Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNOST

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V ZAVODIH ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA

Zagotavljanje varnosti je eno od ključnih področij izvrševanja kazenskih sankcij, v okviru katere poteka usklajevanje, analiziranje in predlaganje sistemskih ter strokovnih rešitev s področja varovanja zavodov za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji. Varnost v zavodih za prestajanje kazni zapora zagotavljajo vsi javni uslužbenci, predvsem pravosodni policisti. Ti skrbijo za varnost, red in disciplino v varovanih objektih ter spremljajo zaprte osebe zunaj zavoda.

 

Na področju varnosti v okviru Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij deluje aktiv poveljnikov pravosodnih policistov, ki tekoče obravnava vsa vprašanja s področja varovanja zaporov. Aktiv poveljnikov vodi vodja oddelka za varnost Generalnega urada Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

 

Oddelek za varnost Generalnega urada spremlja in analizira varnostne dogodke v zavodih za prestajanje kazni zapora ter vodi evidence izrednih dogodkov s področja varnosti. Nudi operativno pomoč zavodom pri reševanju zadev, ki zadevajo več zavodov hkrati ter nadzira delo pravosodnih policistov v okviru pristojnosti Generalnega urada, ki vključujejo preverjanje pritožb, analizo uporabe prisilnih sredstev in analizo posameznih večjih izrednih dogodkov. Sodeluje z generalno policijsko upravo na področju varovanja zaporov in sodelovanja pri skupnih operativnih nalogah in usposabljanjih. Oddelek za varnost Generalnega urada načrtuje, pripravlja in izvaja celoten sistem usposabljanja pravosodnih policistov, načrtuje in izvede postopke nakupa uniform za pravosodne policiste ter posebne opreme za varovanje. V okviru svojih delovnih nalog načrtuje in pripravlja tehnične zahteve za investicije in posodobitve tehničnega in elektronskega varovanja ter izdelavo standardov za posamezne segmente varovanja.


Vodja oddelka za varnost:

Jasmin Musić

 

Generalni urad
Oddelek za varnost
Jesenkova 3
1000 Ljubljana

 

T: (01) 300 5670
F: (01) 300 5620
E: gp.ursiks(at)gov.si