Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAMERE

8. 5. 2019

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o menjavi nepremičnin in sicer poslovnih prostorov na Gregorčičevi ulici 6, 3000 Celje (posamezni del stavbe 1077-1707-2) v lasti Republike Slovenije s poslovnimi prostori na Ljubljanski cesti 1a, 3000 Celje (posamezni del stavbe 1077-3286-5 in solastninski delež do 127/1000 na posameznem delu stavbe 1077-3286-1) v lasti Mestne občine Celje.


Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere. Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si
 

Objava namere za sklenitev neposredne pogodbe

25.1.2019

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe – najemne  pogodbe, katere predmet je oddaja v najem dela prostora kuhinje v sodni stavbi z naslovom Slomškova ulica 19, 21 in 23, Murska Sobota, v izmeri 7,00 m2 za največ 2 uri in pol na dan, za potrebe izvajanja storitve delitve pripravljenih malic zaposlenim v sodni stavbi. Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu:

ana.pirc-bricelj@gov.si.

 

 

1. 10. 2018

 

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo osebnega vozila Kia Ceed 1.4 po metodi neposredne pogodbe. Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj. Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi: Igor Jevnikar, tel. 01 369 54 14 (od 7:30 do 15:30) ali na elektronski naslov igor.jevnikar@gov.si.

 

23. 8. 2018

 

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo osebnega avtomobila Kia Ceed 1.4 po metodi neposredne pogodbe. Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj. Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi: Igor Jevnikar, tel. 01 369 54 14 ali na elektronski naslov igor.jevnikar(at)gov.si.

 

8. 8. 2018

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe – prodajne pogodbe, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 2155/2, k.o. 1456 Novo mesto, ki v naravi predstavlja zelenico ob cesti ob stavbi Okrožnega sodišča v Novem mestu. Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

 

20. 12. 2017

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora elektroenergetskega priključka preko nepremičnine parc. št. 1458/4, šifra k.o. 2605 Koper.

 

Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

20. 12. 2017


Republika Slovenija objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture preko nepremičnin parc. Št. 306/26, parc. št. 306/35, obe k.o. 20156 Radovljica.

 

Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

 

 

19. 9. 2017

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe –prodajne pogodbe z Mestno občino Kranj, s katero bo odsvojila del nepremičnine parc. št. 930/36, k.o. 2100 Kranj, ki predstavlja del zelenice pred stavbo Okrožnega sodišča v Kranju. Prodajna pogodba bo sklenjena z namenom izgradnje krožišča.

Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

22. 8. 2017


Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za ustanovitev služnostne pravice v breme nepremičnin:
-          katastrska občina 1737 TABOR parcela 2106/51,
-          katastrska občina 1737 TABOR parcela 2106/52,
-          katastrska občina 1737 TABOR parcela 2106/12;
za potrebe izgradnje, vzdrževanja, rekonstrukcije in obratovanja kablovoda KB 110 kV RTP CENTER – RTP TETOL, odsek RTP CENTER – RTP Potniški center Ljubljana (PCL) in kablovoda KB 110 kV RTP CENTER – RTP Potniški center Ljubljana (PCL) v obsegu, kolikor je to potrebno za izvrševanje služnostne pravice na nepremičninah. Podrobnejše informacije dobite na naslovu: gp.mp(at)gov.si.

 

 

14. 11. 2016

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe –prodajne pogodbe z Občino Krško, s katero bo odsvojila nepremičnino z ID znakom 1322-831-11, ki predstavlja poslovne prostore na naslovu Cesta krških žrtev 14, Krško.

Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: mateja.gasperlin@gov.si.

 

8. 11. 2016

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za prodajo stanovanja na naslovu Pod gabri 1, Celje, z metodo neposredne pogodbe. Prodaja se solastniški delež do 5424/10000 nepremičnine z ID znakom 1075-2592-10.

Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

8. 11. 2016

 

Republika Slovenija objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu premičnega premoženja (dotrajane pisarniške opreme) na Občino Ajdovščina. Oprema se nahaja v Ajdovščini.

