Skoči na vsebino

JAVNI POZIVI IN OBVESTILA

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1, 19/15-ZDT-1 in 23/17-ZSSve; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 


JAVNI POZIV

 


državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega državnega tožilca na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog v Strokovno informacijskem centru.

Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 3. 1. 2018.

 

 

 

Ministrstvo za pravosodje

 

 

* * *

 

 

J A V N I   P O Z I VNa podlagi prvega odstavka 209. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 -   ZSSve; v nadaljevanju ZDT-1) Ministrstvo za pravosodje objavlja:JAVNI POZIV K ZBIRANJU PRIJAV KANDIDATOV ZA PORAVNALCE ZA OBMOČJE VIŠJEGA SODIŠČA V KOPRU

 


POGOJI ZA IMENOVANJE:                                                                                                                               

Kandidat za poravnalca mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 208. člena ZDT-1:

  1. da je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora ter izkaže visoko raven aktivnega znanja slovenščine, na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi višjo raven znanja jezika narodne skupnosti;
  2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
  3. da ima v Republiki Sloveniji zaključeno najmanj visokošolsko izobraževanje prve stopnje ali je v tujini končal primerljivo izobraževanje, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja;
  4. da poda izjavo, da bo v primeru imenovanja zagotovil opremo in prostore, ki bodo potrebni in primerni za opravljanje poravnavanja;
  5. da je osebnostno primeren za opravljanje poravnavanja;
  6. da je ob prijavi dopolnil 30 let.


Kandidati za poravnalce, ki v postopku imenovanja ne bodo izkazali višje ravni znanja italijanskega jezika, ne bodo mogli opravljati poravnavanja na območjih, kjer živi avtohtona italijanska narodna skupnost.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Ministrstvo za pravosodje z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na svoji spletni strani objavi obrazec za prijavo. Kandidati za poravnalce se prijavijo z objavljenim obrazcem.

Prijave kandidatov za imenovanje poravnalcev v kazenskih zadevah sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Rok za vložitev prijav: 15 dni po objavi javnega poziva.

 

Rok za prijavo na razpis se izteče dne 18. 12. 2017.

Rok za prijavo na razpis teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.


Ministrstvo za pravosodje

* * *

 

 

 

Številka:   1100-29/2017/65
Datum:     24. 11. 2017


ZADEVA:     Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Službi za probacijoObveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Službi za probacijo, številka javnega natečaja 1100-29/2017, ki je bil dne 1. 9. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve pri Špeli Intihar, telefon 369 5790, e-naslov: spela.intihar(at)gov.si.
Lilijana Kodrič
generalna sekretarka

 

* * *

 

Številka:   1100-18/2017/128
Datum:     7. 11. 2017


ZADEVA:   Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za nepremičnine in investicije pravosodnih organov

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za nepremičnine in investicije pravosodnih organov, številka javnega natečaja 1100-18/2017, ki je bil dne 12. 5. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Nataši Kotnik, telefon 369-5450, e-naslov: natasa.kotnik1@gov.si.


Lilijana Kodrič
generalna sekretarka

 

 

* * *

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1, 19/15-ZDT-1 in 23/17-ZSSve; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja


JAVNI POZIV


državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega državnega tožilca na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog v Strokovno informacijskem centru.


Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

 


Ministrstvo za pravosodje

 

 

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 30. 10. 2017.


Rok za prijavo na razpis teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

 

* * *

 

Številka:    1100-19/2017/18
Datum:        6. 10. 2017


ZADEVA:    Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku


Ministrstvo za pravosodje je dne 16. 6. 2017 na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje objavilo javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta notranji revizor podsekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Obveščamo vas, da na javnem natečaju ni bil izbran noben od prijavljenih kandidatov.

