Skoči na vsebino

VODSTVO

 

Delo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij vodi generalni direktor.

 
Generalni direktor:

Jože Podržaj

 


Jože Podržaj je po izobrazbi univerzitetni diplomirani psiholog. Leta 1984 se je kot pripravnik zaposlil v tedanjem Kazensko poboljševalnem domu Dob pri Mirni. Prva tri leta dela v zaporu na Dobu je opravljal klasična psihološka dela na področju obravnave zaprtih oseb. Kasneje je prevzel vodenje oddelka za sprejem in odpust obsojencev. Leta 1988 je prevzel vodenje službe za vzgojo in jo vodil do prevzema del in nalog direktorja zavoda v letu 1997. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob je neprekinjeno vodil 17 let.


Poleg izkušenj, ki jih je pridobil pri delu v zavodu Dob je skozi različne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja pridobil tudi potrebna znanja in veščine za opravljanje najzahtevnejših strokovnih in vodstvenih nalog. V marcu 2014 je prevzel naloge vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, meseca decembra 2014 ga je Vlada RS imenovala za generalnega direktorja.

 

T: (01) 300 5670
F: (01) 300 5620
E: joze.podrzaj(at)gov.si

 

 

 

Delo zavodov za prestajanje kazni zapora vodijo direktorji zavodov. Direktor zavoda je za svoje delo in za delo zavoda odgovoren generalnemu direktorju uprave.


Direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora:

  • mag. Bojan Majcen, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob
  • Tadeja Glavica, direktorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig
  • Zoran Remic, direktor Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
  • Miran Candellari, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana
  • Robert Šilc, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor
  • Dušan Valentinčič, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper
  • Jerica Lipec, direktorica Prevzgojnega doma Radeče