Več informacij na elektronskem naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

4.10.2016

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za prodajo poslovnih prostorov na naslovu Tumova 1, Nova Gorica, z metodo neposredne pogodbe. Prodaja se solastniški delež do 4536/10000 nepremičnine parc. št. 1384/23, k.o. 2304 Nova Gorica. Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si

 

1.9.2016

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za prodajo garsonjere, ID znak: 105-795-72, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 19, Murska Sobota, z metodo neposredne pogodbe. Stanovanje je zasedeno. Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: lucija.srebernjak(at)gov.si.

 

8.8.2016

 

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za oddajo v najem zemljišča parc. št. 970/45 k.o. 2636 Bežigrad za namen postavitve gradbiščne ograje z oglasnimi panoji. Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj.

 

 

21.6.2016

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, skladno z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe – menjalne pogodbe z Občino Ajdovščina, s katero bo odsvojila nepremičnine z ID znaki 2392-80-6, 2392-80-7, 2392-80-8 in 2392-493/1-0, v last pa pridobila nepremičnino z ID znakom 2392-244-8.

 

 

20.6.2016

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za prodajo službenega mobilnega telefona znamke Samsung Galaxy XCover 2, serijska št. IMEI 356146054583779, inventarna št. 2030001049, z metodo neposredne pogodbe.

 

25.5.2016


Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za ustanovitev  služnosti izgradnje vodovoda na parceli št. 93/0 vse k.o. 184 - Gornja Radgona, skladno s projektom številka 445-01/16, ki ga je izdelala družba AGJ Goran Rebernik s.p..

 

 

13.5.2016

 

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za oddajo v najem  treh lokacij na zemljišču parc. št. 2106/12 k.o. 1737 Tabor (zemljišče pred poslovno stavbo na naslovu Trg OF 7/8, Ljubljana) za potrebe postavitve tri stranskih oglasnih panojev tipa City pano (dimenzije 140 cm x 200 cm). Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj.

 

 

29.2.2016

 

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo osebnega avtomobila RENAULT Clio 1,4 z metodo neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene tukaj. Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj. Predmet prodaje si lahko ogledate tukaj: fotografija 1fotografija 2fotografija 3

 

Rok za oddajo opisane ponudbe je podaljšan, in sicer mora ponudnik svojo ponudbo oddati najkasneje do 16. 3. 2016 do 24. ure.


6.1.2016

 

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo osebnega avtomobila RENAULT Clio 1,4 z metodo neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene tukaj. Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj. Predmet prodaje si lahko ogledate tukaj: fotografija 1fotografija 2fotografija 3.

 

17.11.2015

 

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo osebnega avtomobila RENAULT Clio 1,4 z metodo neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene tukaj. Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj. Predmet prodaje si lahko ogledate tukaj: fotografija 1, fotografija 2, fotografija 3.

 

4.3.2015

Republika Slovenija objavlja namero o sklenitvi  pogodbe o začasnem najemu dela nepremičnine parc. št. 280/5, k.o. 2100 Kranj. Več informacij lahko dobite na tel. št. 01/478-1877 alli e - naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

28.1.2015

Republika Slovenija objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev osebne služnosti rabe - služnost poti preko nepremičnine parc. št.302/1, k.o. 2392 Ajdovščina.

 

Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

11.12.2014

Republika Slovenija objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za določen čas, za pisarno, ki se nahaja v II. nadstropju Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec. Več informacij lahko dobite na tel. št. 01/478-1859 alli e - naslovu: tanja.baselj(at)gov.si.

 

4.12.2014

Republika Slovenija v skladu s 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti izgradnje, obnove in vzdrževanja optičnega kabla na MMP Obrežje preko nepremičnin parc. št. 2569, 2565, 2592, 2622, 2633, 2640, vse k.o. 1308 Velika Dolina. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: tanja.pihlar(at)gov.si

 

19.11.2014

Republika Slovenija objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo v podnajem dela nepremičnine parc. št. 2807/4, k.o. Tabor. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

19.11.2014
Republika Slovenija objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture preko nepremičnine parc. št. 280/5, šifra k.o. 2100, k.o. Kranj. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

17.11.2014

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti za gradnjo ceste na nepremičninah parc. št. 2187/2, 2187/3, 2187/5 in 2187/7, vse k.o. 2636 Bežigrad, po metodi neposredne pogodbe.


