Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAVODI ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IN PREVZGOJNI DOM

V Republiki Sloveniji se kazni zapora in mladoletniškega zapora ter kazni zapora, izrečene po drugih predpisih, izvršujejo v šestih zavodih za prestajanje kazni zapora, ki delujejo na trinajstih lokacijah.

 

Zavodi za prestajanje kazni zapora so:

 

 

V okviru Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij deluje tudi prevzgojni dom za mladoletnike, kamor so napoteni mladoletniki z vzgojnim ukrepom oddaje v prevzgojni dom:

Prevzgojni dom Radeče

 

Največji Zavod za prestajanje kazni zapora je na Dobu, kjer moški obsojenci prestajajo kazen daljšo od enega leta in pol do 30 let zaporne kazni, centralni zavod za ženske na Igu za vse zaporne kazni, zavod za mladoletnike v Celju in regionalni zavodi v Kopru, Mariboru in Ljubljani, kjer obsojenci prestajajo kazen zapora do enega leta in pol. Vsak zavod ima odprti, polodprti in zaprti oddelek, ki se med seboj ločijo po stopnji zavarovanja in omejevanja svobode gibanja.

 

Kategorije zaprtih oseb v Zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu so: obsojenci/ke/, priporniki/ce/, obsojenci/ke, obsojeni na mladoletniški zapor in mladoletniki/ce/ v prevzgojnem domu. Skupna kapaciteta po evropskih merilih je 1.339 zaprtih oseb.

 

V zavodih morajo biti med seboj ločeni obsojenci in mladoletne osebe od polnoletnih, kakor tudi moški od žensk. V okviru petih zavodov so organizirani ločeni oddelki za izvrševanje pripora.