Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

T: (01) 369 5342

F: (01) 369 5783

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

 

MINISTRICA ZA PRAVOSODJE

Andreja KATIČ, ministrica

T: (01) 369 5271 

 

DRŽAVNA SEKRETARKA

dr. Dominika ŠVARC PIPAN, državna sekretarka

T: (01) 369 5428

 

 

DRŽAVNI SEKRETAR

Gregor STROJIN, državni sekretar  

T: (01) 369 5428

 

 

VODJA KABINETA

Petra LEVSTEK

T: (01) 369 5271

 

 

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

mag. Vesna STRNIŠA

T: (01) 369 5317

 

 

URAD ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN MEDNARODNO PRAVNO POMOČ

Katja REJEC LONGAR, direktorica

T: (01) 369 5400

 

 

SLUŽBA ZA NADZOR ORGANIZACIJE POSLOVANJA SODIŠČ

Miran JAZBINŠEK, vodja službe

T: (01) 369 5200

 

 

DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJSKO ZAKONODAJO IN PRAVOSODNO UPRAVO

mag. Evelin PRISTAVEC TRATAR, generalna direktorica

T: (01) 369 5763

 

 

DIREKTORAT ZA KAZNOVALNO PRAVO IN ČLOVEKOVE PRAVICE

mag. Nina KOŽELJ, v. d. generalnega direktorja 

T: (01) 369 5268

 

 

DIREKTORAT ZA CIVILNO PRAVO

Miha VERČKO, generalni direktor

T: (01) 369 5244

 

 

SEKRETARIAT

dr. Uroš Gojkovič, generalni sekretar

T: (01) 369 5775

 

 

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU

dr. Tadeja JELOVŠEK, višja sodnica, direktorica

T: (01) 369 5770

 

 

 

 

ORGAN V SESTAVI

 

UPRAVA ZA PROBACIJO

mag. Danijela Mrhar Prelić, direktorica

T: (01) 369 5342

E: gp.upro(at)gov.si

 

 

UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

mag. Bojan Majcen, v.d. generalnega direktorja

T: (01) 300 5670

F: (01) 300 5620

E: gp.ursiks(at)gov.si