Dodatne informacije glede ustanovitve stvarne služnosti dobite pri Evi Treven na e-naslovu: eva.treven(at)gov.si ali na tel. št. 01/478-1668.

 

 

13.11.2014

Ministrstvo za pravosodje obljavlja namero za prodajo garaž na naslovu Einspielerjeva 3 in 5, Ljubljana z metodo neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene tukaj. Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj.

 

13.11.2014

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine z metodo javne dražbe, ki bo potekala dne 2.12.2014:

 

Parc. št. 2187/4, k.o. 2636 - Bežigrad v izmeri 209 m2 na kateri stoji del stavbe št. 3125, ki v naravi predstavlja objekt, za katerega je izdana inšpekcijska odločba o nevarni gradnji ter parc. št. 2187/6, k.o. 2636 - Bežigrad v izmeri 19 m2, ki v naravi predstavlja del funkcionalnega zemljišča k stavbi št. 3125. Na nepremičnini ima predkupno pravico Mestna občina Ljubljana. Podrobnejši pogoji javne dražbe so vidni tukaj. Obrazec z izjavo o izpolnjevanju pogojev za pristop na javno dražbo pa dobite tukaj.

 

27.10.2014

Republika Slovenija v skladu s 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi brezplačne stvarne služnosti dostopa, vzdrževanja in obnavljanja javnega kanalizacijskega voda v breme parc. št. 2187/1 k.o. 2636 Bežigrad.

 

Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: lucija.srebernjak(at)gov.si

22.10.2014

Republika slovenija v skladu z 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za oddajo v brezplačno uporabo poslovnega prostora (pisarne) na naslovu Cesta železarjev 6a, Jesenice, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe v izmeri 23,44 m2.


Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

21.10.2014

Republika Slovenija objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnino parc. št. 2563, k.o. 1308 Velika Dolina.


Več informacij na elektronskem naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

 

 

 

16.10.2014

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/6 in 1116/7, vse k.o. 791 Suhi vrh pri Radljah, v skupni izmeri 524 m2, v lasti Republike Slovenije, po metodi javne dražbe. Nepremičnine v naravi predstavljajo opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Radelj in zemljišče ob objektu. Vse informacije o izvedbi javne dražbe najdete v priponki.


Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

23.9.2014

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo rabljene kuhinje, dolžine 180 cm (3x60), stare cc. 10 let, z metodo neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije dobite pri kontakti osebi: Mateji Gašperlin, e-pošta: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

17. 9. 2014

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 1267/1, parc. št. 1268 in parc. št. 1269 vse k.o. 1074 Spodnja Hudinja, katerih solastnica je Republika Slovenije v deležu do 16/126 po metodi neposredne pogodbe. S soglasjem še dveh solastnikov je predmet prodaje solastniški delež do 48/126 od celote, ki v naravi predstavlja enosobno stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Dečkova cesta 42, Celje z neto uporabno površino 42,10 m2 ter klet v izmeri 14,10 m2. Predmet prodaje je tudi solastniški delež do 48/126 na nepremičninah parc. št. 1267/1 in parc. št. 1269, ki v naravi predstavljata zemljišče okrog stanovanjskega objekta. Na stanovanjskem objektu z naslovom Dečkova cesta 42, Celje, še ni vzpostavljena etažna lastnina zaradi česar se stanovanje prodaja v solastniških deležih, ki so zemljiškoknjižno urejeni. Izhodiščna cena za enosobno stanovanje stanovanje s solastniškim deležem do 48/126 od celote na nepremičninah parc. št. 1267/1, parc. št. 1268 in parc. št. 1269 vse k.o. 1074 Spodnja Hudinja je 40.000 EUR.

 

Vse informacije glede prodaje dobite pri Tatjani Hočevar Kerševan na e-pošti tatjana.hocevar-kersevan(at)gov.si ali na tel. 01/478-1669.

 

2. 9. 2014

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo solastniškega deleža do 1/24 nepremičnin parc. št. 356/1 ter parc. št. *145, obe k.o. 1801 Kompolje, ki je v lasti Republike, po metodi neposredne pogodbe. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: eva.treven(at)gov.si.

