Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNO SODELOVANJE

MEDNARODNO SODELOVANJE

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij aktivno sodeluje z upravami za izvrševanje kazenskih sankcij drugih držav, mednarodnimi raziskovalnimi inštituti in z mednarodnimi organizacijami s področja izvrševanja kazenskih sankcij.

 

Namen vključevanja v evropske integracijske mreže je izmenjava izkušenj in dobrih praks in razvoj strokovnega dela za učinkovitejše izvrševanje kazenskih sankcij.

 

Področje zajema spremljanje uresničevanja mednarodnih standardov, priporočil in konvencij vezanih na izvrševanje kazenskih sankcij. V okviru mednarodnega sodelovanja poteka koordinacija in sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje pri organizaciji obiskov mednarodnih nadzornih organov in pri pripravi poročil in dokumentov vezanih na mednarodne standarde. Aktivno poteka sodelovanje s pristojnimi organi Sveta Evrope (SPACE – evropska zaporska statistika, CDAP – konference, poročila, organizacija študijskih obiskov strokovnjakov iz drugih držav – projekti reform..). V okviru področja poteka izdelava informacij in poročil za potrebe iz tujine (zaporske uprave, organizacije, raziskovalni inštituti); sodelovanje z mednarodnimi organizacijami; organizacija in koordinacija študijskih obiskov iz tujine; koordinacija udeležbe strokovnjakov uprave na mednarodnih konferencah in študijskih poteh v zaporih v tujini; izdelava poročil za potrebe mednarodnega sodelovanja institucij v Sloveniji (Ministrstvo za pravosodje, Statistični urad RS, mednarodne statistike iz področja kazenskega pravosodja...) in priprava analiz, podatkov in informacij za potrebe uprave.

 

Glavni cilji sodelovanja so primerjalni pregled stanja in ravni sistema v RS za učinkovitejše izvrševanje kazenskih sankcij z izmenjavo izkušenj, dobrih praks in razvojem strokovnega dela, izvrševanje kazenskih sankcij v skladu z mednarodnimi standardi, razvoj strokovne kompetentnosti in uresničevanje poslanstva uprave.

 

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je članica International Corrections and Prisons Association – ICPA, ki je nevladna, neprofitna mednarodna organizacija, ustanovljena leta 1998 z namenom povezovanja strokovnjakov iz kazenskega pravosodja v dialogu in izmenjavi idej in prakse za razvoj strokovnega izvrševanja kazenskih sankcij. Poslanstvo organizacije je sodelovanje in prispevek k varnosti družbe in bolj zdrave skupnosti z vzpodbujanjem boljše tretmajske prakse v zaporih in v skupnosti. ICPA organizira letne konference z možnostjo izmenjave prakse in učenja v okviru delavnic. Med časom konference se oblikujejo strokovne skupine, ki med letom razvijajo programe in projekte za napredek izvrševanja kazenskih sankcij.

 

S podporo ICPA se je v letu 2009 ustanovila neformalna asociacija generalnih direktorjev zaporskih uprav srednje Evrope – Round Table of Director Generals of Prison Services of the Central European Countries – MECR, katere članica je tudi Slovenija. 4. srečanje generalnih direktorjev je potekalo v Ljubljani 12. maja 2010. MECR je neformalen mehahizem, ki povezuje generalne direktorje zaporskih uprav srednje Evrope s ciljem promocije varnosti v zaporih, bolj učinkovite integracije storilcev kaznivih dejanj v družbo z izmenjavo znanja, dobrih praks, odprtih težav in izkušenj na najvišji vodstveni ravni. Srečanja potekajo dvakrat na leto, vsakokrat v drugi državi.


V mednarodno sodelovanje so vključeni zaposleni iz Generalnega urada in zavodov za prestajanje kazni zapora. Služba za mednarodno sodelovanje na Generalnem uradu uprave aktivnosti predlaga, pripravlja, koordinira, usklajuje in posamezne naloge izvaja.

 

Mednarodno sodelovanje vodi:

Robert Friškovec

 

Generalni urad

Jesenkova 3
1000 Ljubljana

 

T: (01) 300 5670
F: (01) 300 5620
E: gp.ursiks(at)gov.si