen način.

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09,  33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15 in 23/17) v zvezi s četrtim odstavkom 54. člena Zakona o Sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17), Ministrstvo za pravosodje objavlja


JAVNI POZIV

 

okrajnim in okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika na delo v strokovno službo Sodnega sveta za strokovno podporo Komisiji za etiko in integriteto ter za opravljanje drugih zahtevnejših strokovnih nalog Sodnega sveta.


Predvideni čas dodelitve je tri leta.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

 

Rok za prijavo na razpis teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

 

Ministrstvo za pravosodje

 

* * *

 

Objava  javnega zbiranja ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Sodnega sveta 


Ministrstvo za pravosodje na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 27/2017) in 82. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe delovanja Sodnega sveta OBJAVLJA JAVNO ZBIRANJE PONUDB.


Priloga 1 – Tehnična dokumentacija za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Sodnega sveta


Priloga 2 – Obrazec ponudba

 

 

Ministrstvo za pravosodje

 

* * *

 

 

Številka:          1100-30/2017/174

Datum:            23. 3. 2018

 

 

Zadeva: Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

 

 

Obveščamo, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja Glavne pisarne v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, številka javnega natečaja 1100-30/2017, ki je bil 30. 8. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

 

Kandidati imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

 

 

 

                                                                                                              Lilijana Kodrič

                                                                                                               generalna sekretarka

 

 

Številka: 1100-36/2017/40

Datum:  7. 3. 2018

 

 

ZADEVA: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta notranji revizor podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Službi za notranjo revizijo

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta notranji revizor podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Službi za notranjo revizijo, številka javnega natečaja 1100-36/2017, ki je bil dne 16. 11. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Špeli Intihar, telefon 369 5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si.

 

 

Lilijana Kodrič

generalna sekretarka

 

* * *

 

Ministrstvo za pravosodje, na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in nasl.), v povezavi s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in nasl.),

 

OBJAVLJA NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI

 

Predmet prodaje je osebno vozilo znamke Renault Scenic 1,9 Dci s podatki:


vrsta vozila: osebno vozilo
znamka vozila in tip vozila: Renault Scenic 1,9 Dci
številka šasije: VF1JM0GD632251700
reg. oznaka: LJ X4-98H
leto izdelave: 2004
datum prve registracije: 26. 11. 2004

 

Priloga 1 - objava namere

 

Priloga 2 - ponudba

 

Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo premičnine – osebnega vozila Seat Leon 1,9 TDI

 

Ministrstvo za pravosodje, na podlagi 22. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in nasl.), v povezavi z določili 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in nasl.), OBJAVLJA JAVNO ZBIRANJE PONUDB.

 

Priloga 1 - Ponudba za nakup avtomobila

 

Priloga 2 - Osnutek prodajne pogodbe

 

Priloga 3 - Fotografije

 

Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo premičnine – osebnega vozila Volkswagen Passat 1,9 TDI

 

Ministrstvo za pravosodje, na podlagi 22. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in nasl.), v povezavi z določili 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in nasl.), OBJAVLJA JAVNO ZBIRANJE PONUDB.

 

Priloga 1 - Ponudba za nakup avtomobila

 

Priloga 2 - Osnutek prodajne pogodbe

 

Priloga 3 - Fotografije

 

 

* * *

 

 

Številka:           1100-35/2017/60

Datum:             12. 2. 2018

 

ZADEVA: Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega  delovnega mesta višji svetovalec (DM 1076) v Ministrstvu za pravosodje, Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (DM 1076) v Ministrstvu za pravosodje, Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, številka javnega natečaja 1100-35/2017, ki je bil dne 23. 10. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Bernardi Janežič, telefon 369 52 84, e-naslov: bernarda.janezic@gov.si.

