Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VODSTVO

Ministrica Andreja Katič

Andreja Katič se je rodila 22. decembra 1969 v Slovenj Gradcu. Leta 1996 je z diplomskim delom z naslovom Imisije – razmerje med stvarnopravnim in obligacijskopravnim varstvom končala študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. 

 

Po študiju se je zaposlila v Mestni občini Velenje, kjer je od leta 1998 do 1. avgusta 2014 opravljala delo direktorice občinske uprave Mestne občine Velenje. Ves čas je sodelovala pri delu Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije (SOS), v katerih je več let vodila Komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja. Štiri leta je bila članica Upravnega odbora Univerze v Mariboru in Sveta Zdravstvenega doma Velenje ter predsednica Združenja tajnikov (direktorjev občinskih uprav) slovenskih občin. Kot predstavnica občin je sodelovala v Nadzornem svetu za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov ter Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Delovala je tudi kot predsednica skupščine Komunalnega podjetja Velenje in Nadzornega sveta Elektro Maribor. Vseskozi je aktivna v družbenem življenju lokalne skupnosti, saj med drugim opravlja delo komisarke projekta Velenje – Unicefovo otrokom prijazno mesto ter sodeluje v Sosvetu za izboljšanje varnosti občank in občanov, katerega prizadevanja so bila nagrajena z razglasitvijo Velenja za najvarnejše slovensko mesto v letu 2013.
Na parlamentarnih volitvah leta 2014 je bila izvoljena za poslanko Državnega zbora RS in bila do imenovanja na ministrski položaj tudi njegova podpredsednica. Funkcije in dela, ki so bila nezdružljiva z opravljanjem poslanske funkcije, je v predpisanem roku opustila. 

 

Od 13. maja 2015 do 13. septembra 2018 je v vladi  dr. Mira Cerarja opravljala funkcijo ministrice za obrambo RS. 13. septembra 2018 pa  jo je Državni zbor RS na predlog predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca imenoval za ministrico za pravosodje RS. 

 

Aktivno govori angleški in hrvaški jezik ter pasivno nemški jezik.

 

Z družino živi v Velenju.

 

 

DRŽAVNA SEKRETARKA DR. DOMINIKA ŠVARC PIPAN

Dr. Dominika Švarc Pipan je doktorica politoloških znanosti (Univerza v Ljubljani, 2011), magistra javnega mednarodnega prava (London School of Economics, 2005) in univerzitetna diplomirana pravnica (Univerza v Ljubljani, 2003). 

 

Pred imenovanjem na mesto državne sekretarke na Ministrstvu za pravosodje je kot samostojna pravna svetovalka sodelovala s slovenskimi in tujimi državnimi organi, mednarodnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami ter korporacijami, zlasti na področjih mednarodnega humanitarnega prava, človekovih pravic, mednarodnega kazenskega prava, boja proti terorizmu, sodnega reševanja meddržavnih sporov, gospodarskih in investicijskih arbitraž ter regulacije na področju blockchain tehnologij. 

 

Med leti 2014-2016 je bila zaposlena na tožilstvu Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo ter Mehanizma OZN za mednarodna kazenska sodišča v Haagu, med leti 2010-2014 pa kot strokovna sodelavka na Meddržavnem sodišču v Haagu. 

 

Svojo profesionalno pot je začela na akademskem področju, kjer je od leta 2005 kot raziskovalka, znanstvena sodelavka in predavateljica sodelovala z univerzami in izobraževalnimi institucijami v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Španiji, Združenem kraljestvu, Nemčiji in na Nizozemskem. Od leta 2007 kot gostujoča predavateljica sodeluje z NATO-vim Centrom odličnosti za boj proti terorizmu v Ankari, od leta 2016 je gostujoča predavateljica na doktorskem študiju na Ameriški univerzi v BiH, od leta 2017 pa nerezidenčna višja znanstvena sodelavka Inštituta za varnostne in razvojne politike v Stockholmu.

 

Je tudi podpredsednica Jadranskega sveta ter članica regionalnih in mednarodnih strokovnih združenj. Med leti 2009-2011 je bila slovenska predstavnica v Odboru za nedržavne akterje svetovnega Združenja za mednarodno pravo med leti 2006-2010 pa članica izvršnega odbora Evropskega združenja za mirovne študije. V slovenskih in tujih monografijah in periodičnih publikacijah je objavila več kot petdeset znanstvenih in strokovnih prispevkov ter predavala na preko 120 mednarodnih konferencah s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov.  

 

 

DRŽAVNI SEKRETAR GREGOR STROJIN

Gregor Strojin je univerzitetni diplomirani pravnik (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000) z magisterijem iz mednarodnega in primerjalnega prava Chicago Kent College of Law (LL.M., 2002), specializacijo iz prava informacijske tehnologije ter intelektualne lastnine, ter pravniškim državnim izpitom (PDI, 2007).

 

V času študija je delal v gospodarstvu ter bil eden izmed pobudnikov na področju raziskovanja in razvoja pravnih vidikov interneta in informacijske družbe, z delom na presečišču prava, tehnologij in informacij pa je nadaljeval tudi kasneje. V letih 2001-2002 je bil prejemnik štipendije Ron Brown (ZDA).

 

Na Vrhovnem sodišču RS se je zaposlil leta 2002. Pri Evidenčnem oddelku Vrhovnega sodišča je deloval zlasti na projektih optimizacije sodnih postopkov in sodne uprave (elektronska zemljiška knjiga, izvršba na podlagi verodostojne listine, objava baz sodne prakse, razvoj spletnih storitev, vzpostavitev sistema izobraževanj sodnikov in sodnega osebja ipd.). Med 2009 in 2017 je bil član Statističnega sveta RS (imenovan s strani Sodnega sveta RS), med 2014 in 2016 pa predsedoval Sosvetu za statistiko kriminalitete. Od leta 2009 je vodil Službo za odnose z javnostmi pri Vrhovnem sodišču RS.

 

Kot strokovnjak ali predavatelj je sodeloval z vrsto mednarodnih organizacij, zlasti na področjih informatizacije sodnih postopkov, sodne uprave in odnosov z javnostmi v pravosodnih organih.