Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST IN KOLEDAR DOGODKOV

Tradicionalni slovenski zajtrk v slovenskih zaporih


Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom so tudi letos pristopili k projektu tradicionalnega slovenskega zajtrka, z namenom spodbujanje uživanja lokalno pridelane hrane, ki je bolj sveža in manj obremenjuje okolje s...

ZPKZ Dob - ustvarjalna delavnica


V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so v petek, 13. novembra 2015, organizirali delavnico ''Decopatch – papirna tehnika''. Delavnico je vodila zunanja izvajalka ga. Aja Vesna Ginovska, sodelovalo je 6 obsojencev. Udeleženc...

Teden zaporov 2015


Teden zaporov poteka v okviru Zaporniškega vikariata od 15. do 21. novembra 2015. Letošnje geslo tedna molitve je »Nova in živa pot«. Teden zaporov je nastal z namenom molitve in ozaveščanja o potrebah zaprtih oseb in njihovih...

ZPKZ Maribor – koncert


V Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor je 11. novembra 2015 v popoldanskih urah potekala koncertna prireditev "ČUZAFEŠT". Dogodka v izvedbi glasbenikov Jerneja Mažgona – Jerrya (idejni vodja), pevke Bilbi (Maja Pihler...

Novinarska konferenca URSIKS – zaključek mednarodnega izobraževalnega projekta v ZPKZ Ig


Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v petek, 6. novembra 2015, predstavila mednarodni izobraževalni projekt Competent to do, ki se je izvajal v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. Generalni direktor Uprave RS za...

Napoved dogodka URSIKS: novinarska konferenca ob zaključku mednarodnega izobraževalnega projekta v ZPKZ Ig


Vabimo vas na novinarsko konferenco ob zaključku mednarodnega izobraževalnega projekta Competent to do, ki je potekal v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. Konferenca bo v petek, 6. 11. 2015, ob 13. uri, v sejni sobi...

ZPKZ Dob - ustvarjalne delavnice


V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so za obsojence v okviru 2. oddelka zaprtega dela zavoda organizirali več ustvarjalnih delavnic. V torek, 27. oktobra 2015, so v popoldanskih urah organizirali delavnico na temo jesen....