 

 

Lilijana Kodrič

generalna sekretarka

Številka:   1100-33/2017/87
Datum:     26. 1. 2018

ZADEVA:     Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM: 1077) v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice, Sektorju za kaznovalno pravo in človekove pravice


Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM: 1077) v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice, Sektorju za kaznovalno pravo in človekove pravice, številka javnega natečaja 1100-33/2017, ki je bil dne 23. 10. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Nataši Kotnik, telefon 369-5450, e-naslov: natasa.kotnik1(at)gov.si.
 

 


Lilijana Kodrič
generalna sekretarka

 

 

* * *

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1, 19/15-ZDT-1 in 23/17-ZSSve; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 


JAVNI POZIV

 


državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega državnega tožilca na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog v Strokovno informacijskem centru.

Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 3. 1. 2018.

 

 

 

Ministrstvo za pravosodje

 

 

* * *

 

 

J A V N I   P O Z I VNa podlagi prvega odstavka 209. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 -   ZSSve; v nadaljevanju ZDT-1) Ministrstvo za pravosodje objavlja:JAVNI POZIV K ZBIRANJU PRIJAV KANDIDATOV ZA PORAVNALCE ZA OBMOČJE VIŠJEGA SODIŠČA V KOPRU

 


POGOJI ZA IMENOVANJE:                                                                                                                               

Kandidat za poravnalca mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 208. člena ZDT-1:

 1. da je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora ter izkaže visoko raven aktivnega znanja slovenščine, na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi višjo raven znanja jezika narodne skupnosti;
 2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
 3. da ima v Republiki Sloveniji zaključeno najmanj visokošolsko izobraževanje prve stopnje ali je v tujini končal primerljivo izobraževanje, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja;
 4. da poda izjavo, da bo v primeru imenovanja zagotovil opremo in prostore, ki bodo potrebni in primerni za opravljanje poravnavanja;
 5. da je osebnostno primeren za opravljanje poravnavanja;
 6. da je ob prijavi dopolnil 30 let.


Kandidati za poravnalce, ki v postopku imenovanja ne bodo izkazali višje ravni znanja italijanskega jezika, ne bodo mogli opravljati poravnavanja na območjih, kjer živi avtohtona italijanska narodna skupnost.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Ministrstvo za pravosodje z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na svoji spletni strani objavi obrazec za prijavo. Kandidati za poravnalce se prijavijo z objavljenim obrazcem.

Prijave kandidatov za imenovanje poravnalcev v kazenskih zadevah sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Rok za vložitev prijav: 15 dni po objavi javnega poziva.

 

Rok za prijavo na razpis se izteče dne 18. 12. 2017.

Rok za prijavo na razpis teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

Ministrstvo za pravosodje

* * *

 

 

Številka:   1100-29/2017/65
Datum:     24. 11. 2017


ZADEVA:     Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Službi za probacijo


Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Službi za probacijo, številka javnega natečaja 1100-29/2017, ki je bil dne 1. 9. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve pri Špeli Intihar, telefon 369 5790, e-naslov: spela.intihar(at)gov.si.
Lilijana Kodrič
generalna sekretarka

 

* * *

 

Številka:   1100-18/2017/128
Datum:     7. 11. 2017


ZADEVA:   Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za nepremičnine in investicije pravosodnih organov

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za nepremičnine in investicije pravosodnih organov, številka javnega natečaja 1100-18/2017, ki je bil dne 12. 5. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Nataši Kotnik, telefon 369-5450, e-naslov: natasa.kotnik1@gov.si.
 


Lilijana Kodrič
generalna sekretarka

 

 

* * *

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1, 19/15-ZDT-1 in 23/17-ZSSve; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja


JAVNI POZIV


državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega državnega tožilca na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog v Strokovno informacijskem centru.


Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

 


Ministrstvo za pravosodje

 

 

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 30. 10. 2017.


