Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST IN KOLEDAR DOGODKOV

Svet Evrope pozdravil napredek pri zagotavljanju ustreznih bivalnih razmer v zaporih


Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope v formaciji nadzora nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je na zasedanju od 19. do 21. septembra 2017 v Strasbourgu sprejel sklepe v skupini sodb v zadevi...

PD Radeče – poletne in jesenske aktivnosti


V Prevzgojnem domu Radeče izhajajoč iz vzgojnega programa stremijo k temu, da mladostnike čim bolj usmerjajo in aktivno vključujejo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa. Slednje je pomembna sestavina osebnega načrta vsakega...

ZPKZ Dob - podelitev spričeval


V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob je v ponedeljek, 11. septembra 2017, potekala razglasitev in podelitev spričeval obsojencem, ki so uspešno zaključili program SPI Gastronomske in hotelske storitve, SSI Gastronomija in...