Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

T: (01) 369 5342

F: (01) 369 5783

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

 

 

 

MINISTER ZA PRAVOSODJE

mag. Goran KLEMENČIČ, minister 

T: (01) 369 5271

 

 

DRŽAVNA SEKRETARKA

Tina BRECELJ, državna sekretarka 

T: (01) 369 5428

 

 

DRŽAVNI SEKRETAR

Darko STARE, državni sekretar  

T: (01) 369 5428

 

 

VODJA KABINETA

Matic ZUPAN, po pooblastilu ministra

T: (01) 369 5271

 

 

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

 

URAD ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN MEDNARODNO PRAVNO POMOČ

Katja REJEC LONGAR, direktorica

T: (01) 369 5400

 

 

PROJEKTNA ENOTA UČINKOVITO PRAVOSODJE

Gabrijela SARJAŠ DIRNBEK, vodja projektne enote

T: (01) 369 5452

 

 

SLUŽBA ZA INFORMATIKO IN ePRAVOSODJE

mag. Janez CIRINGER, vodja službe

T: (01) 369 5366

SLUŽBA ZA NADZOR ORGANIZACIJE POSLOVANJA SODIŠČ

Miran JAZBINŠEK, vodja službe

T: (01) 369 5200

 

DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJSKO ZAKONODAJO IN PRAVOSODNO UPRAVO

mag. Evelin PRISTAVEC TRATAR, generalna direktorica

T: (01) 369 5763

 

 

DIREKTORAT ZA KAZNOVALNO PRAVO IN ČLOVEKOVE PRAVICE

mag. Nina KOŽELJ, v. d. generalnega direktorja 

T: (01) 369 5268

 

DIREKTORAT ZA CIVILNO PRAVO

Sara REGANCIN, v. d. generalne direktorice

T: (01) 369 5244

 

 

SEKRETARIAT

Lilijana KODRIČ, generalna sekretarka

T: (01) 369 5780

 

 

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU

dr. Tadeja JELOVŠEK, višja sodnica, direktorica

T: (01) 369 5770

 

 

 

 

ORGAN V SESTAVI

 

UPRAVA ZA PROBACIJO

mag. Danijela Mrhar Prelić, v. d. direktorice

T: (01) 369 5342

E: gp.upro(at)gov.si

 

 

UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Jože PODRŽAJ, generalni direktor

T: (01) 300 5670

F: (01) 300 5620

E: gp.ursiks(at)gov.si