Rok za prijavo na razpis teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

 

* * *

 

Številka:    1100-19/2017/18
Datum:        6. 10. 2017


ZADEVA:    Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku


Ministrstvo za pravosodje je dne 16. 6. 2017 na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje objavilo javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta notranji revizor podsekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Obveščamo vas, da na javnem natečaju ni bil izbran noben od prijavljenih kandidatov.

Prijavljeni kandidati imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

 


Lilijana Kodrič
generalna sekretarka

 

 

* * *

 

Številka:   1100-25/2017/79
Datum:     14. 9. 2017


Zadeva:     Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice, Sektorju za kaznovalno pravo in človekove pravice

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice, Sektorju za kaznovalno pravo in človekove pravice, številka javnega natečaja 1100-25/2017, ki je bil dne 29. 6. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Nataši Kotnik, telefon 369-5450, e-naslov: natasa.kotnik1(at)gov.si.

 

 

Lilijana Kodrič
generalna sekretarka

 

 

* * *

 

 

Zadeva:    Koncesijska pogodba št. C2030-17-163202 za projekt »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč«

 

Pogodba

 

Priloge h koncesijski pogodbi št. C2030-17-163202 so dostopne na sedežu javnega partnerja.

 

Sklep o oddaji javnega razpisa

 

 

 

* * *

Številka:   1100-12/2017/189
Datum:     9. 8. 2017


Zadeva:     Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, Sektorju za organizacijsko zakonodajo


Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, Sektorju za organizacijsko zakonodajo, številka javnega natečaja 1100-12/2017, ki je bil dne 30. 3. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve pri Špeli Intihar, telefon 369 5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si.

 

Lilijana Kodrič
generalna sekretarka

 

* * *

 

Številka:    1100-13/2017/79

Datum:      15. 6. 2017

 


Zadeva:     Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Službi za informatiko in ePravosodje, v Ministrstvu za pravosodjeObveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Službi za informatiko in ePravosodje, v Ministrstvu za pravosodje, številka javnega natečaja 1100-13/2017, ki je bil dne 30. 3. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.


Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.


Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri mag. Simoni Izlakar, telefon 369-5761, e-naslov: simona.izlakar(at)gov.si.

 


Lilijana Kodrič
v. d. generalne sekretarke

 

* * *

 

* * *

 

Ministrstvo za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 68. člena v povezavi s tretjim odstavkom 62. člena Zakona o državnem tožilstvu  (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), objavlja

 

 

J A V N I  P O Z I V

 

 

državnim tožilcem k vložitvi prijav za imenovanje za nacionalnega predstavnika v Uradu za evropsko pravosodno sodelovanje (v nadaljevanju: Eurojust) za štiri leta.

 

Za nacionalnega predstavnika v Eurojustu se lahko imenuje vrhovni ali višji državni tožilec ali okrožni državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v višjega državnega tožilca in izkaže z javno priznanim preizkusom potrjeno višjo raven znanja najmanj enega uradnega jezika Evropske unije, ki je delovni jezik v Eurojustu. Okrožni državni tožilec iz prejšnjega stavka z imenovanjem pridobi naziv višjega državnega tožilca. 

 

Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Pisne prijave se pošlje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za pravosodno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana s pripisom "Prijava za 110-3/2017".

 

V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

 

* * *

 

Sklep o imenovanju strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč" - faza dialoga in ponudbena faza

 

 

* * *

 

 

Številka: 1100-2/2017/65

Datum: 1. 3. 2017

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za kadrovske zadeve 

 

 

Obveščamo vas, da je bil interni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za kadrovske zadeve, številka javnega natečaja 1100-2/2017, ki je bil dne 2. 2. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan in da je bil kandidat izbran.

 

 

 

Lilijana Kodrič

vršilka dolžnosti generalne sekretarke

 

 

 

* * *

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

višjim državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega višjega državnega tožilca na Ministrstvo za pravosodje, za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno. 

