Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKT ESS

Operacija »RAZVOJ DELOVNIH KOMPETENC ZAPRTIH OSEB«

 

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij RS je na podlagi Odločitve o podpori št. 9-1/2/MP/0 za operacijo »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb« z dene 2.2.2016 postala upravičenec. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«. Vrednost operacije znaša 980.000 EUR. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Namen operacije je uvedba in izvedba različnih programov za obravnavo zaprtih oseb s ciljem, da se zaprte osebe usposobi za življenje na prostosti s pridobivanjem delovnih kompetenc in hkrati z odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj. Našteto bo realizirano skozi aktivnosti izobraževanja, usposabljanja za delo in delovno terapijo ter svetovanja kot pomoč zaprtim osebam, s čimer bo dosežen rezultat, da bo čim večje število vključenih oseb pridobilo znanja in kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela. Obsojencem bo omogočeno pridobiti formalno izobrazbo za različne stopnje šolske izobrazbe ter znanja in spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev in s tem, po prestani kazni, osebno eksistenco brez socialne pomoči. V okviru operacije se bo omogočil tudi dostop do zadostnega števila prostovoljnih svetovalcev.


Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si