Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST IN KOLEDAR DOGODKOV

URSIKS - prevzem novih specialnih vozil


Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je danes, 29. avgusta 2017, v uporabo prevzela 13 novih kombiniranih specialnih vozil. Nova vozila bodo nadomestila dotrajana vozila po posameznih zavodih za prestajanje kazni zapora, s...

ZPKZ Koper – računalniški tečaj


V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper so v mesecu juliju in avgustu 2017 v sodelovanju z Ljudsko univerzo Koper izvedli 60-urni tečaj »Računalniška pismenost za odrasle«. Obsojenci, vključeni v izobraževanje, so izrazili...

URSIKS: zaposlitev 30 novih pravosodnih policistov


Vlada RS se je dne 27. 7. 2017 seznanila s kadrovsko problematiko Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in sprejela sklep, s katerim so izpolnjeni pogoji za začetek zaposlitvenih postopkov za 30 novih pravosodnih policistov. ...