Prijavljeni kandidati imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

 


Lilijana Kodrič
generalna sekretarka

 

 

* * *

 

Številka:   1100-25/2017/79
Datum:     14. 9. 2017


Zadeva:     Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice, Sektorju za kaznovalno pravo in človekove pravice

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice, Sektorju za kaznovalno pravo in človekove pravice, številka javnega natečaja 1100-25/2017, ki je bil dne 29. 6. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Nataši Kotnik, telefon 369-5450, e-naslov: natasa.kotnik1(at)gov.si.

 

 

Lilijana Kodrič
generalna sekretarka

 

 

* * *

 

 

 

Zadeva:    Koncesijska pogodba št. C2030-17-163202 za projekt »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč«

 

Pogodba

 

Priloge h koncesijski pogodbi št. C2030-17-163202 so dostopne na sedežu javnega partnerja.

 

Sklep o oddaji javnega razpisa

 

 

 

* * *

Številka:   1100-12/2017/189
Datum:     9. 8. 2017


Zadeva:     Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, Sektorju za organizacijsko zakonodajo


Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, Sektorju za organizacijsko zakonodajo, številka javnega natečaja 1100-12/2017, ki je bil dne 30. 3. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve pri Špeli Intihar, telefon 369 5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si.

 

Lilijana Kodrič
generalna sekretarka

 

* * *

 

 

Številka:    1100-13/2017/79

Datum:      15. 6. 2017

 


Zadeva:     Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Službi za informatiko in ePravosodje, v Ministrstvu za pravosodjeObveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Službi za informatiko in ePravosodje, v Ministrstvu za pravosodje, številka javnega natečaja 1100-13/2017, ki je bil dne 30. 3. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.


Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.


Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri mag. Simoni Izlakar, telefon 369-5761, e-naslov: simona.izlakar(at)gov.si.

 


Lilijana Kodrič
v. d. generalne sekretarke

 

* * *

 

* * *

 

Ministrstvo za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 68. člena v povezavi s tretjim odstavkom 62. člena Zakona o državnem tožilstvu  (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), objavlja

 

 

J A V N I  P O Z I V

 

 

državnim tožilcem k vložitvi prijav za imenovanje za nacionalnega predstavnika v Uradu za evropsko pravosodno sodelovanje (v nadaljevanju: Eurojust) za štiri leta.

 

Za nacionalnega predstavnika v Eurojustu se lahko imenuje vrhovni ali višji državni tožilec ali okrožni državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v višjega državnega tožilca in izkaže z javno priznanim preizkusom potrjeno višjo raven znanja najmanj enega uradnega jezika Evropske unije, ki je delovni jezik v Eurojustu. Okrožni državni tožilec iz prejšnjega stavka z imenovanjem pridobi naziv višjega državnega tožilca. 

 

Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Pisne prijave se pošlje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za pravosodno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana s pripisom "Prijava za 110-3/2017".

 

V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

 

* * *

 

Sklep o imenovanju strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč" - faza dialoga in ponudbena faza

 

 

* * *

 

 

Številka: 1100-2/2017/65

Datum: 1. 3. 2017

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za kadrovske zadeve 

 

 

Obveščamo vas, da je bil interni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za kadrovske zadeve, številka javnega natečaja 1100-2/2017, ki je bil dne 2. 2. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan in da je bil kandidat izbran.

 

 

 

Lilijana Kodrič

vršilka dolžnosti generalne sekretarke

 

 

* * *

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

višjim državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega višjega državnega tožilca na Ministrstvo za pravosodje, za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno. 

 

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

 

 

* * *

 

Sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v drugi fazi konkurenčnega dialoga, fazi dialoga - javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije »Demonstracijski/pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP«

 

 

* * *

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

okrožnim in okrajnim državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev dveh okrožnih ali okrajnih državnih tožilcev na Ministrstvo za pravosodje, za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno. 

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

 

Ministrstvo za pravosodje 

 

* * *

 

Številka: 1100-29/2016/75

Datum: 6. 1. 2017

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za pravosodno upravo

 

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za pravosodno upravo, številka javnega natečaja: 1100-29/2016, ki je bil dne 30. 11. 2016 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve pri Elizabeti Balkovec, telefon 369 5450, e-naslov: elizabeta.balkovec@gov.si.

