Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST IN KOLEDAR DOGODKOV

PD Radeče – dan odprtih vrat


V začetku letošnjega leta je Prevzgojni dom Radeče aktivno pričel sodelovati z društvom Ekvator. Društvo proučuje, spoznava in raziskuje področja dela z zaprtimi osebami in osebami po prestani kazni zapora. Njihov projekt ''Lesena...

PD Radeče - taborjenje


Pred leti so delavci Prevzgojnega doma Radeče tradicionalno organizirali in izvedli štiridnevni tabor z mladoletniki ob reki Kolpi. Zaradi različnih dejavnikov je v zadnjih letih ta aktivnost zamrla. Izhajajoč iz preteklih...

ZPKZ Dob - športno srečanje in prijateljska tekma


V času svetovnega prvenstva v nogometu so tudi v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, 19. junija 2014, organizirali športno srečanje in povratno prijateljsko nogometno tekmo med ekipo iz Mokronoga in zavodsko ekipo obsojencev....

ZPKZ Dob – srečanje PO Slovenska vas in OO Puščava


10. junija 2014 so se obsojenci Polodprtega oddelka Slovenska vas v spremstvu strokovnih delavcev odpravili na pohod in srečanje z Odprtim oddelkom Puščava. Namen srečanja je bilo izvesti tekmovanje v športnih igrah. Obsojenci so...

Novinarska konferenca URSIKS v zvezi z aktualnimi dogodki v zaporskem sistemu


Vabimo vas na novinarsko konferenco Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, na kateri bo v.d. generalnega direktorja Jože Podržaj predstavil aktualne dogodke v zaporskem sistemu. Novinarska konferenca bo potekala danes, 24...

Obvestilo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij


Generalni urad Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v zadnjih dneh prejel številna vprašanja v zvezi z morebitnim prihodom Janeza Janše na prestajanje kazni zapora.

Napoved dogodka: Strokovni posvet »Človek v središču: ponovno upanje, zaupanje in samozaupanje«


Generalni urad Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij – Oddelek za vzgojo in Oddelek za varnost v dneh od 12. do 13. junija 2014 organizirata strokovni posvet z naslovom »Človek v središču: ponovno upanje, zaupanje in...