 

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

 

 

* * *

 

Sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v drugi fazi konkurenčnega dialoga, fazi dialoga - javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije »Demonstracijski/pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP«

 

 

* * *

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

okrožnim in okrajnim državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev dveh okrožnih ali okrajnih državnih tožilcev na Ministrstvo za pravosodje, za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno. 

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

 

Ministrstvo za pravosodje 

 

* * *

 

Številka: 1100-29/2016/75

Datum: 6. 1. 2017

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za pravosodno upravo

 

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za pravosodno upravo, številka javnega natečaja: 1100-29/2016, ki je bil dne 30. 11. 2016 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve pri Elizabeti Balkovec, telefon 369 5450, e-naslov: elizabeta.balkovec@gov.si.

 

 

Tina Teržan

generalna sekretarka

* * * 

 

 

 

Številka: 1100-26/2016/193

Datum: 3. 1. 2017

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju

 

Obveščamo vas, da je javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodje, številka javnega natečaja 1100-26/2016, ki je bil dne 21. 9. 2016 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve pri Špeli Intihar, telefon 369 5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si.

 

Tina Teržan

generalna sekretarka

 

* * *

 

 

Številka: 1100-28/2016/130

Datum: 29. 12. 2016

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za nepremičnine in investicije pravosodnih organov

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za nepremičnine in investicije pravosodnih organov, številka javnega natečaja 1100-28/2016, ki je bil dne 28. 10. 2016 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve pri Elizabeti Balkovec, telefon 369 5450, e-naslov: elizabeta.balkovec@gov.si.

 

Tina Teržan

generalna sekretarka

 

 

* * *

 

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15) Ministrstvo za pravosodje objavlja

  

JAVNI POZIV

 

okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev šestih okrajnih sodnikov na Višje sodišče v Ljubljani, za delo na:

 

 • kazenskem oddelku dva okrajna sodnika,
 • civilnem oddelku dva okrajna sodnika in
 • gospodarskem oddelku dva okrajna sodnika.

 

Predvideni čas dodelitve je dve leti.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

                                     

Ministrstvo za pravosodje

  

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

* * *

 

 

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije v Službo za upravljanje projektov. Delo se nanaša na informacijsko podporo na kazenskopravnem področju, zato so zaželene izkušnje z informacijskim sistemom iK.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

                           

                                                                                              Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 2. 11. 2016; rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

* * *

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

                                                                                JAVNI POZIV

 

okrožnim, višjim in vrhovnim državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega ali višjega ali vrhovnega državnega tožilca na Ministrstvo za pravosodje, za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog iz področja Direktorata za pravosodno upravo.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 10. 10. 2016.

 

 

                                                                                                                                                               Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

* * *

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega sodnika na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, za delo na Upravnem oddelku.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

                                     

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 26. 9. 2016.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                               Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

* * *

 

 

V skladu s 3. členom izvedbenega dela Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Uradni list RS, št. 2/94 - Mednarodne pogodbe, št. 1/94) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

k vložitvi kandidatur za člana iz Republike Slovenije v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.

 

Kandidatinja ali kandidat (v nadaljevanju: kandidat) za člana Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (v nadaljevanju: Odbor) bo izvoljen za dobo štirih let z možnostjo dvakratne ponovne izvolitve.

 

V skladu s 4. v zvezi s 1. členom zgoraj navedene Konvencije se člani Odbora izberejo izmed visoko moralnih oseb, ki so znane po svojih sposobnostih na področju človekovih pravic ali imajo poklicne izkušnje na področjih izvajanja obiskov, ki vključujejo preiskovanje ravnanj z osebami, ki jim je vzeta prostost, tako da se okrepi varstvo takšnih oseb pred mučenjem in nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem.

