Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Osnovno poslanstvo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zagotavljajo možnost resocializacije zaprtim osebam. Obravnava zaprtih oseb mora biti organizirana tako, da zaprte osebe usposablja za življenje na prostosti in jih odvrača od ponavljanja kaznivih dejanj, da bodo po prestani kazni lahko živeli v skladu z veljavnimi pravnimi in moralnimi normami. Vizija Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je razvijati sodoben, human in resocializacijsko usmerjen zaporski sistem.

 

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na:

  • izvrševanje kazenskih sankcij,
  • organizacijo in vodenje zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma,
  • zagotavljanje finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje zavodov in prevzgojnega doma,
  • usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih sankcij,
  • uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je bila odvzeta prostost.

V Republiki Sloveniji se kazni zapora in mladoletniškega zapora ter kazni zapora, izrečene po drugih predpisih, izvršujejo v šestih zavodih za prestajanje kazni zapora, ki delujejo na trinajstih lokacijah. Kazenska sankcija se izvrši, ko postane odločba, s katero je sankcija izrečena, pravnomočna in ko za njeno izvršitev ni zakonite ovire.

 

Zavodi za prestajanje kazni zapora so: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor.

 

V okviru Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij deluje tudi Prevzgojni dom Radeče za mladoletnike, kamor so napoteni mladoletniki z vzgojnim ukrepom oddaje v prevzgojni dom.