 

 

Tina Teržan

generalna sekretarka

* * * 

 

 

 

Številka: 1100-26/2016/193

Datum: 3. 1. 2017

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju

 

Obveščamo vas, da je javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodje, številka javnega natečaja 1100-26/2016, ki je bil dne 21. 9. 2016 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve pri Špeli Intihar, telefon 369 5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si.

 

Tina Teržan

generalna sekretarka

 

* * *

 

 

Številka: 1100-28/2016/130

Datum: 29. 12. 2016

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za nepremičnine in investicije pravosodnih organov

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za nepremičnine in investicije pravosodnih organov, številka javnega natečaja 1100-28/2016, ki je bil dne 28. 10. 2016 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve pri Elizabeti Balkovec, telefon 369 5450, e-naslov: elizabeta.balkovec@gov.si.

 

Tina Teržan

generalna sekretarka

 

 

* * *

 

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15) Ministrstvo za pravosodje objavlja

  

JAVNI POZIV

 

okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev šestih okrajnih sodnikov na Višje sodišče v Ljubljani, za delo na:

 

  • kazenskem oddelku dva okrajna sodnika,
  • civilnem oddelku dva okrajna sodnika in
  • gospodarskem oddelku dva okrajna sodnika.

 

Predvideni čas dodelitve je dve leti.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

                                     

Ministrstvo za pravosodje

  

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

* * *

 

 

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije v Službo za upravljanje projektov. Delo se nanaša na informacijsko podporo na kazenskopravnem področju, zato so zaželene izkušnje z informacijskim sistemom iK.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

                           

                                                                                              Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 2. 11. 2016; rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

* * *

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

                                                                                JAVNI POZIV

 

okrožnim, višjim in vrhovnim državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega ali višjega ali vrhovnega državnega tožilca na Ministrstvo za pravosodje, za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog iz področja Direktorata za pravosodno upravo.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 10. 10. 2016.

 

 

                                                                                                                                                               Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

* * *

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega sodnika na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, za delo na Upravnem oddelku.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

                                     

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 26. 9. 2016.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                               Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

* * *

 

 

V skladu s 3. členom izvedbenega dela Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Uradni list RS, št. 2/94 - Mednarodne pogodbe, št. 1/94) Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

k vložitvi kandidatur za člana iz Republike Slovenije v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.

 

Kandidatinja ali kandidat (v nadaljevanju: kandidat) za člana Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (v nadaljevanju: Odbor) bo izvoljen za dobo štirih let z možnostjo dvakratne ponovne izvolitve.

 

V skladu s 4. v zvezi s 1. členom zgoraj navedene Konvencije se člani Odbora izberejo izmed visoko moralnih oseb, ki so znane po svojih sposobnostih na področju človekovih pravic ali imajo poklicne izkušnje na področjih izvajanja obiskov, ki vključujejo preiskovanje ravnanj z osebami, ki jim je vzeta prostost, tako da se okrepi varstvo takšnih oseb pred mučenjem in nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem.

 

Več o delu Odbora je moč najti na naslednji spletni povezavi: http://www.cpt.coe.int/en/about.htm

 

Vlada Republike Slovenije bo imena treh najprimernejših kandidatov skupaj z njihovimi vlogami posredovala vodji delegacije Republike Slovenije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope (v nadaljevanju: PSSE). Seznam kandidatur bo naprej obravnaval Pododbor za človekove pravice Odbora za pravne zadeve in človekove pravice PSSE, ki bo presodil o ustreznosti posameznih kandidatov iz celotnega seznama kandidatur, in seznam, ki bo izpolnjeval zahtevane pogoje, posredoval Sekretariatu PSSE, ki bo o dokončnem seznamu obvestil Odbor ministrov. Odbor ministrov Sveta Evrope bo nato izmed treh kandidatov izvolil enega člana v Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.

