Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST IN KOLEDAR DOGODKOV

ZPKZ Dob – novo sprehajališče


V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so pristopili k aktivnemu iskanju možnosti za zapolnitev prostega časa obsojencev in v mesecu avgustu realizirali idejo o pridobitvi novih površin za bivanje na prostem. Novo...

Prevzem novih avtomobilov


Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je 13. avgusta 2015 prevzela 7 novih vozil, ki jih bodo uporabljali zavodi Dob, Celje, Ljubljana, Maribor in Oddelek Nova Gorica. Od teh so 4 vozila specialna kombinirana, namenjena...

Novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F)


V torek, 4. avgusta 2015, je pričela veljati novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F). V ta namen je bilo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob organizirano izobraževanje vodstvenih delavcev vseh zavodov za...