 

Več o delu Odbora je moč najti na naslednji spletni povezavi: http://www.cpt.coe.int/en/about.htm

 

Vlada Republike Slovenije bo imena treh najprimernejših kandidatov skupaj z njihovimi vlogami posredovala vodji delegacije Republike Slovenije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope (v nadaljevanju: PSSE). Seznam kandidatur bo naprej obravnaval Pododbor za človekove pravice Odbora za pravne zadeve in človekove pravice PSSE, ki bo presodil o ustreznosti posameznih kandidatov iz celotnega seznama kandidatur, in seznam, ki bo izpolnjeval zahtevane pogoje, posredoval Sekretariatu PSSE, ki bo o dokončnem seznamu obvestil Odbor ministrov. Odbor ministrov Sveta Evrope bo nato izmed treh kandidatov izvolil enega člana v Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.

 

Kandidati lahko svojo prijavo oddajo na e-naslov Ministrstva za pravosodje gp.mp@gov.si do vključno 26. septembra 2016 z obvezno navedbo številke poziva 542-99/2016, pri čemer mora prijava obvezno vsebovati oba izpolnjena obrazca »Vzorčni življenjepis kandidata za Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja«  ter »Model Curriculum Vitae for CPT Candidates«, ki sta prilogi tega poziva. Oba obrazca morata biti izpolnjena v Word obliki.

 

obrazec1 

 

obrazec2

 

 

Ministrstvo za pravosodje

 

* * *

 

                                                                                                                                                                    

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

višjim in vrhovnim državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev višjega ali vrhovnega državnega tožilca za vodjo Strokovne službe Državnotožilskega sveta.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

 

Kandidati lahko oddajo prijave do 1. 9. 2016 od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

                                                              

 

Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

* * *

 

Številka: 1100-3/2016/72

Datum: 29. 6. 2016

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, Ministrstva za pravosodje

 

Ministrstvo za pravosodje obvešča, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, številka javnega natečaja 1100-3/2016, ki je bil dne 29. 2. 2016 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri mag. Simoni Izlakar, telefon 369-5761, e-naslov: simona.izlakar@gov.si.

 

Tina Teržan,

generalna sekretarka

 

* * *

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega državnega tožilca na Ministrstvo za pravosodje, za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog. 

 

Predvideni čas dodelitve je eno leto z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja. 

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

 

Ministrstvo za pravosodje

 

* * *

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

 

JAVNI POZIV

 

državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega državnega tožilca v strokovno službo Državnotožilskega sveta, zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog.

 

Predvideni čas dodelitve je eno leto z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

                                     

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 16. 5. 2016.

 

 Ministrstvo za pravosodje

 

Op.– rok za prijavo na poziv teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

* * *

 

 

 

 

 

Številka: 1100-27/2015/130

Datum:   28. 3. 2016

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, Ministrstvu za pravosodje

 

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, Ministrstvu za pravosodje, številka javnega natečaja: 1100-27/2015, ki je bil dne 30. 12. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Špeli Intihar, telefon: 01/369-5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si.

 

Tina Teržan,

generalna sekretarka

 

 

* * *

Številka: 604-61/2016/1

Datum: 20. 4. 2016

 

 

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo supervizij za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce


ROK PODALJŠAN DO PETKA, 6. 5. 2016!

 

Center za izobraževanje v pravosodju, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje, bo v letu 2016 organiziral supervizije za sodnike, državne tožilce in pravobranilce. Namen  supervizij je v dvigu kakovosti strokovnega dela pravosodnih funkcionarjev. Za vsako posamezno strokovno področje bomo v letu 2016 organizirali 4 delavnice (po eno v mesecu juniju, septembru, oktobru in novembru, skupaj 4) po 2 šolski uri za 12 udeležencev. 

 

Supervizije za sodnike bodo potekale na sedežih Višjih sodišč v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru; za državne tožilce na Okrožnih državnih tožilstvih v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru; za državne pravobranilce pa na sedežu Centra za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, Ljubljana. Poleg skupinskih supervizij za 12 udeležencev želimo z izbranimi supervizorji skleniti tudi dogovor za  izvajanje ad hoc supervizij za sodnike, državne tožilce in pravobranilce, kadar bodo za to izkazane potrebe.

