Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST IN KOLEDAR DOGODKOV

28. 10. 2015

ZPKZ Dob, POO Slovenska vas - srečanje polodprtega in odprtih oddelkov

Polodprti oddelek Slovenska vas je 27. oktobra 2015 organiziral srečanje z odprtimi oddelki, ki so se ga udeležili predstavniki vseh dislociranih odprtih oddelkov slovenskih zaporov: OO Puščava, OO Rogoza in OO Ig. Druženje je...

22. 10. 2015

ZPKZ Dob - usposabljanje obsojencev

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob je v sodelovanju s Centrom za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje izvajal usposabljanje za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) čistilca prostorov. Usposabljanje je v prostorih šole...

19. 10. 2015

Obvestilo za javnost Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij v celoti zavrača navedbe o nehumani obravnavi obsojenca R. Stanića, ki so objavljene na spletnem mestu publishwall. Ne drži, da imenovanemu obsojencu, ki zaporno kazen prestaja v Zavodu...

19. 10. 2015

Zmaga ekipe pravosodnih policistov na mednarodnem tekmovanju

V mestu Lepoglava na Hrvaškem je 16. oktobra 2015 potekalo 4. tekmovanje v prikaznih tehnikah uporabe fizične sile. Tekmovanje že drugo leto vključuje mednarodno udeležbo. Letos se ga je udeležilo 31 ekip, med njimi ekipe iz...

16. 10. 2015

Okrogla miza generalnih direktorjev zaporskih uprav Srednje Evrope

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj se je v Kovačovi na Slovaškem udeležil okrogle mize generalnih direktorjev zaporskih uprav Srednje Evrope - Middle Europe Corrections Roundtable - MECR....

15. 10. 2015

ZPKZ Dob - akustični koncert

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so v četrtek, 15. oktobra 2015, v zavodski jedilnici organizirali samostojni akustični koncert. Nastopila sta dva obsojenca, pevec in klaviaturist, ki sta se predstavila z enournim...

2. 10. 2015

ZPKZ Ig - zaključek mednarodnega projekta "Competent to do"

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig je vključen v mednarodni projekt Competent to do, v katerega so poleg partnerjev iz Slovenije (Zavod MiT, CDI Univerzum, Center Spirala) vključeni še partnerji iz Nemčije, Litve in Hrvaške....