 

Kandidati lahko svojo prijavo oddajo na e-naslov Ministrstva za pravosodje gp.mp@gov.si do vključno 26. septembra 2016 z obvezno navedbo številke poziva 542-99/2016, pri čemer mora prijava obvezno vsebovati oba izpolnjena obrazca »Vzorčni življenjepis kandidata za Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja«  ter »Model Curriculum Vitae for CPT Candidates«, ki sta prilogi tega poziva. Oba obrazca morata biti izpolnjena v Word obliki.

 

obrazec1 

 

obrazec2

 

 

Ministrstvo za pravosodje


* * *

 

                                                                                                                                                                    

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

višjim in vrhovnim državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev višjega ali vrhovnega državnega tožilca za vodjo Strokovne službe Državnotožilskega sveta.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

 

Kandidati lahko oddajo prijave do 1. 9. 2016 od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

                                                              

 

Ministrstvo za pravosodje

 

Rok za prijavo na poziv teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

 

* * *

 

Številka: 1100-3/2016/72

Datum: 29. 6. 2016

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, Ministrstva za pravosodje

 

Ministrstvo za pravosodje obvešča, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, številka javnega natečaja 1100-3/2016, ki je bil dne 29. 2. 2016 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri mag. Simoni Izlakar, telefon 369-5761, e-naslov: simona.izlakar@gov.si.

 

Tina Teržan,

generalna sekretarka

 

* * *

 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega državnega tožilca na Ministrstvo za pravosodje, za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog. 

 

Predvideni čas dodelitve je eno leto z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja. 

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

Ministrstvo za pravosodje

 

* * *

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

 

JAVNI POZIV

 

državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega državnega tožilca v strokovno službo Državnotožilskega sveta, zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog.

 

Predvideni čas dodelitve je eno leto z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

                                     

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 16. 5. 2016.

 

 Ministrstvo za pravosodje

 

Op.– rok za prijavo na poziv teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

* * *

 

 

 

 

 

 

Številka: 1100-27/2015/130

Datum:   28. 3. 2016

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, Ministrstvu za pravosodje

 

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, Ministrstvu za pravosodje, številka javnega natečaja: 1100-27/2015, ki je bil dne 30. 12. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Špeli Intihar, telefon: 01/369-5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si.

 

Tina Teržan,

generalna sekretarka

 

 

* * *

Številka: 604-61/2016/1

Datum: 20. 4. 2016

 

 

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo supervizij za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce


ROK PODALJŠAN DO PETKA, 6. 5. 2016!

 

Center za izobraževanje v pravosodju, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje, bo v letu 2016 organiziral supervizije za sodnike, državne tožilce in pravobranilce. Namen  supervizij je v dvigu kakovosti strokovnega dela pravosodnih funkcionarjev. Za vsako posamezno strokovno področje bomo v letu 2016 organizirali 4 delavnice (po eno v mesecu juniju, septembru, oktobru in novembru, skupaj 4) po 2 šolski uri za 12 udeležencev. 

 

Supervizije za sodnike bodo potekale na sedežih Višjih sodišč v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru; za državne tožilce na Okrožnih državnih tožilstvih v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru; za državne pravobranilce pa na sedežu Centra za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, Ljubljana. Poleg skupinskih supervizij za 12 udeležencev želimo z izbranimi supervizorji skleniti tudi dogovor za  izvajanje ad hoc supervizij za sodnike, državne tožilce in pravobranilce, kadar bodo za to izkazane potrebe.

 

Center za izobraževanje v pravosodju zato zbira ponudbe za izvedbo supervizij in ad hoc supervizij za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce. Skladno z Odredbo o določitvi avtorskih honorarjev za delo na področju izobraževanja v pravosodju je predviden honorar za vodenje supervizije v trajanju dve učni enoti (2 x 45 minut) 150 EUR in za vodenje ad  hoc supervizije 75 EUR za eno učno enoto (45 minut). Navedeni honorar se poveča za neto stroške prevoza iz kraja bivališča do kraja izvedbe izobraževanja ter nazaj in plača na podlagi izjave o prevoženih kilometrih. Stroški kilometrine se obračunavajo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.

