Skoči na vsebino

DELO

DELO IN ZAPOSLOVANJE ZAPRTIH OSEB

V zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu se obsojencem in pripornikom delo zagotavlja predvsem v javnem gospodarskem zavodu, pri hišnih delih, nekaterim pa tudi zunaj zavoda. Zaprte osebe so razporejene na delo v skladu s sistematizacijo delovnih mest.

 

Delo v zavodih za prestajanje kazni zapora se poskuša omogočiti vsem zaprtim osebam, ki so zmožne za delo. Z zagotavljanjem dela se zaprtim osebam zagotavlja ohranjanje, pridobivanje in povečanje njihovih strokovnih sposobnosti z namenom, da se po prestani kazni zapora lažje vključijo v življenje na prostosti. Za obsojenca, ki ni sposoben za redno delo, mora zavod v okviru možnosti zagotoviti delovno terapijo. Zaprte osebe so za opravljeno delo plačane v skladu s Pravilnikom o plačilu za delo obsojencev.

 

V skladu s 16. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ima izobraževanje, opredeljeno v osebnem načrtu, enak status kot delo.

 

V zavodih za prestajanje kazni zapora deluje enovit javni gospodarski zavod JGZ Rinka.

 

 

JGZ Rinka
direktor: Aleš Kumperger

Linhartova 3, Celje
T: (03) 428 6810
F: (03) 548 4680