Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELO

DELO IN ZAPOSLOVANJE ZAPRTIH OSEB

V zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu se obsojencem in pripornikom delo zagotavlja predvsem v javnem gospodarskem zavodu, pri hišnih delih, nekaterim pa tudi zunaj zavoda. Zaprte osebe so razporejene na delo v skladu s sistematizacijo delovnih mest.

 

Delo v zavodih za prestajanje kazni zapora se poskuša omogočiti vsem zaprtim osebam, ki so zmožne za delo. Z zagotavljanjem dela se zaprtim osebam zagotavlja ohranjanje, pridobivanje in povečanje njihovih strokovnih sposobnosti z namenom, da se po prestani kazni zapora lažje vključijo v življenje na prostosti. Za obsojenca, ki ni sposoben za redno delo, mora zavod v okviru možnosti zagotoviti delovno terapijo. Zaprte osebe so za opravljeno delo plačane v skladu s Pravilnikom o plačilu za delo obsojencev.

 

V skladu s 16. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ima izobraževanje, opredeljeno v osebnem načrtu, enak status kot delo.

 

V zavodih za prestajanje kazni zapora deluje enovit javni gospodarski zavod JGZ Rinka.

 

 

JGZ Rinka
direktor: Aleš Kumperger

Linhartova 3, Celje
T: (03) 428 6810
F: (03) 548 4680