 

V kolikor ste zainteresirani za izvedbo supervizij, vas prosimo, da nam posredujete svojo ponudbo s pripisom za katero strokovno področje bi jo lahko izvedli, glede na priloženo tabelo supervizij. Ponudba mora vključevati:

 

-       Življenjepis supervizorja z navedbo referenc,

-       Potrdilo o usposobljenosti za vodenje supervizije,

-       Navedbo strokovnega pravnega področja, za katerega je strokovno usposobljen (na podlagi priložene tabele supervizij),

-       Program izvedbe supervizije za posamezno področje.

 

Merilo za izbiro ponudnika bo strokovna usposobljenost supervizorja za vodenje supervizij. Izbiro kandidata za vodenje supervizije za posamezno strokovno področje bo izvedel Center za izobraževanje v pravosodju, ki bo ovrednotil prispele ponudbe. Center za izobraževanje v pravosodju si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

 

Ponudbe pričakujemo do torka, 3. maja 2016, do 12. ure, na naslov Ministrstvo za pravosodje, center za izobraževanje v pravosodju, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana s pripisom »PONUDBA ZA IZVEDBO SUPERVIZIJ  IN AD HOC SUPERVIZIJ ZA SODNIKE, DRŽAVNE TOŽILCE IN DRŽAVNE PRAVOBRANILCE«.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.:  01 369 5768 (Mojca Hardi), mojca.hardi(at)gov.si.

 

 

 

 

dr. Tadeja Jelovšek 

višja sodnica

direktorica 

 

Pripravil:                                                                                                            

mag. Mojca Hardi, sekretarka                                                                

Sektor za nadaljevalna izobraževanja                                                       

v pravosodju       

 

 

 

 

SUPERVIZIJE ZA SODNIKE V LETU 2016

 

 

 

SUPERVIZIJA

 

KRAJ

 

ŠTEVILO DELAVNIC

 

 

Kazenski sodniki

 

Višje sodišče v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Celju

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Kopru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

Civilni sodniki

 

Višje sodišče v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Celju

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Kopru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

Sodniki za družinsko sodstvo

 

Višje sodišče v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

Gospodarski sodniki

 

Višje sodišče v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Višje sodišče v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

Delovnopravni sodniki

 

Višje delovno in socialno sodišče

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

Socialnopravni sodniki

 

Višje delovno in socialno sodišče

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

 

SKUPAJ 56 delavnic

 

 

 

SUPERVIZIJE ZA DRŽAVNE TOŽILCE V LETU 2016

 

 

 

SUPERVIZIJA

 

 

KRAJ

 

ŠTEVILO DELAVNIC

 

Državni tožilci

 

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Okrožno državno tožilstvo v Celju

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Okrožno državno tožilstvo v Kopru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

 

SKUPAJ 16 delavnic

 

 

 

SUPERVIZIJE ZA DRŽAVNE PRAVOBRANILCE V LETU 2016

 

 

 

SUPERVIZIJA

 

 

KRAJ

 

ŠTEVILO DELAVNIC

 

Državni pravobranilci

 

Državno pravobranilstvo na sedežu v Ljubljani

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

Zunanji oddelek državnega pravobranilstva v Mariboru

 

4

(junij, september, oktober in november)

 

 

 

SKUPAJ 8 delavnic

 

 

 

 

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 17/15) Ministrstvo za pravosodje objavlja


JAVNI POZIV

 

okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev dveh okrožnih sodnikov na delo na Ministrstvo za pravosodje za opravljanje zahtevnejših strokovnih del. Prednost bodo imeli kandidati z vodstvenimi izkušnjami s področja pravosodne uprave.