 

Center za izobraževanje v pravosodju zato zbira ponudbe za izvedbo supervizijin ad hoc supervizij za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce. Skladno z Odredbo o določitvi avtorskih honorarjev za delo na področju izobraževanja v pravosodju je predviden honorar za vodenje supervizije v trajanju dve učni enoti (2 x 45 minut) 150 EUR in za vodenje ad  hoc supervizije 75 EUR za eno učno enoto (45 minut). Navedeni honorar se poveča za neto stroške prevoza iz kraja bivališča do kraja izvedbe izobraževanja ter nazaj in plača na podlagi izjave o prevoženih kilometrih. Stroški kilometrine se obračunavajo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.

 

V kolikor ste zainteresirani za izvedbo supervizij, vas prosimo, da nam posredujete svojo ponudbo s pripisom za katero strokovno področje bi jo lahko izvedli, glede na priloženo tabelo supervizij. Ponudba mora vključevati:

 

-       Življenjepis supervizorja z navedbo referenc,

-       Potrdilo o usposobljenosti za vodenje supervizije,

-       Navedbo strokovnega pravnega področja, za katerega je strokovno usposobljen (na podlagi priložene tabele supervizij),

-       Program izvedbe supervizije za posamezno področje.

 

Merilo za izbiro ponudnika bo strokovna usposobljenost supervizorja za vodenje supervizij. Izbiro kandidata za vodenje supervizije za posamezno strokovno področje bo izvedel Center za izobraževanje v pravosodju, ki bo ovrednotil prispele ponudbe. Center za izobraževanje v pravosodju si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

 

Ponudbe pričakujemo do torka, 3. maja 2016, do 12. ure, na naslov Ministrstvo za pravosodje, center za izobraževanje v pravosodju, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana s pripisom »PONUDBA ZA IZVEDBO SUPERVIZIJ  IN AD HOC SUPERVIZIJ ZA SODNIKE, DRŽAVNE TOŽILCE IN DRŽAVNE PRAVOBRANILCE«.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.:  01 369 5768 (Mojca Hardi), mojca.hardi(at)gov.si.

 

 

 

 

dr. Tadeja Jelovšek 

višja sodnica

direktorica 

 

Pripravil:                                                                                                            

mag. Mojca Hardi, sekretarka                                                                

Sektor za nadaljevalna izobraževanja                                                       

v pravosodju       

 

 

 

 

SUPERVIZIJE ZA SODNIKE V LETU 2016

 

 

 

SUPERVIZIJA

 

KRAJ

 

ŠTEVILO DELAVNIC

 

 

Kazenski sodniki

 

Višje sodišče v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Celju

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Kopru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

Civilni sodniki

 

Višje sodišče v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Celju

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Kopru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

Sodniki za družinsko sodstvo

 

Višje sodišče v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

Gospodarski sodniki

 

Višje sodišče v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

Delovnopravni sodniki

 

Višje delovno in socialno sodišče

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

Socialnopravni sodniki

 

Višje delovno in socialno sodišče

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

 

SKUPAJ 56 delavnic

 

 

 

SUPERVIZIJE ZA DRŽAVNE TOŽILCE V LETU 2016

 

 

 

SUPERVIZIJA

 

 

KRAJ

 

ŠTEVILO DELAVNIC

 

Državni tožilci

 

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Okrožno državno tožilstvo v Celju

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Okrožno državno tožilstvo v Kopru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

 

SKUPAJ 16 delavnic

 

 

 

SUPERVIZIJE ZA DRŽAVNE PRAVOBRANILCE V LETU 2016

 

 

 

SUPERVIZIJA

 

 

KRAJ

 

ŠTEVILO DELAVNIC

 

Državni pravobranilci

 

Državno pravobranilstvo na sedežu v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Zunanji oddelek državnega pravobranilstva v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

 

SKUPAJ 8 delavnic

 

 

 

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 17/15) Ministrstvo za pravosodje objavlja


JAVNI POZIV

 

okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev dveh okrožnih sodnikov na delo na Ministrstvo za pravosodje za opravljanje zahtevnejših strokovnih del. Prednost bodo imeli kandidati z vodstvenimi izkušnjami s področja pravosodne uprave.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 21. 3. 2016.

