Skoči na vsebino

VODSTVO

mag. Goran KLEMENČIČ, minister za pravosodje

Goran Klemenčič je univerzitetni diplomirani pravnik, mag. prava, Harvard Law School, predan boju proti korupciji. 

 

Od 2010 do 2014 je bil predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, pred tem pa državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve. V preteklosti je več let delal kot vodja projektov in svetovalec na Oddelku za probleme kriminalitete Sveta Evrope v Strasbourgu, ter bil vodja evalvacij v projektih Direktorata za finančno kriminaliteto in korupcijo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj v Parizu.

 

Kot višji predavatelj je poučeval kazensko pravo, človekove pravice in policijska pooblastila na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, pred tem je bil na pravni fakulteti asistent pri prof. dr. Boštjanu M. Zupančiču. Od konca devetdesetih je stalni zunanji sodelavec projektov Sveta Evrope, Združenih Narodov, OECD-ja in Evropske komisije na področjih pravnih in institucionalnih reform pravosodja in krepitve vladavine kazenskega prava, policijskih pooblastil, specializiranih organov za pregon organiziranega kriminala.

 

 

TINA BRECELJ, DRŽAVNA SEKRETARKA

Tina Brecelj je univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Od marca 2013 do septembra 2014 je že opravljala funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za pravosodje, sicer pa je bila zaposlena na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije kot upravljavka projektov in svetovalka predsednika Vrhovnega sodišča RS.

 

Po končanem študiju se je leta 1998 zaposlila na Računskem sodišču Republike Slovenije. V času opravljanja dela revizorja je med drugim pridobila številna ekonomska znanja in projektno sodelovala z vrhovnimi revizijskimi institucijami drugih držav. V letih 2001 in 2002 je bila zaposlena na Višjem sodišču v Ljubljani. Za tem se je zaposlila na Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer je najprej opravljala dela in naloge strokovne sodelavke na oddelku za gospodarsko sodstvo, nato strokovne sodelavke v Uradu predsednika sodišča, od januarja leta 2003 pa je bila sekretarka oziroma direktorica Okrožnega sodišča v Ljubljani. V aprilu leta 2005 se je zaposlila na Vrhovnem sodišču RS kot vodja novoustanovljene Službe za razvoj sodne uprave. V času od septembra 2004 do decembra 2012 je bila podpredsednica Mednarodnega združenja za sodno upravo (International Association for Court Administration, IACA) s sedežem v Louisville, Kentucky, ZDA in vodja odbora za Evropo istega združenja. Kot članica odbora za Evropo z IACA še vedno sodeluje. 

 

 

DARKO STARE, DRŽAVNI SEKRETAR

Darko Stare je univerzitetni diplomirani pravnik. Od oktobra 2010 do nastopa funkcije državnega sekretarja je bil zaposlen kot vodja Službe za nadzor in preiskave na Komisiji za preprečevanje korupcije. Zadolžen je bil za koordiniranje, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela na področju nadzora, preiskav in zaščite prijaviteljev v okviru pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije.

 

Karierno pot je začel v Policiji kot kriminalist, kasneje je bil vodja skupine za premoženjske delikte v uradu kriminalistične službe policijske uprave v Kranju in inšpektor za krvne in spolne delikte pri Generalni policijski upravi. Leta 2002 je bil imenovan za pomočnika direktorja uprave kriminalistične policije, leta 2006 pa je postal inšpektor na področju zasebnega varovanja in detektivskih dejavnosti. Leta 2007 je postal namestnik direktorja Slovenske obveščevalno varnostne agencije in to delo opravljal do zaposlitve na Komisiji za preprečevanje korupcije. Je veteran vojne za Slovenijo, nosilec bronastega znaka zaslug za varnost, srebrnega znaka za prispevek k razvoju in krepitvi varnosti ter avtor različnih strokovnih člankov in prispevkov s področja kriminalistike ter kazenskega prava.