 

2. 9. 2014

Republika Slovenija objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem pomožnega prostora št. S-0/06, v izmeri 23,77 m2, ki se nahaja v objektu št. 37, stoječem na MP Obrežje. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

2. 9. 2014

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 22, k.o. 735 Tinjska Gora, ki je v lasti Republike, po metodi neposredne pogodbe. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

11. 8. 2014

Ministrstvo za pravosodje v skladu z 53.členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za odd

  • Vožarski pot 14, Ljubljana: prostori  1. nadstropju poslovne stavbe v skupni površini cca  55 m2  (tri pisarne);
  • Železna cesta 14, Ljubljana: prostori v 5. nadstropju poslovne stavbe skupni površini cca 167 m2  (pet pisarn, sejna soba in arhiv).

Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: damjan.bole(at)gov.si.

 

8. 8. 2014

Ministrstvo za pravosodje v skladu z 53.členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za oddajo v brezplačno uporabo poslovnih prostorov na naslovu Trg Leona Štuklja 10, ki se nahajajo v pritličju poslovne stavbe v cca. izmeri 180,00 m2.
Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: sandra.skofic(at)gov.si.

 

25. 7. 2014

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 15/3, k.o. 663 Bistrica pri Limbušu, ki je v lasti Republike, po metodi neposredne pogodbe. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

9. 7. 2014

Ministrstvo za pravosodje obljavlja nameroza oddajo v najem objektov sanitarij na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Jelšane in Starod, z metodo neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene tukaj. Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj.

 

2. 7. 2014

Ministrstvo za pravosodje v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.10/14) objavlja namero za prodajo solastniškega deleža skupnih prostorov v 1. nadstropju stavbe na naslovu Ulica 25. maja 5, Ptuj. Predmetna prodaja bo izvedena po metodi neposredne pogodbe. Dodatne informacije lahko prejmete pri Lei Hartman-Ilešič na naslovu: Lea.hartman-ilesic(at)gov.si ali na telefonski številki (01) 478 1667.

 

2. 7. 2014

Ministrstvo za pravosodje v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.10/14) objavlja namero za prodajo solastniškega deleža hišnišhega stanovanja na naslovu Topniška 45, Ljubljana. Predmetna prodaja bo izvedena po metodi neposredne pogodbe. Dodatne informacije lahko prejmete pri Romani Peček na naslovu: romana.pecek(at)gov.si ali na telefonski številki (01) 478 1852.

 

30. 6. 2014

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 206/3, k.o. 2215 Robidišče, ki je v lasti Republike, po metodi neposredne pogodbe. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

13. 6. 2014

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 1103, k.o. 1398 Bistrica, ki je v lasti Republike, po metodi neposredne pogodbe. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

7. 5. 2014

Ministrstvo za pravosodje v skladu z 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za oddajo nepremičnine parc. št. 2970/3 – poslovna stavba št. 4111, 4112 in 4113, vpisana z ID znakom 166-2970/3-0, k.o. 166 Lendava, z naslovom Trimlini 71, Lendava, v brezplačno uporabo. Podrobnejše informacije so dosegljive na elektronskem naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

14. 4. 2014

Ministrstvo za pravosodje objavlja nameroza prodajo nepremičnin v k.o. 2214 Breginj - opuščeni mejni prehod Most na Nadiži, z metodo neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene tukaj. Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj.

 

10. 4. 2014

Republika Slovenija objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem fasadnih površin na MP Dragonja in sicer:
- na vstopni strani v Republiko Slovenijo: 116,26 m2
- na izstopni strani iz Republike Slovenije: 112,96 m2
Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: sandra.skofic(at)gov.si.

 

31. 3. 2014

Ministrstvo za pravosodje obljavlja namero za prodajo nepremičnin Lusthaus Bizeljsko, z metodo neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene tukaj. Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj.

 

28. 3. 2014

Ministrstvo za pravosodje v skladu z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)  objavlja namero za brezplačno odsvojitev nepremičnine, stavbe na bivšem mejnem prehodu Holmec, K.O. 875  Dolga brda, št. stavbe 318 .