                                                                                                                          

                                                      Ministrstvo za pravosodje 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

Op.– rok za prijavo na poziv teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

 

 

Številka:    1100-26/2015/167

Datum:      3. 2. 2016

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike, številka javnega natečaja: 1100-26/2015, ki je bil dne 9. 12. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Elizabeti Balkovec, telefon: 01/369-5450, e-naslov: elizabeta.balkovec@gov.si.

 

To zaposlitev delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v okviru projekta tehnične pomoči ESS, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Razdelitev med zahodno in vzhodno regijo je določena v razmerju 70,5 % za Vzhod in 29,5% za Zahod. Za zahodno regijo se sredstva delijo v razmerju 80% Prispevek Skupnosti (PP160041: PN14.1.-tehnična pomoč MP-14-20-Z-EU) in 20% slovenska udeležba (PP160042:PN14.1-tehnična pomoč MP-14-20-Z-SLO). Za vzhodno regijo se sredstva delijo v razmerju 80% Prispevek Skupnosti (PP160039: PN14.1.-tehnična pomoč MP-14-20-V-EU) in 20% slovenska udeležba (PP160040:PN14.1-tehnična pomoč MP-14-20-V-SLO).

 

Tina Teržan,

generalna sekretarka

 

 

 

 

 

 

 

V skladu z Revidiranim statutom Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneške komisije), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

k vložitvi kandidatur za slovenskega člana in namestnika člana v Evropski komisiji za demokracijo skozi pravo (dalje: Beneški komisiji).

 

Član in namestnik člana bosta s sklepom Vlade Republike Slovenije imenovana za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.

 

V skladu z 2. členom zgoraj navedenega Statuta se člani Beneške komisije izberejo izmed uglednih in izkušenih pravnih strokovnjakov, ki v Beneški komisiji delujejo neodvisno.

 

Več o delu tega svetovalnega organa Sveta Evrope za ustavna vprašanja najdete na naslednji povezavi: 

www.venice.coe.int/WebForms/pages/

 

Kandidati lahko svojo prijavo, ki vključuje življenjepis v slovenskem jeziku, oddajo na elektronski naslov eu.mp@gov.si, do vključno 25. januarja 2016. Čeprav je kandidat zapisan v moški obliki, velja tako za žensko kot za moško obliko.

 

 

 


 

Številka:    1100-22/2015/91

Datum:      24. 11. 2015

 

 

Zadeva:    Obvestilo o neuspelem natečaju

 

Obveščamo vas, da na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Sekretariatu, v Službi za izvajanje kohezijske politike (šifra DM 866), ki ga je Ministrstvo za pravosodje dne 8. 10. 2015 objavilo na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, številka javnega natečaja 1100-22/2015, ni bil izbran noben od prijavljenih kandidatov.

 

V skladu s 26. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ima kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Elizabeti Balkovec, telefon: 01/369-5450, e-naslov: elizabeta.balkovec@gov.si.

 

Tina Teržan,

generalna sekretarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:    1100-21/2015/184

Datum:      11. 11. 2015

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike (šifra DM 867)

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike (šifra DM 867), številka javnega natečaja 1100-21/2015, ki je bil dne 28. 9. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Elizabeti Balkovec, telefon: 01/369-5450, e-naslov: elizabeta.balkovec@gov.si.

 

Tina Teržan,

generalna sekretarka

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

 


JAVNI POZIV

 

 

državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega ali okrajnega državnega tožilca na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog na Oddelku za organizacijo in razvoj upravljanja ter na Oddelku za kazenske zadeve.