 

Predvideni čas dodelitve je tri leta.

 

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

Rok za prijavo na poziv se izteče dne 21. 3. 2016.

                                                                                                                          

                                                      Ministrstvo za pravosodje 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

Op.– rok za prijavo na poziv teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

 

 

 

Številka:    1100-26/2015/167

Datum:      3. 2. 2016

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike, številka javnega natečaja: 1100-26/2015, ki je bil dne 9. 12. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Elizabeti Balkovec, telefon: 01/369-5450, e-naslov: elizabeta.balkovec@gov.si.

 

To zaposlitev delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v okviru projekta tehnične pomoči ESS, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Razdelitev med zahodno in vzhodno regijo je določena v razmerju 70,5 % za Vzhod in 29,5% za Zahod. Za zahodno regijo se sredstva delijo v razmerju 80% Prispevek Skupnosti (PP160041: PN14.1.-tehnična pomoč MP-14-20-Z-EU) in 20% slovenska udeležba (PP160042:PN14.1-tehnična pomoč MP-14-20-Z-SLO). Za vzhodno regijo se sredstva delijo v razmerju 80% Prispevek Skupnosti (PP160039: PN14.1.-tehnična pomoč MP-14-20-V-EU) in 20% slovenska udeležba (PP160040:PN14.1-tehnična pomoč MP-14-20-V-SLO).

 

Tina Teržan,

generalna sekretarka

 

 

 

 

 

 

 

V skladu z Revidiranim statutom Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneške komisije), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

JAVNI POZIV

 

k vložitvi kandidatur za slovenskega člana in namestnika člana v Evropski komisiji za demokracijo skozi pravo (dalje: Beneški komisiji).

 

Član in namestnik člana bosta s sklepom Vlade Republike Slovenije imenovana za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.

 

V skladu z 2. členom zgoraj navedenega Statuta se člani Beneške komisije izberejo izmed uglednih in izkušenih pravnih strokovnjakov, ki v Beneški komisiji delujejo neodvisno.

 

Več o delu tega svetovalnega organa Sveta Evrope za ustavna vprašanja najdete na naslednji povezavi: 

www.venice.coe.int/WebForms/pages/

 

Kandidati lahko svojo prijavo, ki vključuje življenjepis v slovenskem jeziku, oddajo na elektronski naslov eu.mp@gov.si, do vključno 25. januarja 2016. Čeprav je kandidat zapisan v moški obliki, velja tako za žensko kot za moško obliko.

 

 

 


 

Številka:    1100-22/2015/91

Datum:      24. 11. 2015

 

 

Zadeva:    Obvestilo o neuspelem natečaju

 

Obveščamo vas, da na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Sekretariatu, v Službi za izvajanje kohezijske politike (šifra DM 866), ki ga je Ministrstvo za pravosodje dne 8. 10. 2015 objavilo na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavodu RS za zaposlovanje, številka javnega natečaja 1100-22/2015, ni bil izbran noben od prijavljenih kandidatov.

 

V skladu s 26. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ima kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Elizabeti Balkovec, telefon: 01/369-5450, e-naslov: elizabeta.balkovec@gov.si.

 

Tina Teržan,

generalna sekretarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:    1100-21/2015/184

Datum:      11. 11. 2015

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike (šifra DM 867)

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike (šifra DM 867), številka javnega natečaja 1100-21/2015, ki je bil dne 28. 9. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Elizabeti Balkovec, telefon: 01/369-5450, e-naslov: elizabeta.balkovec@gov.si.

 

Tina Teržan,

generalna sekretarka

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G in 48/13-ZSKZDČEU-1 in 19/15-ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

 

 


JAVNI POZIV

 

 

državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega ali okrajnega državnega tožilca na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog na Oddelku za organizacijo in razvoj upravljanja ter na Oddelku za kazenske zadeve.

 

Predvideni čas dodelitve je eno leto z delovnim časom 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.


Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

 

Rok za prijavo se izteče dne 23. 11. 2015.

 

Ministrstvo za pravosodje

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:    1100-19/2015/78

Datum:      2. 11. 2015

 

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja službe v Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike 

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja službe v Sekretariatu, Službi za izvajanje kohezijske politike, številka javnega natečaja 1100-19/2015, ki je bil dne 28. 9. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Špeli Intihar, telefon 369-5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si. 

 

                                                                                              

 

                                                      Tina Teržan 

                                                generalna sekretarka 

 

                                                                                              

 

Številka:    1100-20/2015/148

Datum:      30. 10. 2015

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji referent v Službi za izvajanje kohezijske politike, v Sekretariatu, v Ministrstvu za pravosodje

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji referent v Službi za izvajanje kohezijske politike, v Sekretariatu, številka javnega natečaja 1100-20/2015, ki je bil dne 28. 9. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri mag. Simoni Izlakar, telefon 369-5761, e-naslov: simona.izlakar@gov.si.

 

 

                                                                                              

 

                                                      Tina Teržan 

                                                generalna sekretarka 

 

                                                      

 

 

 

Številka: 1100-5/2015/99

Datum: 30. 7. 2015

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, Sektorju za mednarodno pravno pomoč 

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, Sektorju za mednarodno pravno pomoč, številka javnega natečaja 1100-5/2015, ki je bil dne 9. 6. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in dne 10. 6. 2015 pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.


Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve pri Špeli Intihar, telefon 369-5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si.

 

 

                                                      Tina Teržan 

                                                generalna sekretarka 

 

 

Številka: 1100-2/2015/169

Datum: 9. 7. 2015

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za civilno zakonodajo, v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, v Ministrstvu za pravosodje

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Sektorju za civilno zakonodajo, v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, v Ministrstvu za pravosodje, številka javnega natečaja 1100-2/2015, ki je bil dne 1. 4. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.


Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri mag. Simoni Izlakar, telefon 369-5761, e-naslov: simona.izlakar@gov.si in Jasminki Tršinar, telefon 369-5469, e-naslov: jasminka.trsinar@gov.si.

 

 

                                                      mag. Goran Klemenčič

                                                  minister

 

 

 

Številka: 1100-4/2015/123

Datum: 18. 6. 2015

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Službi za informatiko in ePravosodje, v Sekretariatu, v Ministrstvu za pravosodje

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Službi za informatiko in ePravosodje, v Sekretariatu, v Ministrstvu za pravosodje, številka javnega natečaja 1100-4/2015, ki je bil 16. 4. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri mag. Simoni Izlakar, telefon 369-5761, e-naslov: simona.izlakar@gov.si.

 

Tina Teržan

generalna sekretarka

 

 

 

 

Številka: 1100-3/2015/238

Datum: 27. 5. 2015

 

Zadeva: Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja Glavne pisarne v Sekretariatu v Ministrstvu za pravosodje

 

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja Glavne pisarne v Sekretariatu, Ministrstvu za pravosodje, številka javnega natečaja 1100-3/2015, ki je bil dne 16. 4. 2015 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

 

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske in pravne zadeve pri Špeli Intihar, telefon 369 5790, e-naslov: spela.intihar@gov.si.

 

Tina Teržan

generalna sekretarka

 

 

VSEM PRIJAVLJENIM KANDIDATOM

 


Številka: 1100-1/2015/114
Datum:  17. 4. 2015

 

ZADEVA: OBVESTILO

 


Ministrstvo za pravosodje je dne 1. 4. 2015 na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavilo prosto uradniško delovno mesto podsekretar, za nedoločen čas, v Direktoratu za pravosodno upravo, Sektorju za pravosodni nadzor.

 

Vse prijavljene kandidate obveščamo, da se postopek za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar ustavi.

 


Lepo pozdravljeni,


Darko Stare
državni sekretar

 

 

Vročiti:
- prijavljenim kandidatom.