Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO IN UVELJAVLJANJE PRAVIC ZAPRTIH OSEB

VARSTVO IN UVELJAVLJANJE PRAVIC ZAPRTIH OSEB

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) v členih od 83. do 85. podrobneje ureja področje uveljavljanja in varstva pravic obsojencev. V skladu z zakonskimi določbami lahko obsojenec, ki meni, da je bil podvržen mučenju ali drugim krutim oblikam nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, s predlogom zahteva sodno varstvo. Takšen predlog je zavod dolžan poslati tudi pristojnemu državnemu tožilcu. Če je bila obsojencu pri tem povzročena škoda, lahko zahteva odškodnino v skladu z zakonom neposredno tudi od tistega, ki mu je povzročil škodo.

 

Če pride med prestajanje kazni zapora do drugih kršitev pravic ali do drugih nepravilnosti, za katere ni zagotovljeno sodno varstvo, ima obsojenec pravico pritožiti se generalnemu direktorju Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana.

 

Če obsojenec na svojo pritožbo v 30 dneh od njene vložitve ne dobi odgovora ali če ni zadovoljen z odločitvijo generalnega direktorja, ima pravico vložiti vlogo na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

 

Obsojenec se ima pravico pritožiti zaradi kršitve svojih pravic in zaradi nepravilnosti, za katere ni zagotovljeno sodno varstvo tudi drugim organom, ki opravljajo nadzorstvo v zavodu.

 

Nadzorstvo glede zakonitega ravnanja z obsojenci v zavodih za prestajanje kazni zapora opravlja poleg Ministrstva za pravosodje, predsednik Okrožnega sodišča, na območju katerega je zavod oz. njegov oddelek ter Varuh človekovih pravic. Nadzorstvo nad izobraževanjem obsojencev v zavodih opravlja Ministrstvo za šolstvo, strokovni in upravni nadzor nad zdravstveno dejavnostjo zavodov pa se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

Področje varstva in uveljavljanja pravic zaprtih oseb:

 

Generalni urad

Jesenkova 3
1000 Ljubljana

 

T: (01) 300 5670
F: (01) 300 5620
E: gp.ursiks(at)gov.si