 

Predvideni čas dodelitve je eno leto z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

 

Rok za prijavo se izteče dne 23. 11. 2015.

 

Ministrstvo za pravosodje

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:    1100-19/2015/78

Datum:      2. 11. 2015

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja službe v Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike 

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja službe v Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike, številka javnega natečaja 1100-19/2015, ki je bil dne 28. 9. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Špeli Intihar, telefon 369-5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si. 

 

                                                                                              

 

                                                      Tina Teržan 

                                                generalna sekretarka 

 

                                                                                              

 

Številka:    1100-20/2015/148

Datum:      30. 10. 2015

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji referent v Službi za izvajanje kohezijske politike, v Sekretariatu, v Ministrstvu za pravosodje

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji referent v Službi za izvajanje kohezijske politike, v Sekretariatu, številka javnega natečaja 1100-20/2015, ki je bil dne 28. 9. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri mag. Simoni Izlakar, telefon 369-5761, e-naslov: simona.izlakar@gov.si.

 

 

                                                                                              

 

                                                      Tina Teržan 

                                                generalna sekretarka 

 

                                                      

 

 

 

Številka: 1100-5/2015/99

Datum: 30. 7. 2015

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, Sektorju za mednarodno pravno pomoč 

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, Sektorju za mednarodno pravno pomoč, številka javnega natečaja 1100-5/2015, ki je bil dne 9. 6. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in dne 10. 6. 2015 pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.


Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve pri Špeli Intihar, telefon 369-5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si.

 

 

                                                      Tina Teržan 

                                                generalna sekretarka 

 

 

Številka: 1100-2/2015/169

Datum: 9. 7. 2015

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za civilno zakonodajo, v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, v Ministrstvu za pravosodje

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Sektorju za civilno zakonodajo, v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, v Ministrstvu za pravosodje, številka javnega natečaja 1100-2/2015, ki je bil dne 1. 4. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.


Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri mag. Simoni Izlakar, telefon 369-5761, e-naslov: simona.izlakar@gov.si in Jasminki Tršinar, telefon 369-5469, e-naslov: jasminka.trsinar@gov.si.

 

 

                                                      mag. Goran Klemenčič

                                                  minister

 

 

 

Številka: 1100-4/2015/123

Datum: 18. 6. 2015

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Službi za informatiko in ePravosodje, v Sekretariatu, v Ministrstvu za pravosodje

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Službi za informatiko in ePravosodje, v Sekretariatu, v Ministrstvu za pravosodje, številka javnega natečaja 1100-4/2015, ki je bil 16. 4. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri mag. Simoni Izlakar, telefon 369-5761, e-naslov: simona.izlakar@gov.si.

 

Tina Teržan

generalna sekretarka

 

 

 

 

Številka: 1100-3/2015/238

Datum: 27. 5. 2015

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja Glavne pisarne v Sekretariatu v Ministrstvu za pravosodje

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja Glavne pisarne v Sekretariatu, Ministrstvu za pravosodje, številka javnega natečaja 1100-3/2015, ki je bil dne 16. 4. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve pri Špeli Intihar, telefon 369 5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si.

 

Tina Teržan

generalna sekretarka

 

 

VSEM PRIJAVLJENIM KANDIDATOM

 


Številka: 1100-1/2015/114
Datum:  17. 4. 2015

 

ZADEVA: OBVESTILO

 


Ministrstvo za pravosodje je dne 1. 4. 2015 na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavilo prosto uradniško delovno mesto podsekretar, za nedoločen čas, v Direktoratu za pravosodno upravo, Sektorju za pravosodni nadzor.

 

Vse prijavljene kandidate obveščamo, da se postopek za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar ustavi.

 


Lepo pozdravljeni,


Darko Stare
državni sekretar

 

 

Vročiti:
- prijavljenim kandidatom.