Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VODSTVO

 

Delo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij vodi generalni direktor.

 
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja:

mag. Bojan Majcen

 

 

Bojan Majcen je leta 1999 diplomiral na Fakulteti za varnostne vede, leta 2005 pa je magistriral na Fakulteti za evropske in državne študije. Poklicno pot je začel na Policijski postaji Trebnje. Opravljal je različne naloge, začel je kot pripravnik ter nato napredoval v vodjo varnostnega okoliša in komandirja Policijskega oddelka Mokronog. Leta 1992 se je vpisal v Višjo šolo za notranje zadeve in jo leta 1994 uspešno zaključil ter nadaljeval z delom kot pomočnik komandirja na Policijski postaji v Novem mestu, na Prometni policijski postaji Novo mesto, Policijski postaji Trebnje, kjer je bil od leta 1999 pa do leta 2000 tudi komandir policijske postaje. Z delom v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob je pričel 1. 4. 2000, in sicer kot vodja oddelka za varnost – poveljnik. Marca 2014 je prevzel vodenje zavoda, sprva po pooblastilu, kot direktor pa je vodenje zavoda uradno prevzel decembra leta 2015. Vlada RS ga je z dnem 15. 2. 2019 imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

 

 

T: (01) 300 5670
F: (01) 300 5620
E: gp.ursiks(at)gov.si

 

 

 

Delo zavodov za prestajanje kazni zapora vodijo direktorji zavodov. Direktor zavoda je za svoje delo in za delo zavoda odgovoren generalnemu direktorju uprave.

 

 

 

Direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora:

  • Lidija Pezdir Ristič, pooblaščena za vodenje Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob
  • Tadeja Glavica, direktorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig
  • Zoran Remic, direktor Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
  • Miran Candellari, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana
  • Robert Šilc, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor
  • Danijela Devčić, pooblaščena za vodenje Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper
  • Jerica Lipec, direktorica Prevzgojnega doma Radeče