Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRO - ORGAN V SESTAVI

 

mag. Danijela MRHAR PRELIĆ, direktorica

 

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5342

E: gp.upro(at)gov.si

 

 

 

NALOGE:

 

 • priprava strategije razvoja probacije;
 • priprava zakonodajnih podlag za izvrševanje kazenskih sankcij in ukrepov, ki se izvršujejo v skupnosti;
 • analiza stanja in oblikovanje novih strokovnih procesov; 
 • analiza in priprava vsebinskih podlag za vzpostavitev baze podatkov;
 • priprava strategije za razvoj specialnih programov za obravnavo storilcev kaznivih dejanj, ki so jim izrečene sankcije in ukrepi, ki se izvršujejo v skupnosti in sodelovanje z izvajalci pri njihovem razvoju;
 • priprava podlag za razvoj modela za oceno dejavnikov tveganja;
 • sodelovanje pri zagotavljanju kadrovskih in organizacijskih pogojev za delovanje organa v sestavi;
 • strokovne in usklajevalne naloge v zvezi s sodelovanjem z drugimi državnimi organi in organizacijami;
 • priprava in izvedba izobraževanja za sodnike, tožilce, strokovne delavce centrov za socialno delo in zavodov za prestajanje kazni zapora ter drugih;
 • zbiranje in priprava analiz, poročil in podatkov s področja izvrševanja alternativnih sankcij;
 • mednarodno sodelovanje in aktivno sodelovanje v evropskem združenju probacijskih služb (CEP), 
 • sodelovanje z domačimi in mednarodnimi raziskovalnimi inštituti;
 • naloge na področju odnosov z javnostmi (informiranje in obveščanje) in promocije.