Dodatne informacije dobite pri Stanetu Cvelbarju, tel.478 85 58.

 

19. 3. 2014

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. *1/20 k.o. Pomjan v deležu 1/1 v lasti Republike Slovenije po metodi neposredne pogodbe. Zemljišče v izmeri 190 m2 v naravi predstavlja dvorišče, namenska raba pa je ureditveno območje za poselitev. Zemljišče se nahaja v območju varstva kulturne dediščine in ima na njej zakonito predkupno pravico Mestna občina Koper.

 

Vse informacije glede prodaje dobite pri Tatjani Hočevar Kerševan na e-pošti tatjana.hocevar-kersevan(at)gov.si ali na tel. (01) 478 1669.

 

10. 3. 2014

Ministrstvo za pravosodje v skladu z 53.členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za oddajo nepremičnine, telovadnice s pripadajočo garderobo - št. stavbe 1884, stoječa na parceli parc. št. 335/0, k.o. 105 Murska Sobota, v brezplačno uporabo.

 

Uporabnik bo nepremičnino lahko uporabljal izključno za potrebe športne dejavnosti, za obdobje  petih let.

Dodatne informacije dobite pri Stanetu Cvelbarju, telefonska št: (01) 478 8558.

 

VPRAŠANJA PONUDNIKOV

V zvezi z objavljeno namero za javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe državne uprave v Ljubljani, smo prejeli naslednja vprašanja enega od ponudnikov:

 

1) Ali se podatki vpisujejo ročno v obrazce oz. nam lahko pošljete v wordu podlogo za vnos podatkov?

ODGOVOR: Podatki se vpisujejo ročno, v kolikor ponudnik potrebuje obsežnejšo tabelo, jo lahko sam prilagodi.


2) Ali se s ponudbo dodatnih parkirnih mest pridobi dodatne bonus točke?

ODGOVOR: Ne.

 

3) Glede na predpisane obrazce nas zanima v kakšni vlogi lahko nastopa nepremičninska agencija? V obrazcu pod tč. 1 so zahtevani podatki od lastnika objekta in ne od agencije, kajne?

ODGOVOR: Zahtevani podatki so za najemodajalca.

 

4) V primeru, da se odločite za prostore, kateri so bili predstavljeni s strani nepremičninske agencije, ali lahko pričakujemo plačilo provizije?

ODGOVOR: Provizijo lahko pričakujete le od bodočega najemodajalca.

 

7. 3. 2014

Ministrstvo za pravosodje, na podlagi 50. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja namero za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe inšpekcijskih služb v Ljubljani za nedoločen čas. Podrobnejše informacije so navedene v Tehnični dokumentaciji za  javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe državne uprave v Ljubljani in v obrazcu Ponudba, ki sta prilogi te namere.

4. 3. 2014

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin z metodo javne dražbe: poslovni prostor v nestanovanjski stavbi na naslovu Železna cesta 14, Ljubljana, z ID oznako št. 2636-7753-47, št. stavbe 7753, k.o. 2636 Bežigrad. Del stavbe št. 47 v naravi predstavlja pisarno št. 9.1. v 5. nadstropju v izmeri 166,60 m2 in  teraso št. 9.2.  v 5. nadstropju v izmeri 132,60 m2. Poslovni prostor predstavlja več pisarniških površin, ki so povezane z večjim osrednjim prostorom, namenjenim konferenčni dejavnosti. Vse pisarne imajo dostop na veliko zunanjo teraso. Del stavbe 2636-7753-6 v naravi predstavlja štiri parkirna mesta št. 139 do 142, označeni z 9.1. v 3. kleti, v skupni izmeri 51,10 m2.

Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete v priponki, obrnete pa se lahko tudi na Matejo Gašperlin tel. št.: 01 478 1877 ali e-naslov: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

28. 2. 2014

Ministrstvo za pravosodje obljavlja namero za prodajo poslovnega prostora na naslovu Na produ 58, Prevalje, z metodo neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene tukaj. Obrazec za oddajo ponudbe dobite tukaj.

