Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP«
Datum objave: 23.09.2016
Rok za prejem ponudb: 07.11.2016 do 09:30
Izdajatelj: Ministrstvo za pravosodje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:
  • Razpisna dokumentacija za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč" v okviru operacije "Demonstracijski/pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP"
  • Obrazci za pripravo prijave
Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

 

Projekt Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč v okviru operacije "Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP« delno sofinancirata  Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

 

 

Op. – rok za prijavo na razpis teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. 

Nazaj