Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST IN KOLEDAR DOGODKOV

26. 10. 2017

ZPKZ Koper – obisk sodnikov in tožilcev

Zavod za prestajanje kazni zapora Koper je v sredo, 25. oktobra 2017, obiskala skupina sodnikov in tožilcev iz različnih držav Evropske unije (Češka, Francija, Nemčija, Grčija, Španija, Švedska ter Poljska) in Slovenije....

20. 10. 2017

ZPKZ Dob - srečanje polodprtega in odprtih oddelkov

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Polodprti oddelek Slovenska vas, je 17. oktobra 2017 organiziral tradicionalno srečanje z odprtimi oddelki, ki so se ga udeležili predstavniki Odprtega oddelka Rogoza in Ig. Druženje je...

13. 10. 2017

ZPKZ Ljubljana – športni dogodek

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana so v mesecu septembru in oktobru 2017 za obsojence organizirali prvenstvo v balinanju, ki se je zaključilo s finalnim turnirjem četverice najboljših. Prijavljenih je bilo 15...

12. 10. 2017

ZPKZ Ig – poletne in jesenske aktivnosti

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig so v poletnem in jesenskem času organizirali več prireditev, kjer so obsojenke lahko predstavile svoje izdelke, znanje, izkušnje in nenazadnje svojo humorno plat. Ponovno je zaživel...

5. 10. 2017

ZPKZ Dob - jesenski pohod

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so v torek, 3. oktobra 2017, organizirali jesenski pohod na bližnji vrh Debenec, ki je hkrati tudi najvišji vrh v občini Mirna. Pohodniki so se zjutraj zbrali pred vhodom zapora, kjer...

25. 9. 2017

Svet Evrope pozdravil napredek pri zagotavljanju ustreznih bivalnih razmer v zaporih

Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope v formaciji nadzora nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je na zasedanju od 19. do 21. septembra 2017 v Strasbourgu sprejel sklepe v skupini sodb v zadevi...

25. 9. 2017

PD Radeče – poletne in jesenske aktivnosti

V Prevzgojnem domu Radeče izhajajoč iz vzgojnega programa stremijo k temu, da mladostnike čim bolj usmerjajo in aktivno vključujejo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa. Slednje je pomembna sestavina osebnega načrta vsakega...