 

27. 1. 2014

Republika Slovenija objavlja namero za oddajo v najem naslednjih nepremičnin z metodo javne dražbe:
 
a) Opremljen poslovni prostor št. 2 (špedicija 2), v objektu št. 17 (izstop iz RS) na MP Gruškovje, v izmeri 17,00 m2. Izklicna cena: 220 EUR/mesec

b) Opremljen poslovni prostor št. 4 (špedicija 4), v objektu št. J15 na MP Obrežje, v izmeri 13,11 m2. Izklicna cena: 220 EUR/mesec

c) Opremljen poslovni prostor št. 5 (špedicija 5), v objektu št. J15 na MP Obrežje, v izmeri 13,22 m2. Izklicna cena: 220 EUR/mesec

Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete v priponki, obrnete pa se lahko tudi na Matejo Gašperlin, e-naslov: mateja.gasperlin@gov.si.

OPOZORILO: v objavi javne držabe v Uradnem listu RS št. 6/2014 je napačno naveden datum izvedbe javne držabe. Javna držaba bo potekala dne 18. 2. 2014, dokumentacijo pa je potrebno poslati do 14. 2. 2014 do 12. ure. Popravek bo objavljen v naslednji številki Uradnega lista.

Dražitelji, ki se bodo prijavili na razpis, morajo vplačati varščino v višini izhodiščne mesečne najemnine v višini 220 EUR.

 

 

27. 1. 2014

Republika Slovenija objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin z metodo javne dražbe:
 
1. Nepremičnine parc. št. 4252/11, 4252/16 in 4252/17, vse k.o. 2214 Breginj, v skupni izmeri 260 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 129, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Most na Nadiži in zemljišče ob objektu.Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Kobarid št. 3501-1/13 z dne 19. 9. 2013 izhaja, da se nepremičnine parc. št. 4252/11, 4252/16 in 4252/17, vse k.o. 2214 Breginj nahajajo v območju stavbnih zemljišč, parc. št. 4252/11 – servisne dejavnosti – območje mejnega prehoda, parc. št. 4252/16 in 4252/17 – območje urejanja prometnih površin. Izklicna cena: 12.500 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Nepremičnini parc. št. 2599/3 in 2599/2, obe k.o. 1 Hodoš, v skupni izmeri 2.428 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 416, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Hodoš in zemljišče ob objektu. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Hodoš št. 3501-0060/2013-2 z dne 18. 9. 2013 izhaja, da se nepremičnini parc. št. 2599/3 in 2599/2, obe k.o. 1 Hodoš nahajata v območju stavbnih zemljišč. Na nepremičninah obstoji varstveni režim po 8. členu Uredbe o krajinskem parku Goričko (Ur. l. RS št. 101/03) in Uredbi o posebnih varstvenih območjih (NATURA 2000) (ur. l. RS št. 49/04). Izklicna cena: 66.000 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet prodaje je poslovni prostor v nestanovanjski stavbi na naslovu Na produ 58, Prevalje, z ID oznako št. 884-622-5, št. stavbe 622, k.o. 884 Farna vas. Del stavbe v naravi predstavlja poslovni prostor v pritličju v izmeri 220,10 m2. Izklicna cena: 78.500 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete v priponki, obrnete pa se lahko tudi na Matejo Gašperlin, e-naslov: mateja.gasperlin@gov.si.

 

14. 1. 2014

Republika Slovenija objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem poslovnega prostora ŠPEDICIJA 4, v izmeri 22,35 m2, ki se nahaja v poslovni stavbi  št. 16, stoječi na MP Gruškovje. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

6. 1. 2014

Odgovor na vprašanja enega od ponudnikov (koliko protivlomnih in protipožarnih arhivskih omar je potrebno zagotoviti in kakšna je dimenzija teh omar), ki se nanaša na objavljeno namero št. 352-95/2013 z dne 29.11.2013 za javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe državne uprave v Celju najdete tukaj.

 

5. 12. 2013

Ministrstvo za pravosodje  v skladu z 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni. list RS št 34/11,42/12 in 24/13) objavlja namero za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 871/1 in 863/11 obe  k.o. 2713 Ob železnici. Dodatne informacije dobite pri Stanetu  Cvelbarju, tel. št. (01) 478 8558.

 

2. 12. 2013

Ministrstvo za pravosodje, na podlagi 50. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja namero za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe inšpekcijskih služb v Celju za nedoločen čas. Podrobnejše informacije so navedene v tehnični dokumentaciji za javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe državne uprave v Celju in v obrazcu ponudba, ki sta prilogi te namere.

 

V zvezi z objavljeno namero za javno zbiranje ponudb in vprašanjem enega od ponudnikov,  koliko protivlomnih in protipožarnih arhivskih omar je potrebno zagotoviti in kakšna je dimenzija teh omar, obveščamo vse zainteresirane ponudnike, da bo odgovor objavljen v ponedeljek 6.1.2014 do 10 ure.

 

Obveščamo vse zainteresirane najemodajalce, da podaljšujemo rok za oddajo ponudb do vključno 20.12.2013 in rok za postavljanje vprašanj  v zvezi z namero do vključno 17.12.2013.

 

V zvezi z objavljeno namero za javno zbiranje ponudb smo prejeli naslednja vprašanja:

 

1. Vprašanje: Poleg tega bi vas prosili še za pojasnilo glede ponudbene cene (zadnja tabela v obrazcu ponudba) in sicer nas zanima ali morajo biti v navedeni tabeli dodani tudi stroški upravljanja (v primeru, da se plačujejo v mesečnem pavšalu), ali zgolj seštevek najemnin za pisarne in parkirna mesta.

Odgovor: znesek, ki se vpiše v zadnjo tabelo v obrazcu ponudb (tabela: najem skupaj)  je zgolj seštevek najemnin (ločeno za poslovne prostore in ločeno za parkirna mesta ) brez vseh obratovalnih stroškov. Obratovalne stroške se vpisuje v prvo tabelo, v drugi tabeli pa se obratovalne stroške našteje.

 

2. Vprašanje: koliko protivlomnih in protipožarnih arhivskih omar je potrebno zagotoviti in kakšna je dimenzija teh omar?

 

Odgovor: obveščamo vse zainteresirane najemodajalce, da bomo odgovor v zvezi s arhivskimi omarami objavili dne 3.1.2014 na naši spletni strani.  V zvezi s tem podaljšujemo rok za oddajo ponudb do vključno 8.1.2014.

 

 

2. 12. 2013

Republika Slovenija objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem zemljišča parc. št. 43/2, k.o. 2316 Vrtojba, na MP Vrtojba. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

23. 10. 2013

Ministrstvo za pravosodje objavlja namero za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi za nepremičnino na naslovu Trg Leona Štuklja 10 v Mariboru. Vse dodatne informacije dobite pri Sandri Škofic na tel. 01 478 8552.

 

3. 10. 2013

Ministrstvo za pravosodje objavlja v skladu z 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni. list RS št 34/11,42/12 in 24/13) namero za sklenitev pogodbeo ustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parc. št. 642/2 k.o. 2248 Tolmin.

Dodatne informacije dobite pri Stanetu  Cvelbarju na tel. številki: 01/478 8558.

 

4. 9. 2013

Ministrstvo za pravosodje, objavlja namero za prodajo nepremičnin s parc. št. 649, 676, 673/2 in 677, vse k.o. 2492 Slavina, po metodi neposredne pogodbe. Vse infomracije glede prodaje dobite pri Mateji Gašperlin na e-pošti: mateja.gasperlin(at)gov.si ali na tel.: 01/478 1877.

 

19. 8. 2013

Republika Slovenija objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem poslovnega prostora z oznako ŠO.2 v velikosti 18,20 m2 na MMP Gruškovje. Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: mateja.gasperlin(at)gov.si.

 

24. 7. 2013

Republika Slovenija, v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja namero o  oddaji v brezplačno uporabo nepremičnine, objekta bivše Srednje ekonomske šole v Murski Soboti, Mestni občini Murska Sobota.

Podatki o nepremičnini - objektu: parc. št. 335/0 k.o. 105 Murska Sobota, številka stavbe 1882 in 1884.

Več informacij dobite na tel. št. 01 478 8558 ali e-pošti: stane.cvelbar(at)gov.si.